Села и еколози срещу ВЕЦ в Природен парк „Беласица"

Села и еколози срещу ВЕЦ в Природен парк „Беласица" | StandartNews.com

Близо 10 000 души в осемте села в Подгорието и няколко екологични организации искат незабавно спиране на реализирането на инвестиционно намерение за изграждане на МВЕЦ на река Камешница. Проектът за построяването на малка водно-електрическа централа предвижда прокопаване на най-младия парк в България – „Беласица", за да бъде положен водопровод. Това ще наруши екологичното равновесие на река Камешница, ще намали водата на петте водопада и ще доведе до тяхното пресъхване.

„Това е най-голямата глупост, която може да се направи. Заради тези водопади тук идват хора от цяла България и чужденци. Няма да позволим тези природни феномени да изчезнат. Нито е имало обществено обсъждане, нито пък някой нас е питал дали сме съгласни да има МВЕЦ, за който се говори вече 3-4 години. Ще направим всичко необходимо, за да спасим туристическите атракции", заяви кметът на петричкото село Самуилово – Кирил Стоянов.

Проектът ще предизвика съществено увреждане на защитените територии в Природен парк „Беласица" и защитена зона BG 0000167 „Беласица", част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Това би нарушило разпоредбите на Заповедта за обявяване на защитената територия и изискванията на опазване на природните местообитания и на Закона за водите.

За местните хора реализирането на този инвестиционен проект означава дефицит на водни ресурси, намаляване на възможностите за развитие на туризъм в красивата планина, а за природата - изчезването на животински и растителни видове, обитаващи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания. „Река Камешница осигурява питейна вода за хората и животните и от нея зависи плодородието в района на Беласица", допълва Кирил Стоянов.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай