Матура на промоция

Матура на промоция

Резултатите от матурата тази година показаха нещо, което още от въвеждането на зрелостните изпити е обществена тайна. Че на тях се преписва. Че не дру...