Как енергетиката ни ще стане лидер? Уникална идея от Рамадан Аталай

Уникален анализ направи енергийния експерт на ДПС

Как енергетиката ни ще стане лидер? Уникална идея от Рамадан Аталай | StandartNews.com

Уникален анализ на енергетиката ни направи топ експертът на ДПС в областта Рамадан Аталай на форума на „Стандарт” „Власт и бизнес заедно за чиста енергия”. Медията ни в партньорство със Соларна Академия България и M3 Communications Group, Inc организира най-големия за годината специализиран форум в областта като събра в една зала министрите на енергетиката Росен Христов и на околната среда Росица Карамфилова с на-големите компании в сектора. В дискусията, която бе част от кампанията на „Стандарт” „Да! На българската зелене икономика” участваха още зам.-министърът на регионалното развитие Николай Шушков, енергийните експерти на водещите партии у нас – Рамадан Аталай и Станислав Анастасов (ДПС) Жечо Станков (ГЕРБ), Венко Сабрутев („Продължаваме промяната”), Искра Михайлова и Стоян Таслаков („Възраждане”).

Във времето ние от ДПС винаги сме настоявали за повишени инвестиции в електроразпределителните мрежи с оглед улесненията за пренос, търговия и добавяне на нови мощности. Този процес е ключов и за постигане на необходимите европейски цели, разпределени в годините за процентно производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, каза Рамадан Аталай. И хвърли бомба: „Следва да се проучат допълнително и моделите, по които другите страни разработват офшорните си зони с оглед развитието на офшорната енергия и намирането на правилен вариант за прилагането й в България.”.

Как това може да се случи и какви ползи ще донесе на България – ето фундаменталния анализ на Рамадан Аталай:

Рамадан Аталай енергиен форум1Движение за права и свободи и нейната парламентарна група са постоянен стожер на разума, прагматизма и иновациите, както и блокада пред популизма в сектор енергетика във всички издания на Народното събрание.

Не случайно, формулирането на нашите нови партийни приоритети за България от 2017 г. - чиста храна, вода, въздух и енергия, придобиха общоевропейско измерение, наречено Зелен пакт. В този контекст ние винаги сме съобразявали развитието на енергетиката с общото развитие на икономиката. План, който без редовно правителство, е много трудно да се постигне.

Затова развитието на енергетиката следва да бъде съобразено с четирите стълба на плана за промишлеността в контекста на Зеления пакт - предвидима и опростена регулаторна среда, ускоряване на достъпа до финансиране, повишаване на уменията и отворена търговия за устойчиви вериги на доставки.

Движение за права и свободи е иноватор в още един паневропейски контекст, а именно - предложената схема за субсидиране на крайните потребители на енергия от свръхпечалбите на енергийните дружества и възобновяемите енергийни източници, която бе отхвърлена в 47-ото Народно събрание от всички други партии, след това бе облечена в европейско законодателство под формата на европейски Регламент, имайки пряко приложение в законодателните системи на страните-членки.

Този метод е и в основата на всички схеми за подпомагане на приети със Закона за държавния бюджет за 2022 г. и законодателната дейност на 48-ото НС.

В 48-ото НС, ние от Движението за права и свободи бяхме инициатор и подкрепяхме множество законодателни инициативи, затвърждаващи необходимата геополитическа ориентация на страната в контекста на новите международни реалности. Това включва помощите за потребителите на електроенергия, подпомагането на крайните потребители на моторните горива, както и закона за прилагането на дерогацията на износа на продукти от петрол. Тук следва да се добави и ключовата роля на ДПС в изготвянето на решението, с което се дава мандат на правителството за предоговаряне на Националния план за възстановяване и устойчивост в частта енергетика.

ДПС винаги е настоявало за дългосрочна стратегия за развитието на енергетиката на България, обхващаща всеки един отрасъл на сектора. Същата стратегия следва за години напред да отговори на въпроси от рода на: какъв вид енергетика ще развива България занапред, как ще се променят отраслово базовите и допълнителните мощности, как България ще продължи да бъде износител на енергия и остров на стабилността в региона?

Във времето ние винаги сме настоявали за повишени инвестиции в електроразпределителните мрежи с оглед улесненията за пренос, търговия и добавяне на нови мощности. Този процес е ключов и за постигане на необходимите европейски цели, разпределени в годините за процентно производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Следва да се проучат допълнително и моделите, по които другите страни разработват офшорните си зони с оглед развитието на офшорната енергия и намирането на правилен вариант за прилагането й в България.

В сектор природен таз освен новите световни политически реалности, защо България да не използва и развива местните си ресурси, включително доброто си географско разположение. В тази насока бе направена правилна стъпка с подписването на споразумението между "Булгартрансгаз" и турската "Боташ". Политиците сме длъжни да упражняваме контрол относно това как се развива мрежата в страната и свързаността й със съседите, а също така и как да подсигурим възможности за контрол и развитие на евентуален местен добив - офшорен и на територията на страната. Всичко това, разбира се, трябва да бъде направено с умисъл и грижа за природата.

България изпитва огромни трудности в сектор вода с наличието на най-големите загуби във водопреносните си мрежи. Струва ми се, че с Плана за възстановяване и устойчивост не успяхме да заявим оползотворяването на всички възможности в този аспект. В 2023-та година на ХХІ век в България все още има населени места, които имат проблеми с водоснабдяването. Тук следваше да има и огромен акцент върху малките населени места.Стратегията на България за развитие на енергетиката следва много конкретно да обуславя развитието на зелената енергия не само от слънце и вятър, но и геотермалната, приливната и най-вече различните форми на използването на водорода. Нямаше и концепция как научният капитал на държавата да бъде впрегнат в тази посока и как държавата да го доразвива.

Сформирането на редовен кабинет е основната материална предпоставка за отварянето на изброените теми по сериозен начин, без залитане в полето на популизма, както многократно бе на ръба да се случи, особено с помощите за домакинствата и крайните потребители. Без решение на политическата криза няма как да бъде решена енергийната и другите такива.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай