НОИ: Не идвайте в офисите, всичко е онлайн

На разположение са алтернативните форми за контакт с НОИ - над 70 електронни услуги

НОИ: Не идвайте в офисите, всичко е онлайн | StandartNews.com

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната Националният осигурителен институт (НОИ) отново призовава всички свои клиенти да се въздържат от лично посещение в офисите на институцията в цялата страна, освен в случаи на реална неотложност. Във всички други случаи на разположение са алтернативните форми за контакт с НОИ: над 70 електронни услуги, Контактен център (0 700 14 802), писма или електронна поща.

Както е известно, персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ предоставя удобен и при сегашните обстоятелства особено подходящ начин за ползване на редица електронни, справочни и административни услуги през интернет страницата на института. Притежатели на ПИК към момента са около 1,5 милиона български граждани, които чрез него и без да посещават офисите на институцията могат да получат персонални справки, които са свързани с достъп до личните им данни. По интернет те могат да следят осигурителния си статус и дали работодателят им начислява дължимите осигуровки. Ако им предстои пенсиониране, потребителите могат да проверят наличната информация за натрупания си осигурителен стаж и доход, както и да изчислят прогнозния размер на пенсията си. В случай че са останали без работа или са в отпуск по болест или по майчинство, чрез своя ПИК лицата могат дистанционно да следят дали им е отпуснато полагащото им се обезщетение и дали същото е изплатено. Освен това имат възможността да проследяват постъпилите данни за издадени болнични листове и кои документи за тяхното изплащане са вече налични в НОИ. С ПИК може да се подаде заявление по електронен път за извършване на редица административни услуги, да се зададе актуален въпрос или да се подаде сигнал или жалба, изискващи достъп до лични данни, чрез контактните форми.

Електронизирани са и услугите:

  • Изчисляване на прогнозна пенсия;
  • Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;
  • Справка за статус на социално осигуряване от 1997 г. насам; Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;
  • Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.;
  • Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;
  • Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО;
  • Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им;
  • Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО;
  • Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;
  • Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица;

На разположение на гражданите е и Контактният център на НОИ, като на единния телефонен номер (0 700 14 802) постъпват от порядъка на 5000 обаждания на ден. Тарифата за разговори от фиксираната мрежа е на цената на един градски разговор за цялата страна. За разговори от мрежата на мобилни оператори, включително и международни, се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план. При ограничения на мобилния оператор към телефонни номера 0700* гражданите може да се свързват и чрез телефон +359 2 902 0506

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай