Социално-емоционалните умения са решаващи за академичния успех, професионалната реализация и качеството на живот на младежите

Социално-емоционалните умения са решаващи за академичния успех, професионалната реализация и качеството на живот на младежите

15-годишните ученици в България са с по-ниски очаквания за завършване на висше образование или за заемане на  ръководна позиция спрямо връстниците си...