Петък,

Контакти

АДРЕС:
Бул. “Александър Стамболийски"  55

1000 София

Телефони за контакти:
Редакция: номератор 8182, тел. 311, факс. 306
Вътрешна информация: номератор 8182, тел. 371
Общество: номератор 8182, тел. 374
Икономика: номератор 8182, тел. 372
Разследване: номератор 8182, тел. 331
Международна информация: номератор 8182, тел. 381
Култура и уикенд: номератор 8182, тел. 310
Онлайн агенция: номератор 8182, тел. 374
Спорт: номератор 8182, тел. 398
Реклама: номератор 8182, тел. 320,322, факс 395 

Email: agency@standartnews.com, office@standartnews.com