Неделя,

"Стара планина" за Крум Дамянов

От: Администратор -
1363
"Стара планина" за Крум Дамянов
A
A
A

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде укази за награждаването на шестима дейци на културата с ордени за ролята им за развитието на българската култура.

За удостояване с орден „Стара планина" – първа степен, за изключително големите им заслуги в областта на културата са предложени Божана Апостолова-Пейкова и проф. Крум Дамянов.

Божана Апостолова-Пейкова е българска поетеса и издател. Тя е ръководител на едно от най-популярните издателства за българска литература - „Жанет 45". Тя е в основата на литературния фестивал „Пловдив чете" и на културната инициатива „Младият Пловдив чете". Основател е на престижната годишна литературна награда за поезия „Иван Николов", която се връчва от 1994 г. насам.

Проф. Крум Дамянов е световно известен български скулптор. През 1962 г. завършва НХА, специалност „Декоративно-монументална скулптура" при проф. Любомир Далчев. Носител е на множество отличия, а през 2009 г. получава държавната награда „Паисий Хилендарски" за забележителен принос и постижения в съвременното българско изкуство. Автор е на монументите „Знаме на мира" (Камбаните) в София, „Часовникова кула" в Хасково, „Софроний Врачански" във Враца, „Разпятие" в Кюстендил, „Бранителите на Стара Загора" („Самарското знаме"), Стара Загора, „Създатели на българската държава", Шумен, „Асеневци", Велико Търново и др.

За удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий" – огърлие, за особено значимите й заслуги в областта на културата и изкуството е предложена проф. Милена Моллова. Проф. Моллова е концертиращ пианист и педагог със световна известност. Повече от 50 години е на сцената и има изнесени огромно количество рецитали и концерти с оркестри в Европа, Азия и Америка. Реализирала е множество записи в БНР и БНТ.

За големите им заслуги в областта на културата с орден „Св. Св. Кирил и Методий" – първа степен са предложени за удостояване проф. Анастас Славчев и Стефка Берова.

Проф. Славчев е изтъкнат концертиращ пианист, педагог и общественик. Бил е преподавател по пиано в НУИ „Панайот Пипков" - Плевен, директор на Средно музикално училище (днес Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков") в Пловдив. В продължение на два мандата е заместник-ректор, а от 1999 г. до 2008 г., отново за два мандата, е ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Стефка Берова завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" и е участвала във филмите „На всеки километър", „Зарево над Драва", „Вилна зона" и др. Особено популярна е като изпълнител на шлагерни песни. През годините има издадени множество албуми в дует с Йордан Марчинков („Обичам те", „Огънят, в който горим", „Непоправими хора" и др.), както и самостоятелни албуми („Птица сред път", „Чуй ме", „От сърце" и др.). Последният й албум – „Съдба", излиза през 2011 г.

С орден „Св. Св. Кирил и Методий" – втора степен, за значимия й принос за развитието на културата и изкуството е предложена Мая Нешкова. Певицата е издала 11 албума, между които един двоен и един троен, и десетки сингли в многохилядни тиражи. Има пет музикални филма и множество студийни записи, значителна част от които са записани в „Златния фонд" на БНТ. Едни от най-известните й хитове са „Китка за обич" (1981 г.), „Честит рожден ден" (1988 г.), „Щастие с пари не се купува" (1994 г.).

Инициативата за удостояването с отличията е на творчески и продуцентски организации и на инициативни комитети.

Ето и останалите решения, приети от Министерски съвет днес:

Променят се условията за стажуване по проект „Шанс за работа" 2016

С изменение в Националния план за действие по заетостта през настоящата година се променят условията за стажуване по проект „Шанс за работа 2016".

По проекта е предвидено стажуване на 740 безработни лица като по регламента досега половината от тях трябва да бъдат включени в частично субсидирана заетост, а другата половина – в несубсидирана заетост. С промените се предвижда 185 лица да бъдат включени в пълна субсидирана заетост, а останалите да бъдат несубсидирани. По този начин ще се преодолеят затрудненията на някои от работодателите-партньори по проекта да съфинансират разходите за стажуване поради това, че са медицински и социални заведения на държавна или общинска издръжка и имат ограничени финансови възможности.

Другите параметри на проекта не се променят. Броят на безработните лица, включени в обучение, е 1850, като се осигурява стажуване на 40% от успешно преминалите обучение по професионална квалификация. Размерът на средствата от държавния бюджет за финансиране на проекта възлизат на 2 384 650 лв.

Утвърдена е Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите

Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. В нея са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактни животни и продукти от тях. Средствата за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести и за изплащането на обезщетенията се осигуряват от републиканския бюджет и ДФ „Земеделие".

Поради географското си положение, България е постоянно застрашена от проникването на остри и хронични инфекции и зоонози чрез непрекъснатия трафик на хора, животни, транспортни средства през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникване на огнища на заболявания, с цел ограничаването и ликвидирането им. В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози, както за България, така и за ЕС, при възникването на които настъпват значими здравни последици за хората и се нанасят големи икономически щети на страната.

Поддържането на благополучен здравен статус на животните, отглеждани на територията на страната, от който зависи високото качество на продуктите, добити от тях, е гаранция за здравето и благополучието на хората, свободното движение на животни и получените от тях продукти в държавите-членки на ЕС, както и за безпроблемен износ за трети страни.

Постигнати са целите на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.

Правителството одобри годишния доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2015 г. Документът следва целите на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете (2009-2015 г.), като дейностите са продължение на усилията на българските институции и организации, отговорни за разработването и координирането на държавната политика в областта на равнопоставеността между жените и мъжете във всички области.

Според обобщените данни, целите на доклада са постигнати. Въпреки това, в документа се подчертава, че в бъдеще трябва да се обърне внимание на необходимостта от допълнителни финансови средства за провеждане на дейности по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете във всички администрации на централната и местна власт, както и при социалните партньори на всички нива.

В доклада за 2015 г. е обърнато внимание върху насърчаването на балансираното участие в процесите на вземането на решения в икономиката, с оглед оползотворяване на потенциала на високо образованите и квалифицирани специалисти, повишаване на информираността и чувствителността по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията, както и предприемането на конкретни действия за актуализиране на Националната стратегия за насърчаване равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г. с времеви хоризонт до 2020 г.

Фокус е поставен и върху намаляване на разликата при заплащането на труда между жените и мъжете, съвместяване на професионалния и семейния живот, предотвратяване на насилието, борба със стереотипите и популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеносттта на жените и мъжете на национално ниво.

Разходите за провеждане на ритуали с участието на Българската армия ще са за сметка на Министерството на отбраната

Правителството отмени част от решение от 1991 г., с което се определя редът за осигуряване провежданите в страната тържества с национално и местно значение. С промяната отпада задължението държавните институции и общинските съвети да поемат разходите за отдаване на военни почести при ритуали от национално и местно значение, които те организират. Тези разходи ще остават за сметка на Министерството на отбраната съгласно утвърждавания единен годишен план за участие на Националната гвардейска част и формированията на въоръжените сили в национални и местни тържества.
Възприетият до момента принцип за институционално възлагане на задълженията за поемане на разходи при отдаване на военни почести не отразява значимостта на отбелязваните събития като националния празник 3 март, Денят на Съединението, Денят на Независимостта, Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България 2 юни и др. Тези дати имат отредено място в националната ни история и решаващо значение за определяне на националната ни идентичност, което не следва да се обвързва с необходимостта от извършване на разходи. Отбелязването на подобни събития формира и поддържа патриотичния дух, утвърждава българската национална идентичност и държавност. Участието на представителни части на Българската армия в тях придава значимост на събитията и повишава националното самочувствие.

Провеждането на военни ритуали е регламентирано в Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България.

Утвърдени са таксите и приемът за учебната 2016/2017 г. във висшите училища

Министерският съвет утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България.

49 596 студенти ще бъдат субсидирани от държавата през следващата учебна година. За първи път държавата утвърждава и приема на студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ, като за учебната 2016/17 г. са предвидени 8784 студенти. Броят на приеманите студенти в частните висши училища е 16 373 студенти.

Броят на приеманите студенти в държавните ВУЗ е съобразен с последните изменения в нормативната уредба – въведените нов механизъм и методика за определяне броя на студентите и коефициентите на висшите училища по професионални направления, съобразно приетия списък на приоритетните професионални направления. В него са включени 32 професионални направления от шест области на висше образования, по които приемът е завишен.

Министерският съвет утвърди 2594 докторанти. Увеличени са местата за обучение на наши сънародници от чужбина в български висши училища на ОКС „бакалавър" и „магистър" от 400 на 1000 и от 12 на 20 за образователната и научна степен „доктор". По този начин се затвърждава водената от правителството политика по отношение на нашите сънародници в чужбина.

Решението е съобразено с целите, заложени в приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 година и новия модел на финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда. По този начин ще се изгради устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда с цел постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.

С акта ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще го мотивира да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най-добрите специалисти.

Правителството утвърди и таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за новата учебна година.
Утвърденият от Министерски съвет документ е въз основа на предложенията на академичните ръководства на държавните ВУЗ, които са съобразени с ограниченията, установени в закона за висшето образование – таксите да не надвишават 2/3 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението.

17 висши училища увеличават размера на таксите средно със 17,8% (от 15 лв. до 370 лв.) спрямо размера на таксите за обучение за учебната 2015/16 г.

Софийският университет „Св. Климент Охридски" увеличава таксите за новоприети студенти – от 40 лв. до 240 лв. в редовната форма на обучение и от 15 лв. до 370 лв. – в задочната.

Намаление на таксите има при две висши училища – Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий" и Югозападният университет „Неофит Рилски". Намалението е от 100 лв. до 230 лв. спрямо таксите за учебната 2015/16 г. при редовна форма на обучение на студенти по определени специалности.

При 14 държавни ВУЗ няма промяна в размера на таксите.

При девет държавни висши училища размерът на таксата за обучение на докторанти се увеличава средно с 38,% (от 19 лв. до 739 лв.). Намаление с около 50% има при задочното обучение на докторанти в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". В 23 ВУЗ и в БАН размерът на таксите за докторанти не се променя.

Проектът на постановление беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МОН.

Със 104,5 млн. лв. годишно намалява административната тежест за бизнеса в резултат на изпълнени мерки от третия план за действие

Административната тежест за бизнеса е намаляла със 104,5 млн. лева годишно или с 21,7% от планираното намаление с 30%. Това е резултат от реализираните през второто полугодие на м. г. мерки съгласно на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. Данните са от отчета за изпълнението на третия план към 31 декември 2015 г., който беше приет на правителственото заседание.

Планът съдържа 130 мерки за намаляване на административната тежест, като за отчетния период са изпълнени 18 мерки от компетентността на Министерството на финансите, Агенция „Митници", Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Три мерки на Министерството на земеделието и храните и Националния статистически институт са изпълнени предсрочно.

Сред най-важните изпълнени мерки са разработването и публикуването на интернет страницата на Агенция „Митници" на указания за попълване на електронния административен документ и на акцизната декларация, както и намаляването срока за превеждане на подлежащи на връщане суми на акциз и за издаване на разрешение или на мотивиран отказ от 14 на 7-дневен. Изменението е включено в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и е в сила от 8 януари 2016 г.

През отчетния период са изпълнени девет от забавените мерки от втория план за действие. Шест от тях са с водеща институция Националния осигурителен институт и са свързани с данните от съпътстващите болничния лист документи, подавани от осигурителите. За целта е приета Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.01.2016 г., и е разработена и внедрена информационна система за подаване на документите по електронен път. Това е довело до намаляване на административната тежест за бизнеса със 71 млн. лева годишно. По отношение на останалите неизпълнени мерки от първия и втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса са приети нови срокове за изпълнение – до края на 2016 г. и 2017 г.

Одобрен е Доклад с оценка по прилагането на националната стратегия за повишаване на събираемостта на приходите и справяне със сенчестата икономика

Правителството одобри Доклад с оценка по прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. (ЕНС).

Отговорната институция за непосредствения контрол и отговорност по изпълнението на ЕНС и Плана за действие към нея е Министерството на финансите. В рамките на тази отговорност със заповед на министъра на финансите е създадена Група за наблюдение на изпълнението на стратегията, която включва представители на Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници", Държавна агенция „Национална сигурност", Върховната касационна прокуратура и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда". Предвид заложения междуинституционален подход за координация и тясно оперативно сътрудничество на компетентните национални институции за постигане на набелязаните в стратегията цели, както и необходимостта от обхващане на дейността на всички ангажирани страни, докладът е разработен на база предоставената в Министерството на финансите информация за изпълнените мерки и дейности от организациите, имащи конкретни задължения за изпълнение на Плана за действие към ЕНС 2015-2017 г. Предоставената от компетентните институции отчетна информация е анализирана и обобщена от Групата за наблюдение на изпълнението.

Докладът с оценка по прилагането на ЕНС е структуриран в четири основни части. Мерките за повишаване на бюджетните приходи подкрепят стратегията за последователна фискална консолидация и намаляване на бюджетния дефицит в средносрочен план, което е заложено като цел в Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2019 г., Конвергентната програма на Република България и други стратегически документи на правителството. С най-висок относителен дял в бюджетните приходи са данъчните приходи и в първата част на доклада се съдържа информация относно изпълнението на данъчните приходи през 2015 година.

В три отделни части на документа са разгледани мерките, предназначени за постигане на заложените в ЕНС цели и препоръките на Съвета на ЕС от 2015 г. и от 2014 г. За всяка отделна област е отчетен напредъкът в изпълнението, като са включени обемът, фазата на изпълнение и същността на мерките.

България ще продължи приноса си към усилията на международната общност за подкрепа на Афганистанската национална армия

България ще продължи участието си в действията на международната общност за постигане на трайна сигурност и стабилност в Афганистан. Един от начините за това е да бъдат подкрепени финансово способностите на Афганистанската национална армия (АНА). В тази връзка правителството определи днес приноса на България към Доверителния фонд за поддържане на АНА за новия тригодишен период – 2018-2020 г. Той ще бъде в размер на 500 000 щ. д., като средствата ще бъдат осигурени през 2018 г. Сумата е аналогична на тази за първия тригодишен период (2015-2017 г.), която България изплати към Доверителния фонд през есента на миналата година.

В центъра на трайното партньорство между Алианса и Афганистан е поетият от съюзниците дългосрочен политически и практически ангажимент за изграждането и поддържането на надеждни афганистански сили за сигурност, способни да поемат отговорност за сигурността на населението на цялата територия на страната, което допринася за запазване на постигнатото през последните 15 години.

Осигуряването на сигурност и стабилност в Афганистан ще се отрази благоприятно върху условията, предизвикващи емигрантски поток от тази страна към Европа и ще намали миграционния натиск върху страните от Европейския съюз.

В капитала на СБАЛ по онкология в София се апортира имот, част от лечетерапевтичен комплекс

Министерският съвет прие решение за апортиране в капитала на „Специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД в София на недвижим имот – частна държавна собственост. Той представлява сграда, заедно с топла връзка – част от лъчетерапевтичен комплекс. Те са построени със средства, предоставени на Министерство на здравеопазването в качеството му на бенефициент по проект „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на „СБАЛ по онкология" ЕАД, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ.

Апортирането на имота е предпоставка за стартиране дейността на високотехнологичния лъчетерапевтичен комплекс към Клиниката по лъчелечение, което ще превърне СБАЛ по онкология в референтен център по лъчелечение, съизмерим с водещите европейски.

С друго решение правителството даде съгласие за продажба на недвижими имоти, собственост на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата" ЕООД. Седемте сгради са разположени в гора, стопанисвани от Държавно предприятие „Горско стопанство" – Балчик. Това препятства реализирането на бъдещи инвестиционни намерения и управителят на дружеството заявява липсата на икономическа логика в поддържане, реновиране и реконструиране на описаните сгради, като предлага стартиране на процедура за тяхната продажба.

Съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол 20 на сто от паричните постъпления от продажбата на имотите ще бъдат внесени в централния бюджет, а 80 на сто ще останат в лечебното заведение и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала.

Институтът по публична администрация ще се помещава на ул. „Аксаков" №1

Правителството реши Институтът по публична администрация да бъде преместен в работните помещения на действащата в изминалия програмен период ОП „Административен капацитет 2007 – 2013" на ул. „Аксаков" №1 в София. Решението предвижда експертите от ОПАК да бъдат преместени в административната сграда на Министерския съвет на столичната ул. „Сердика" №6-8, където да бъдат част от управлението на новата ОП „Добро управление 2014-2020".

Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) е наследник на двете действащи в изминалия програмен период програми – „Административен капацитет" и „Техническа помощ". С промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация през май 2015 г. правителството създаде Дирекция „Добро управление", като 41 щатни бройки от Министерството на финансите преминаха в състава на АМС. Дирекцията изпълнява функциите на Управляващ орган на новата ОПДУ и работи по приключването на ОПАК и ОПТП 2007-2013.

С взетото днес решение експертите се събират на едно работно място.

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на три военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия и ги предостави на община Ямбол. Терените се намират на ул. „Стара Планина" №1 в града. Те са с обща площ 72,401 дка, заедно с построените в тях 43 сгради. Местната власт ще ги ползва за изпълнението на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на общината за програмния период 2014-2020.
Министерския съвет прехвърли на община Гълъбово имот, който обяви за частна държавна собственост. Теренът с площ от 26 693 кв. м, заедно с построените в него сгради, се ползва от Професионалната гимназия по енергетика и електротехника, която от 2010 г. е със статут на общинско училище.

Правителството разреши продажба на недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи" ЕАД, гр. София. Двете сгради са с обща площ 195 кв. м и се намират в местността „Сърт тарла" край с. Карамфил, община Момчилград. Продажбата на имотите ще се осъществи чрез търг при начална тръжна цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България.

Кабинетът даде разрешение в полза на „Г - България" ЕАД, да бъде учредено право на прокарване върху имот на Министерството на земеделието и храните в землището на кв. Враждебна. Правото на прокарване е за отводнителен канал, като целта е да се изгради улица в район Кремиковци. Таксата, която следва да бъде заплатена за това, е в размер на 15 513 лв.

Пътят към пещерата „Леденика" и ски писта „Пършевица" става републикански, ще може да се рехабилитира със средства от еврофондовете

С решение на правителството пътят Миланово – Долна Бела речка /Миланово - граница с община Своге е заличен от списъка на общинските пътища и става нов третокласен републикански път Миланово - ски писта „Пършевица" - (Враца - пещера „Леденика").

Включването на пътя към републиканската пътна мрежа ще даде възможност страната ни да кандидатства по оперативните програми на Европейския съюз за отпускане на средства за рехабилитацията и модернизацията му. Пътят осигурява транспортна връзка към пещера „Леденика" и ски писта „Пършевица", както и между общинските центрове Своге и Враца и областните центрове София и Враца.

Общата дължина на общинските пътища в община Своге става 186 км, а в община Враца – 108,855 км. Републиканските пътища се увеличават с 22 км.

За ратификация е предложен Протоколът от Нагоя

Правителството ще предложи на Народното събрание за ратификация Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенция за биологичното разнообразие. Документът е приет на 29 октомври 2010 г. в рамките на Десетата конференция на страните към Конвенцията и е в сила от 12 октомври 2014 г.

Протоколът от Нагоя е допълнително споразумение към Конвенцията, което предоставя правна рамка за ефективното изпълнение на една от трите цели на документа – справедливото и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси (ГР), включително чрез подходящ достъп до ГР и подходящ трансфер на съответни технологии, вземайки предвид всички права върху тези ресурси и технологии, и чрез подходящо финансиране, допринасяйки по този начин за опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на неговите компоненти.
Протоколът се прилага за генетичните ресурси, попадащи в обхвата на чл. 15 от Конвенцията, както и за ползите, произтичащи от използването на тези ресурси. В обхвата на документа попадат и традиционните знания, свързани с използването на генетичните ресурси и за ползите, произтичащи от използването на такива знания.

Утвърдено е българо-китайското споразумение за превенция и борба с престъпността

Правителството утвърди подписаното през януари т. г. споразумение между българското МВР и Министерството на обществената сигурност на Китай за превенция и борба с престъпността.

Документът актуализира правната рамка за взаимодействие между двете държави в борбата срещу престъпността. Той предвижда сътрудничество чрез обмен на информация, свързана с борбата срещу транснационалната организирана престъпност, обмен на законодателни актове, както и информация за техниките и техническите средства, използвани при операции на правоохранителните органи.

Държавата ще предостави пакет от насърчителни мерки за осъществяване на инвестиционния проект „Плана Хайтс"

Министерският съвет одобри проект на меморандум за разбирателство между българското правителството и инвеститора „А.З.К. Пропъртис" ЕООД за изпълнение на инвестиционен проект „Плана Хайтс".

Проектът „Плана Хайтс" предвижда иницииране и създаване на впечатляващо от архитектурна гледна точка селище в района на Плана планина, между София и Самоков, върху земя в размер на 621 декара. Селището се предвижда да бъде модел за напредък, високи стандарти и качество на живот, ситуиран в изключителна пасторална среда. Проектът обхваща изграждането на необходимата за нуждите на селището инфраструктура – пътища, електричество и водоснабдяване, сгради за обществена полза – търговски център, спортен център, медицински център, детска градина, паркове, зелени площи и детски площадки, център за сигурност и 150 къщи за отдаване под наем. Допълнително 600 парцела ще бъдат структурирани за възможни жилищни нужди. Комплексът ще бъде построен върху земя, която е собственост на инвеститора и е закупена конкретно за реализацията на този проект. Общата застроена площ се очаква да бъде около 25 дка.

Предмет на настоящата инвестиция е изграждането на инфраструктурата и всички сгради за обществено обслужване, както и къщите за отдаване под наем. Общият размер на инвестицията се планира да бъде в размер на 53 650 млн. лева. След въвеждането в експлоатация на обектите по проекта се очаква да бъдат създадени около 100 нови работни места.
Очаква се осъществяването на тази част от проекта „Плана Хайтс", предмет на меморандума, да приключи в края на октомври 2019 г. За осъществяване на проекта държавата ще предостави пакет от насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите.

България ще се присъедини към националните меморандуми за поддръжка от страната домакин на още 11 държави от НАТО

Министерският съвет одобри проектите на типово изявление за присъединяване/изявление за намерение за участие на България към меморандумите за разбирателство между министерствата на отбраната или правителствата на Албания, Белгия, Испания, Франция, Великобритания, Исландия, Италия, Холандия, Норвегия, Португалия и Словения, Върховното Главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния командващ Съюзното командване на НАТО по трансформацията относно оказване поддръжка като страна домакин за изпълняване операции и учения на НАТО.
С решението се създават необходимите условия за планиране и реално осъществяване на логистичната поддръжка на подразделения от състава на Българската армия, ако се наложи тяхно участие в учения и/или операции, ръководени от НАТО, на територията на всяка една от 11-те страни. Това допълнително гарантира изпълнението на поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО и повишава оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

До момента, по този начин, България се е присъединила към меморандумите за поддръжка от страната домакин на други 11 държави от НАТО.

Министерският съвет одобри и проекта на нота за присъединяване на Полша към Меморандума за разбирателство от 2005 г. относно окомплектоването с личен състав, финансирането и поддръжката на Щаба на Корпуса на НАТО за бързо развръщане в Република Гърция (NRDC-GR). Повторното приемане на този акт се налага поради удължаване на националните процедури по присъединяването в други страни-членки.

България и Сърбия ще си сътрудничат в областта на осигуряването с географски материали и информация

Правителството одобри проект на протокол между министерствата на отбраната на България и на Сърбия за сътрудничество в областта на осигуряването с географски материали и информация.

Целта на споразумението е да определи принципите за взаимодействие в областта на геопространственото производство и осигуряване на обмена на информация, военногеографската документация и научна литература.

Министерствата на отбраната на двете страни ще провеждат периодични работни срещи, консултации, обмен на несъдържащи класифицирана информация геопространствени материали, обмяна на опит в сферата на обучението на личния състав и използваните методи и процедури за геопространствено осигуряване, включително и участие на национални контингенти в международни учения.

Утвърден е протоколът от четвъртата сесия на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

Министерският съвет се запозна с резултатите и утвърди Протокола от четвъртата сесия на Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

В дневния ред на заседанието, проведено на 25 и 26 февруари т. г. в Ташкент бяха включени въпроси от основни области на двустранното сътрудничество като взаимна търговия, икономическо сътрудничество, строителство, селско стопанство, инвестиционно сътрудничество, транспорт и информационни технологии, туризъм. Бяха обсъдени възможностите за установяване на дългосрочно сътрудничество в области като енергетика, опазване на околната среда, наука и образование.
Комисията набеляза мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в области от взаимен интерес.

През 2017 г. няма да има нови инвестиционни проекти с финансиране чрез договори за държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция

Министерският съвет взе решение в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (Наредбата).

Това ще осигури последователност при прилагането на мерките за фискална консолидация и за спазване на фискалните цели и ограничения в размера на публичните разходи, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2017-2019 г.
Изискванията на Наредбата не се отнасят за проекти, за чието одобрение има предвиден друг специален ред в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, в които са регламентирани особеностите за тяхната реализация, независимо че за финансирането им се планира ползването на заемен ресурс и/или издаването на държавна гаранция.

В законодателството се въвежда процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство

Понятието „апатрид" и процедура за предоставяне на статут на лице без гражданство се въвеждат с промени в Закона за чужденците в Република България. Правителството одобри законопроекта и предлага на Народното събрание да го приеме.
Поправките са съобразени с Конвенцията за статута на лицата без гражданство и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, които България е ратифицирала през 2012 г.

„Апатрид" е лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство. С поправките се урежда правният статут на апатрида, както и условията и процедурите за издаване на документ за пътуване на апатридите, с предоставен от нашата или друга държава статут на лице без гражданство.

С промените се обръща специално внимание на разпоредбите, които уреждат снемането на биометрични данни и издаването на карти на членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в България, както и на членовете на техните семейства. В МВнР ще бъде създаден специален електронен регистър на издадените карти, като за регистрацията ще бъдат уведомявани министерствата на вътрешните работи и на финансите и ДАНС.

Нормативният акт създава изрична правна уредба по отношение на представяните пред службите за контрол на чужденците документи, съставени в чужбина и удостоверяващи семейни връзки, като се въвежда изискването те да са признати или допуснати за изпълнение по българското право.

По-строги изисквания се въвеждат по отношение лицата, които кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване в качеството на представители на чуждестранни търговски дружества. За тях се предвижда извършване на предварителна проверка относно действителната дейност на дружеството в чужбина, наличието на оборот и произхода на капиталите.
С измененията и допълненията в Закона за чужденците българското законодателство се привежда в синхрон с решение на Съда на Европейския съюз, според което гражданите на трети държави могат да влизат на територията на Съюза с валиден документ за пътуване и валидна виза, положена в обявен за невалиден паспорт.

Намалява се административната тежест за бизнеса с отпадъци

Правителството предлага промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с които се намалява административната тежест за бизнеса и се създават по-добри условия за лоялна конкуренция в сектора.

Законопроектът предвижда да се намали банковата гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, което отразява препоръките на Комисията за защита на конкуренцията. Въвежда се банкова гаранция за дейности с отпадъци от електрическо и електронно оборудване и стари моторни превозни средства. Досега такова изискване в ЗУО не съществуваше. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция. Освен това, при предварително третиране на тези отпадъци се добиват голямо количество черни и цветни метали.

Актуализират се разпоредбите, свързани с отнемането на разрешенията и усвояването на банковите гаранции, за да не се допуска кумулиране на наказателни норми за маловажни нарушения – например, едновременно да се отнеме разрешение за дейност, да се усвои банковата гаранция и да се наложи имуществена санкция.

Със законопроекта се въвежда санкция за лица, които не са регистрирани, а действат като търговци или брокери, с което се отстранява пропуск в сега действащия закон. Допълват се и основанията за прекратяване на регистрацията като търговец или брокер.

Промените в ЗУО създават условия за по-добро управление на отпадъците, а от там и до предотвратяване на вредното им въздействие върху околната среда и здравето на хората. Въвеждат се разпоредби, свързани с прилагане на нови нормативни актове на ниво Европейски съюз. Също така се отразяват бележки на Европейската комисия относно транспонирането в българското законодателство на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Актуализира се Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на Директива 2009/125/EО

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/EО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението.

До 2014 г. бяха приети 23 такива регламента. През 2015 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник" на ЕС още четири регламента – за професионални хладилни шкафове, за локални отоплителни топлоизточници (електрически и използващи течно или газово гориво), за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво и за котли на твърдо гориво, което налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и за новите четири продуктови групи.

С приемането на допълненията към наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/EО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.

Актуализирани са две наредби, свързани със защитата на закласифицираната информация

Правителството одобри промени наредбите за криптографската сигурност на класифицираната информация и за задължителните условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация.

Промените в първата наредба са свързани с необходимостта от усъвършенстване на подзаконовата уредба, регламентираща криптографската сигурност. Те целят внасяне на яснота в регламентирането на материята, облекчаване на процедури, както и прецизиране на текстове, за които е установено противоречиво тълкуване в практиката.

Въвежда се възможност за съхранение на делата с материалите, свързани с процеса на одобрение, за по-дълъг срок от сега разписания 5-годишен. Това е резултат от факта, че реалната експлоатация на криптографските средства продължава по-дълго. Следвайки добрите практики на НАТО и ЕС и с цел ограничаване на възможността за нерегламентиран достъп или друга ситуация, която би довела до компрометиране на криптографската сигурност, а оттам и на класифицираната информация, се разграничават ясно понятия „Криптографски материали" и „Допълнителна маркировка „КРИПТО" и се описва редът за работа със съответните материали.

Промените във втората наредба се правят, за да я синхронизират с последните изменения в Закона за защита на класифицираната информация. Развива се възможността за разполагане на ресурси на АИС или мрежи където се създава, обработва, съхранява или пренася класифицирана информация държавна или служебна тайна в зона за сигурност или административна зона. Въвежда се образец за издаване на свидетелство за преминато обучение на служител по сигурността на АИС или мрежи.

За допълнителна информация: 02/940.20.72


Всички новини от категория Политика.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички