Дъждове извайват фигурите на Кътинските пирамиди

В близост до София

Дъждове извайват фигурите на Кътинските пирамиди | StandartNews.com

Кътинските пирамиди са интересен природен феномен, разположен близо до  София. Намират се в горната североизточна част на с. Кътина, на южните склонове на Стара планина, на 20км северно от центъра на столицата. 

Впечатляващите форми са се образували вследствие на ерозия на делувиални почви, свлечени от планината. Дъждовете са извайвали тези фигури в продължение на милиони години, но за съжаление в последните десетилетия под въздействие на околната растителност и близкото изкуствено езеро ерозията е намаляла и пирамидите малко по малко губят своята внушителност. 

Те са пръснати в няколко групи и имат заострена форма и червеникавокафяв цвят. Разположени са сред гъста горска растителност в долната част на Големия дол. Скалният откос, върху който се намират, се извисява на 5-10м височина, но самите пирамиди не надвишават 2м.

Кътинските пирамиди са обявени за природна забележителност през 1962 г.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай