Зрелостниците днес са на втора матура

Зрелостниците днес са на втора матура | StandartNews.com

В 8 часа днес започва и втория задължителен зрелостен изпит за учениците от 12 клас. Най-много зрелостници – 17 671, тази година са избрали като втори задължителен ДЗИ биология и здравно образование. 14 638 дванадесетокласници са пожелали да се явят на изпит по география и икономика, а английският език е предпочетен от 11 598 абитуриенти. Изпитът започва в 8.00 часа и продължава 4 астрономически часа, а за учениците със специални образователни потребности – 6 часа.

На учениците се падна Вариант I.

В 9.00 часа пък ще бъде изтеглен изпитният вариант за национално външно оценяване по математика за VII клас.
Изпитът ще започне в 10.00 часа. Той се състои от 2 модула. Първият е модул за национално външно оценяване и е задължителен за всички. Той съдържа 20 тестови задачи от два вида – задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен, и задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен). Продължителността на изпита е 60 минути, а максималният брой точки, който могат да получат учениците, е 65. Резултатът от националното външно оценяване по математика се вписва като текуща оценка.

Вторият (допълнителен) модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които 2 задачи със свободен отговор, без да се привежда решение и 2 задачи с описание и аргументация на решението. Продължителността на този модул, който не е задължителен, е до 90 минути, а правилното решение на задачите носи 35 точки. Максималният резултат от двата модула е 100 точки.

Министър Тодор Танев обясни, че е поискал допълнителни мерки за сигурност, които не са били приети. Той посочи, че е поискал заглушаване на сигнала на мобилните телефони от сградата на министерството, но по думите му това не било разрешено, защото министерството се намира в една сграда с президентството.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай