Вторник,

Редакция

Агенция Стандарт нюз
 WWW.STANDARTNEWS.COM

  ГЛАВЕН РЕДАКТОР                       СЛАВКА БОЗУКОВА

Зам. главен редактор 

Екатерина Николова

Вътрешна информация

Даниела Казанджиева, Владислав Колев, Мартина Суботинова

Общество и култура

 Стела Стоянова, Албена Атанасова, Георги Косев

Проекти

Гергана Григорова, Елена Алексова, Сияна Севова
Дизайн

Румяна Вълканова, Иво Лилов

Реклама  

Ангела Василева

Издава ЕКРИТ МЕДИА  ООД
Тел.: 0885 138 529

бул. “Ал.Стамболийски ” 55
София

agency@standartnews.com, office@standartnews.com, editor.standart@gmail.com, editorial.standart@gmail.com