Янко Янков, БСП: МО да се освободи от ненужните имоти

Нужен е анализ на проблемите, свързани с инфраструктурата на отбраната, счита кандидатът за народен представител от „БСП за България“

Янко Янков, БСП: МО да се освободи от ненужните имоти | StandartNews.com

Въоръжените сили трябва да са осигурени с подходяща инфраструктура на отбраната, която да удовлетворява техните изисквания и нужди. Да съответства на стратегическите, оперативно-тактическите и техническите изисквания за подготовка, разгръщане и водене на бойни действия. Това е основната задача, стояща пред Министерството на отбраната. Мнението е на кандидата за народен представител от „БСП за България“ в 24 МИР инж. Янко Янков.

По думите му върху инфраструктурата на отбраната оказват въздействие четири основни фактора, които пряко влияят върху боеспособността на българската армия и на развитието на въоръжените сили.  Това са управлението на недвижимата собственост, строителството и строителните услуги, социалната сфера и структурата на администрацията.

„Управлението на недвижимата собственост, като основен елемент и дейност на инфраструктурата на отбраната, условно може да се раздели на две - с отпаднала необходимост и оставаща, функционираща за нуждите на отбраната“, обясни Янков и допълни, че за имотите с отпаднала необходимост ежегодно, за данъци, такси, охрана и администриране, Министерството на отбраната дава около 25 млн. лв.

„Това е едно огромно разходно перо, което тежи на министерството повече от 15 години и касае около 1000 имота. Тези средства се явяват сериозен резерв и могат да се използват за развитието на въоръжените сили и за подобряване на условията и качеството на воинската служба“, изтъкна кандидатът за народен представител, който е от гражданската квота.

Той счита, че от имотите с отпаднала необходимост министерството трябва да се освобождава в спешен порядък чрез прозрачни разпоредителни действия, при строго спазване на законодателната рамка. Един от начините за освобождаване е чрез прехвърлянето им на областни администрации, общини, други ведомства, граждански организации и др.

„Необходимо е вземане на радикално решение и чрез промяна на законодателството или с акт на Министерски съвет да се извърши прехвърлянето на тази част от имотите, които не са в регулация, горски, земеделски фонд и др. Това са близо половината от недвижимите имоти с отпаднала необходимост, от които министерството ще може да се освободи в рамките на година. По този начин ще се разпредели тежестта от стопанисването и ще се създаде възможност за лесна реализация или използването им в полза на местни, общински, регионални и областни интереси“, каза Янко Янков.

Той предлага останалите имоти, с прозрачни процедури за продажба, след актуална инвентаризация и корекция на балансовите стойности, да придобият конкурентна способност и да донесат така необходимите приходи в бюджета на министерството.

„Допълнително негативно влияние в управлението на недвижимата собственост оказва фактът, че 1/3 от имотите нямат акт за собственост. Това изисква време и допълнителни средства“, заяви инж. Янков и обясни, че много имоти са апортирани в търговски дружества към министерството. Повече от половината от тях са ликвидирани или са в процес на ликвидация.

„Какво се е случило с тези имоти? Необходим е пълен преглед, инвентаризация и анализ“, убеден е експертът.

Той посочи, че подобно е положението и с много имоти - „екстри“ към видовете въоръжени сили и формирования. Те се използват, в нарушение на много нормативни документи, за представителни нужди, отдих и др.

„Всичко това навежда на извода, че е необходимо след анализиране на актуалната ситуация, да се предприемат необходимите действия за освобождаване на МО от всички излишни за нуждите на отбраната имоти“, категоричен е инж. Янко  Янков. 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай