НСИ: 606 300 са учениците през учебната 2013/2014

НСИ: 606 300 са учениците през учебната 2013/2014  | StandartNews.com

София. През учебната 2013/2014 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 606.3 хил., от които 107.4 хил. - в селата. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за образователните институции в страната.

Броят на учениците в общото образование се увеличава с 1.5 хил., или с 0.2%, в сравнение с предходната учебна година.

В 2 026 общообразователни училища се водят занятия в началото на учебната 2013/2014. От тях 149 са начални, 1 329 основни, 8 прогимназии, 139 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ). Поради закриване или преобразуване общият брой на общообразователните училища намалява с 14 в сравнение с предходната учебна година, посочват от института.

10.7% са напуснали училище, защото не желаят да учат

По различни причини 13.5 хил. ученици са напуснали общообразователните училища през тази учебна година. От тях 11.6 хил. са учащи в основното образование. От НСИ уточнява, че най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 6.5 хил., или 47.9% от общия брой на напусналите, следван от заминалите в чужбина - 35.2%, и на напусналите поради нежелание да учат - 10.7%.

Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование, показва информацията на НСИ. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 82.8%. Най-голям е делът на изучаващите английски език - 89.2% от тези, които изучават чужди езици.

42.7 хил. ученици са завършили основно образование в общообразователните училища през 2013 г. Диплома за завършено средно образование през същата година в общообразователните училища са получили 28.9 хил. души.

Самостоятелните детски градини с директор е 2 051 през учебната година

През учебната 2013/2014 година броят на самостоятелните детски градини с директор е 2 051, посочват от НСИ. Броят е с 19 по-малко в сравнение с миналата учебна година. Данните показват още, че броят на детските градини в селата е намалял с 30. Децата, настанени в детските градини за учебната 2013/2014 година е 240.6 хил., което е с 22.8 хил., или с 10.5% повече от броя им през учебната 2009/2010 година и с 2.4% повече в сравнение с предходната година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , продължава да нараства от 82.1% за учебната 2012/2013 година на 83.6% за учебната 2013/2014 година, обясняват от института.

117 е средният брой деца в една детска градина за страната. За градовете този среден брой е по-голям - 161, а за селата - 59. Средният брой деца, формиращи една група, е същият като през предходната година - 24. В градовете средният брой деца е 25, а в селата - 21.

19.0 хил. са детските учители през 2013/2014

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.3 хил., от които 19.0 хил. са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 254 души, или с 1.3%.

Продължава да нараства броят на лицензираните детски градини. През учебната 2013/2014 година в страната функционират 75, или с 10 повече от предходната година. Проучването показва, че те все още са алтернатива, но за една малка част от родителите. 2 718 деца посещават частните детски градини за периода. Като относителен дял това е едва 1.1% от общия брой на децата в детските градини.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай