В осми клас с учебна фирма

В осми клас с учебна фирма | StandartNews.com

15-годишните ще трябва да знаят що е лихва, дивидент, акции и кредит

Доскоро предприемачеството бе нещо, което влизаше в училище предимно през задния вход. Благодарение на неправителствени организации като "Джуниър Ачийвмънт" в някои от българските училища този предмет се изучава като избираем. За първи път обаче с новите учебни програми е заложено още от първи клас децата да започнат по малко да се ориентират в заобикалящия ги финансов свят и инструментите, с които борави той. Вече са готови и част от учебните програми - за първи, втори, пети, шести и осми клас - и те дават частична представа за това, какво ще научават учениците за бизнеса на всеки етап от живота си.
--
Докато течаха дискусиите за това, трябва ли предприемачеството да бъде част от учебните програми, на няколко пъти излизаха изследвания за финансовата грамотност на младите хора. И те не бяха никак обнадеждаващи. Заедно с пенсионерите току-що завършилите младежи са един от рисковите контингенти по отношение тегленето на кредити, без да проверят финансовите условия, с които се обвързват. Вероятно това е една от причините новите учебни програми да бъдат дори претоварени по отношение

на финансовото ограмотяване на децата

Още в осми клас те ще трябва да боравят с понятия, между някои от които разлика не правят дори техните родители. Например - да са наясно с разликите между акции, облигации, инвестиционни и потребителски кредити. Както и да знаят основните правни форми за това да регистрираш фирма и да могат да изразят предпочитанията си към някоя от тях.
В първи клас програмите предвиждат навлизане крачка по крачка в света на възрастните, научавайки понятия като цена, стока, услуга и личен бюджет. В тази възраст училището прави първи опити да възпита поведение на потребител, като децата ще се учат да правят разлика между "нужда" и "желание" при закупуването на дадена стока - нещо доста трудно на тази възраст. Тогава децата започват да се ориентират малко повече и в професиите на възрастните, а получават и първите си знания по отношение на това какво е спестяване и какво - даряване. Като част от обучението във втори клас е заложено децата вече да разбират, че за положения труд се получава заплащане. В този период децата научават ключови понятия като доход и разход, както и що е семеен бюджет. В тази възраст учителят трябва да помогне на децата за формиране на представата им що е приоритет при формирането на бюджета, както и че изразходването на пари в семейството трябва да се планира. Във всеки клас обучението по предприемачество до голяма степен е преплетено с преподаването на знания от досегашния предмет "Бит и техника", така че паралелно с първи финансови знания и умения децата ще учат и как да отглеждат цветя или да боравят с домакински уреди.

В пети клас знанието за парите започва да се усложнява - децата трябва да познават видовете доходи, получавани от членовете на семейството. Ако фамилията е безработна или кара на социални помощи, това ще създаде малко по-особен фокус при усвояването на този предмет. Също в този клас децата трябва да умеят да правят разлика и между видовете разходи, които семейството прави.

Програмата за шести клас е предвидила децата да знаят основните форми на икономическа дейност - производство, търговия и услуги, като при това

правят разлика между бартерна и парична сделка

Трябва да са в състояние да изчисляват и себестойност и цена на различни търговски изделия. Експертите, правили програмата, посочват, че шестокласниците вече трябва да умеят да изготвят и собствени варианти на семейния бюджет. Като част от посланията на предмета в този клас е и разбирането, че предприемачите са хора, които могат да предприемат риск с цел постигането на печалба, че в работата си те проявяват независимост и новаторство.

В осми клас икономическите знания вече са основен акцент на този предмет, като всички останали познания за битовата и домашна техника вече не са част от предмета. В този клас децата започват професионалното си ориентиране, като една от целите е да успеят да идентифицират своите силни и слаби черти и да ги свържат с избора на професия. Предполага се, че в този клас децата започват и да се мотивират да изберат да свържат бъдещето си с една или друга работа и трябва да опитат да установят доколко тя е подходяща за тях. В този клас децата вече трябва да са наясно с неща, които вероятно биха затруднили техните дядовци и баби, а нерядко и родителите им. Те трябва да познават нормативните основи на бизнеса, както и правните форми за създаване на фирма. При това е нужно не просто да правят разлика между ЕТ, ООД или АД, а и да умеят аргументирано да защитят пред съученици своето предпочитание към един или друг вид учебна компания. Децата трябва да са способни да формулират бизнес идея, която учебната им фирма ще развива, и да предложат "иновативни стратегии" за нейното осъществяване.

Тук се учи всичко, свързано с кредитите - според експертите, учениците на 15 години трябва да са в състояние не просто да четат "ситния шрифт", а и да знаят каква е разликата между потребителски и инвестиционен кредит, какво е лихва, що е акция, облигация и дивиденти. В този клас се преподават знания и за това що е бизнес среда, както и да са в състояние да изследват

връзката между търсене и предлагане на пазара

на труда и влиянието на тези процеси върху формирането на работната заплата. Записано е, че осмокласникът трябва да знае що е бартер, що е дефицит и що е излишък, както и че познава стълбовете на пазарната инициатива - частна собственост, ценова система, пазарна конкуренция. В този клас децата учат и за видовете икономически системи. Като цяло идеята е учениците да излязат от училище информирани за механизмите, които движат пазара и да се ориентират по-ясно в него, дори ако не станат предприемачи. Най-малкото за да не се налага да учат по трудния начин как се тегли и връща кредит и как се избира професия година преди тя да се окаже една от най-слабо търсените на пазара на труда.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай