Петък,

Парламент и премиер в учебника за трети клас

От: Администратор -
2646
Парламент и премиер в учебника за трети клас
A
A
A

Учениците ще получават знания как се пише имейл в час по български

Децата ще учат що е рая и какви са основните им права

Просветното министерство публикува работни варианти на учебните програми за всички класове на интернет страницата си. Те не са окончателни варианти и ще претърпят корекции, но се оповестяват сега поради големия интерес на учители, родители и издатели към визията на МОН за образователната реформа. Програмите ще влизат в сила последователно през следващите години. Към момента официално одобрени от министъра са само тези за първи, втори, пети, шести и осми клас, тъй като те влизат в сила през следващите две години. Първо по новите програми ще учат бъдещите първолаци и петокласници.

Новите учебни програми разтоварват децата от струпването на материал, през който учителят се налага буквално да препуска. Прави впечатление, че по много от предметите за нови знания са отделени около 50% от учебното време. Останалата част е посветена на упражнения, обобщения и изпълнение на различни задачи, включително правене на проекти и проучвания от децата. Идеята е чрез тях те

да бъдат научени да работят в екип

В същото време в програмите по човек и общество от по-ранна възраст влизат знания за устройството на държавата, за гражданските права и членството ни в Европейския съюз. Ако досега за държавните институции се учеше в четвърти клас, с новите програми тези знания слизат в трети. В тях е записано, че децата разпознават основните държавни институции парламент, правителство и президент, както и техните основни функции. Освен това е предвидено децата да познават основни граждански права и задължения, както и да могат да определят националната си идентичност.

Учениците в трети клас ще учат също за влиянието на технологичните нововъведения върху живота ни. Те трябва да могат да се ориентират по цветовете на картата, както и да определят географското положение на страната ни в рамките на Балканския полуостров, очертавайки държавните граници. В трети клас се учи също и за официалните и битови празници, като децата трябва да могат да разграничават едното от другото. Придобиват се начални знания за историята ни, като се започне от периода на траките. Децата трябва да усвоят понятието "рая", когато учат за Османската империя, и светско училище и опълченци, когато учат за Българското Възраждане и Освобождението.

В четвърти клас вече към знанията за основните държавни институции се прибавят и тези за местната власт. Децата трябва да знаят

какво представлява кметът и какво прави той

Тук се учи и за Европейския съюз, химна и знамето му, като е предвидено децата да могат да посочват положителните последици за страната ни от членството в ЕС. Предвидено е също учениците вече да започнат да ползват медиите за набавяне на информация - те трябва да могат да разказват за дейността на държавните институции, ползвайки материали от електронни и печатни медии. Трябва да умеят и да правят кратки презентации в електронен вид. В този клас учениците вече учат и за основните природни области в страната ни и за стопанската дейност, която се извършва там. Програмите предвиждат четвъртокласниците да получат представа за ключови моменти от историята ни, включително и за това що е конституция, учейки за Търновската. Тук са предвидени за изучаване също Съединението и Балканските войни. Записано е и, че децата трябва да могат да изразяват позиция по проблеми, свързани с опазването на природните ресурси.

Много силно е разтоварването откъм нов материал и в часовете по български език и литература. Антонимите например, които досега са се учили в трети клас, минават в четвърти. От програмите за четвърти клас в по-горен клас се качват знанията за степенуване, за това що е подлог и представка, какво е наречие. Третокласниците обаче ще трябва да могат да различават художествен от нехудожествен текст, както и да интерпретират факти и идеи от научнопопулярни четива. Програмите са съобразени и с международното оценяване PISA, което акцентира върху способността да се чете с разбиране, като се извлича информация - в трети клас учениците трябва да са в състояние да извличат конкретни данни от нехудожествен текст. Учениците трябва да могат също да създават

свой разказ по преживяна случка

или по словесни опори, дадени от учителя. Новост е и това, че децата ще учат как се пише лично писмо не само на хартия, но и по имейл. Записано е също, че децата трябва да бъдат в състояние да редактират свой текст. Програмите предвиждат на тази възраст учениците да могат да откриват белези за националната си идентичност и в произведения, които са прочели самостоятелно. Четвъртокласниците трябва да са в състояние да разграничават автора от неговия герой, както и да откриват причините за поведението на героите в литературните произведения. В този клас те трябва да могат да дават писмен отговор на въпрос върху дадено произведение, както и да съчиняват разказ по картина. Часовете за нови знания са 50 на сто, а за затвърждаването им е предвидено 40 на сто от времето.

В четвърти клас ще знаят що е банка

Особено любопитство будят програмите по един нов предмет - "Технологии и предприемачество". Неговата цел е да формира у децата начални знания за икономиката, професиите и по този начин да ги ориентира в сложния съвременен икономически живот.

Новите знания по този предмет са разделени между технологиите и частта, свързана с предприемачество. В трети клас например се учи защо ни е необходимо електричеството, но и какви са начините за пестене на енергия. Децата трябва да могат да сравняват трайността на отделните храни и да приготвят здравословна храна по рецепта. Здравословният начин на живот впрочем е много застъпен като акцент по почти всички предмети. В трети клас децата учат и за рекламата, като трябва да могат да изброяват начини за рекламиране на стоки и услуги. Те трябва да могат да опишат и дейностите, които извършват хората, упражняващи най-популярните професии.

В четвърти клас се увеличава делът на самостоятелната работа и правенето на различни проучвания. Децата вече трябва да могат да назовават конкретни предприятия в региона. В този клас се учи и какво е значението на данъците, както и че банката е предприятие, което "съхранява пари и отпуска кредити". Отново в този клас децата трябва да могат да описват услугите, предоставяни от държавата.

Хоро и сиртаки в час по физкултура

Проектите за учебни програми предвиждат български народни танци да се учат във всеки клас от първи до 12. До момента те можеха да се изучават в допълнителни модули, които не са задължителни за всички. Учи се и един от танците на комшиите - сиртаки.

В първи клас децата ще танцуват ръченица, както и хоро под звуците на "Боряно, Борянке". Второкласниците учат Кулско хоро, а в трети клас - Самоковско. В четвърти клас ще тропат най-известното хоро - Дунавското. В пети клас наред идва право тракийско хоро. Сиртакито се появява наред с "Елено моме" в десети клас.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията