Петък,

Редакция

Агенция Стандарт нюз
 WWW.STANDARTNEWS.COM


 

Вътрешна информация

Васко Вълчев, Екатерина Николова, Зорница Гаврилова, Иван Ватахов

Икономика

Даниела Казанджиева, Белчо Цанев, Ангел Карадаков

Общество и култура

Антония Кюмюрджиева, Стела Стоянова, Албена Атанасова

Спорт

Димитър Пенев

Международна информация  Любомир Михайлов


Издава Стандарт нюз АД
Изп. Директор: Славка Бозукова

 

бул. “Тодор Александров” 9
София
номератор 8182, тел. 311, факс 306
agency@standartnews.com