Да покажем на света националното самочувствие

Да покажем на света националното самочувствие | StandartNews.com

С декларацията "Шуман" преди 65 години се поставя началото на съвременната европейска история, от която и България е част днес.

Въпреки че вече 28 държави са избрали да вървят заедно по пътя на обединението и търсенето на съвместни решения, те продължават да се изправят пред сериозни предизвикателства. Едно от тях е постигането на обща европейска позиция по т.нар. Трансатлантическо споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ. Решението на този казус и постигането на консенсус ще затвърди обединеността на съюза и неговите ценности. Важен аспект на този въпрос е интересите на всички държави членки да бъдат равноправно защитени.

Какво представлява това споразумение?

Само по себе си Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) предвижда значително намаляване или директно заличаване на голяма част от съществуващите тарифни и нетарифни бариери в търговията между САЩ и ЕС. Споразумението ще бъде широкообхватно и много сфери от живота на европейския гражданин ще бъдат застъпени с евентуалното му влизане в сила. Поради тази причини ТПТИ е обект на все по-разгорещени дебати в Брюксел и страните членки през последните месеци.

Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент следи с внимание преговорите и всички съпътстващи процеси, за да се гарантира максимална прозрачност. Понижаването на социалните стандарти, стандартите за хуманно отношение към животните, опазването на околната страна и ограничаването на производството на генетично модифицирани организми са ценностите, за които групата ще се бори да бъдат застъпени в това споразумение.

Визите за САЩ административна формалност ли са или икономическа заплаха?

Към настоящия момент гражданите на 5 държави членки на ЕС, сред които и България, не могат да пътуват свободно до САЩ. Това на практика означава, че всеки българин трябва да получи предварително одобрение от американските власти, преди да може да посети Съединените щати. Това правило обаче не важи за американски граждани и бизнесмени, които искат да дойдат в България. В тази неравнопоставеност виждам икономическа заплаха за страната ни, ако ТПТИ бъде сключено при тези визови условия. Силно вярвам, че България не трябва да подкрепи ТПТИ, ако визовият въпрос не бъде решен по справедлив за страната ни начин преди влизането в сила на споразумението.

Готови ли са нашите производители за конкуренцията от и в САЩ?

След присъединяването ни към ЕС редица сектори на българското земеделие се свиха. Ако влезе в сила и ТПТИ, нашите земеделски производители ще са подложени на двойна конкуренция - веднъж с европейските производители и втори път - с американските. Това крие реална опасност за още загуби на работни места. По тази причина призовах ЕК да предвиди финансови инструменти за държави като България, в случай че ТПТИ бъде одобрено. Без подобна мярка, редица български производители няма да издържат на икономическия натиск и ще фалират.

Как могат познати и традиционни български продукти да стигнат и до САЩ?

В съвременния свят на големи вериги и масови продукти все повече европейски граждани търсят качествени и традиционни продукти, които са част от европейското наследство. За да са разпознаваеми тези продукти, ЕС има "схема за географски указания за селскостопански продукти и храни" и "схема за храни с традиционно специфичен характер". Те са важен инструмент за малките и семейни производства, с който биха станали по-конкурентоспособни. Признаването на продуктите, които имат този вид интелектуална собственост, е важен аспект на ТПТИ. САЩ ще трябва да се съобразят с правото за изключително производство на определени европейски продукти, дадено на съответните региони.

Какви могат да са тези продукти?

Наборът е изключително широк - от сортове домати през сирена та дори до бира. На ниво ЕС има над 1200 вече защитени храни по тези схеми. В процес на признаване са още над 200 продукта.
Българският принос за съжаление е твърде скромен. Успешно защитени са само 5 продукта - два с географско указание - Българско розово масло и Горнооряховски суджук и три храни със традиционно специфичен характер - филе "Елена", роле "Трапезица" и Панагюрска луканка. Има потенциал за много повече - поморийската сол и зеленото сирене от село Черни Вит са само малка част от тези уникални продукти, които могат да бъдат защитени в целия ЕС.

Важен елемент е, че тези храни най-често се произвеждат от семейни стопанства, които подпомагат местната икономика в справянето с безработицата и в по-отдалечените региони.

Като български евродепутат ще работя за популяризирането на схемите за защитено качество у нас. Преговорите по ТПТИ ще ни помогнат да оценим подобни политики и ще допринесат към това да се позиционираме по-добре със своето национално самочувствие и в Европа, и в света.

Може ли България да защити своя интерес в рамките на ЕС при преговорите по ТПТИ?

България извървя тежък път през последните десетилетия, но постигна много с присъединяването си към ЕС. Намирането на общи позиции с нашите партньори от съюза относно ТПТИ включва търсенето на компромиси и диалог. Преговорите по това споразумение са тест и за това колко е силна Европа и може ли да говори с един глас, от името на всички свои граждани. Вярвам обаче, че можем и ще срещнем разбиране по въпросите важни за нас като нация. Вярвам, че Европа ще успее да се обедини и достойно да защити своите успехи и постижения и с подкрепата на своите граждани ще продължава да постига това.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай