Петък,

КФН одобри проспекта на ПИБ за издаване на акции

От: Стандарт -
A
A
A

Комисията за финансов надзод потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции на Първа инвестиционна банка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на банката.

Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една.

С решение от днес регулаторът вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Преди дни банката обяви, че е взела решение за увеличаване на капитала си с до 25 млн. акции при емисионна цена от 8 лв. (200 млн. лв.) Минимумът за успех трябваше да е записването на поне 2,5 млн. акции при цената от 8 лв. (20 млн. лв.) При издаването на 25 млн. нови акции капиталът на банката ще достигнае135 млн. акции и оценката й 1,08 млрд. лв., пише investor.bg.

През 2019 г. активите на Fibank се увеличиха с над един милиард лева и общата им стойност достигна 10,660 млн. лв. на консолидирана основа. Регулаторният собствен капитал достигна 1,284 млн. лв. с нарастване от 176 млн. лв. за 2019 г. През годината ПИБ успя да постигне ръст при депозитите от 761 млн. лв. и така привлечените средства от клиенти превишиха 9,104 млн. лв. През декември 2019 г. банката успешно издаде дългово-капиталов инструмент с обща стойност 30 млн. евро, който след разрешение от страна на БНБ беше включен в допълнителния капитал от първи ред. Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. преди обезценки е 257.7 млн. лв., която бе успешно включена в капитала на банката. Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро.

През първо тримесечие на 2020 г. капиталовата позиция на Първа инвестиционна банка се засилва още повече след включването в собствения капитал на печалбата от 2019  г. след разрешение на БНБ. Към 31 март 2020 г. коефициентът на обща капиталова адекватност на ПИБ е 19,09 %, адекватността на капитала от първи ред е 19.03 %, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.48 %, а регулаторният собствен капитал достигна 1,365 млн. лв. За първо тримесечие на 2020 г. печалбата преди обезценки е 30.9 млн. лв. Съотношението на ликвидно покритие е 273.87% и демонстрира стабилна ликвидна позиция. Ръстът  в кредитния портфейл на банката през първо тримесечие на 2020 г. в сегмент МСП е 13,8 млн. лв. или 7,2% на годишна база, а в сегмент Банкиране на дребно е 47.3 млн. лв., или 10,4% на годишна база.

С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка. Присъединяването на България към Европейския банков съюз и валутния механизъм ERM II ще предостави на страната едновременно финансовата сигурност на стриктния контрол на ЕЦБ, и достъп до привилегии и облекчения, достъпни за държавите- членки на еврозоната.

В края на 2019 г. ПИБ поиска да увеличи капитала си при емисионна цена от 5 лв., когато пазарната цена беше 3 лв. или 67% горница. Сега банката търси 270% горница.

 

Коментари

Сортирай по: Новите първо
Аватар на автора

Иван Захариев

Увеличението със сигурност ще мине на сто процента и ще привлече интереса на едрите инвеститори, които в момента бездействат.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички