Депутатите се поправиха! Приеха компенсации за скъпия ток на бизнеса

Ето какви ще са обезщетенията

Депутатите се поправиха! Приеха компенсации за скъпия ток на бизнеса | StandartNews.com

Парламентът прие компенсации за бизнеса заради високите цени на електроенергията с актуализацията на държавния бюджет за тази година. С това всъщност актуализацията беше окончателно одобрена на второ четене след два дни дебати, съобщи БТА.

Заложените приходи, помощи и дарения са 34 112 529 300 лв. или със 760 млн. лв повече от предложените от правителството 33 352 529 300 лв. Разходите, гласувани от парламента, са 21 171 354 700 лв, при първоначално заложени 20 411 354 700 лв. Бюджетното салдо остава балансирано.

Депутатите приеха единодушно с 223 гласа "за" на второ четене в пленарната зала предложение на Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) с редакции от вносителя и от "Продължаваме Промяната". По-рано тази седмица бюджетната комисия отхвърли всички предложения за компенсиране на бизнеса.

Приетите текстове предвиждат "Фонд "Сигурност на електроенергийната система" да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на "БНЕБ" ЕАД за съответния месец и базовата цена в размер 250 лв./MWh за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. Не се изплаща компенсация за клиенти с цени под базовата цена от 250 лв/MWh. На клиенти с цена, надвишаваща базовата с по-малка сума от размера на компенсацията, се изплаща компенсация в намален размер, така че резултативната цена за клиента след компенсиране да не е по-ниска от 250 лв./MWh.

Първоначалното предложение на ГЕРБ-СДС предвиждаше да се покрива само 80 на сто от разликата между реалната средномесечна борсова цена и базовата цена в размер 150 лв./MWh. От ДПС предлагаха базовата цена да е 200 лв./MWh. От "БСП за България" заявиха, че 250 лева е реалната себестойност на микса от държавните предприятия и няма да подкрепят друга цена.

С аргумента да постигнат някакъв компромис и да се обединят около някаква компенсация, Делян Добрев предложи да се покрива 100 вместо 80 процента от разликата и базисната цена от 150 да стане 250 лв./MWh. Той посочи, че в противен случай след няколко часа компенсации за бизнеса вече няма да има и стоките ще станат двойно и тройно по-скъпи. По предложение на "Продължаваме Промяната" беше уточнен периодът на компенсациите за бизнеса.

Рамадан Аталай (ДПС) коментира, че това, което е прието, е само в полза на бизнеса. По думите му, с 250 лв./MWh и 100 процента покриване на разликата, вече бизнесът ще плаща 250 лв./MWh ток.

Депутатите решиха още публичните предприятия от сектор енергетика със 100 на сто държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във "Фонд "Сигурност на електроенергийната система", които да се използват за покриване на разходите по съответния член от Закона за енергетика. Предвижда се размерът на целевите вноски да се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката, при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия и необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти. Целевите вноски се внасят в срок, определен в решението на Министерския съвет, с което се определят и се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане.

Парламентът увеличи и размера на данъчните облекчения за деца. При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, се увеличава от 4500 на 6000 лева за едно ненавършило пълнолетие дете; за две деца - от 9000 лв. на 12 000 лв.; за три и повече - от 13 500 на 18 000 лв. Увеличава се и данъчното облекчение на деца с увреждания от 9000 лв. на 12 000 лв. годишно. Въвежда се и възможност за авансово ползване за 2022 г. на двете данъчни облекчения. Мярката ще струва на бюджета 230 млн. лева за тази година.

С влизане в сила на измененията в Закона за държавния бюджет се погасяват задълженията на бенефициентите - общини и бюджетни организации, за възстановяване на недължимо платени, надплатени, неправомерно получени или неправомерно усвоени от тях суми по договорите за безвъзмездна финансова помощ, финансирани със средства по оперативните програми за програмния период 2007 - 2013 г. Управляващите органи на оперативните програми служебно отписват вземанията си за тези суми, решиха още депутатите.

С преходните и заключителни разпоредби на актуализацията на държавния бюджет бяха коригирани и приетите във вторник промени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, заради допуснати грешки и неточности, свързани с допълнително отпуснатите 14 млн. лева за лечение на деца.

Вицепремиерът и министър на финансите в оставка Асен Василев благодари на Министерството на финансите и на народните представители, че в една трудна обстановка са успели да свършат това, което е най-важно за българските граждани.

Председателят на бюджетната комисия Любомир Каримански благодари за работата на депутатите от комисията.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай