Преобразуват колеж във факултет

Преобразуват колеж във факултет | StandartNews.com

Благоевград. Техническият колеж към Югозападния университет „Неофит Рилски" - Благоевград ще се преобразува в Технически факултет. Това стана факт след заседанието на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация. Експертна група посети и висшето учебно заведение.

По този начин ще се даде възможност на студентите, които в момента се обучават в образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" да получават по-високата степен "бакалавър". Акредитацията е в същите професионални направления и специалности, които съществуват в момента. Ще бъде открита и нова специалност - "Опто и нано електроника". Следващата стъпка е утвърждаване на проекта от Министерски съвет на Република България. Югозапдният университет "Неофит Рилски" е подал документация и за преобразуване на Факултет "Обществено здраве и спорт" във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт". Намерението на ръководството е да се открият нови специалности и професионални направления, свързани с подготовката на медицински сестри и акушерки, както и специалисти с треньорски профил в сферата на спорта.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай