Разхлабват мерки. Ето какво е разрешено

Изпити в училище и практики във вузовете стават присъствени

Разхлабват мерки. Ето какво е разрешено | StandartNews.com

След възстановяването на плановия прием в болниците и на плановите операции, от 16 януари вече се разрешават присъствено и някои изпити в училищата, както определени занимания в университетите. Лекото разхлабване на мерките е резултат от доброто справяне с пандемията у нас.

Здравният министър проф. Костадин Ангелов издаде заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.. С нея се разрешава присъственото провеждане на следните дейности в училищното образование:

приравнителни изпити при преместване на ученик;

изпити за определяне на срочна оценка на ученик с повече от 25 % отсъствия по даден предмет и няма възможност /при невъзможност/ да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална или дистанционна форма на обучение;

изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна или задочна форма на обучение;

държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация по теория и практика;

индивидуални дейности, в това число писмени или практически изпитвания за текуща оценка при невъзможност за провеждане в електронна среда;

индивидуални практически часове в предприятие или на територията на дадено училище;

областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се организират онлайн.

Всички дейности трябва да се провеждат при възможност индивидуално и при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Задължително е носенето на маска за лице, спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и недопускането на лица с прояви на остри респираторни болести.

Разрешава се присъственото провеждане на следните дейности във висши учебни заведения:

практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти;

семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се проведат в електронна среда;

държавни изпити и защити на дипломни работи.

В случаите, в които тези дейности се провеждат на територията на висшето училище, ректорът създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Разрешено е и провеждането на курсовете по оказване на първа долекарска помощ, съгласно изискванията на Наредба №24.

В сектор „Здравеопазване" се възстановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения и комплексните онкологични центрове.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай