Събота,

Пламен Данаилов, ИТН: Необлагаем минимум в помощ на семействата

От: Екатерина Николова -
1135
Пламен Данаилов, ИТН: Необлагаем минимум в помощ на семействата
A
A
A
 • Предвиждаме намаляване на осигурителната тежест с до 3%, казва ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ, кандидат за народен представител на "Има такъв народ" в 23 МИР София в специално интеврю за вестник СТАНДАРТ
 • Имаме план за капиталова подкрепа на малките и средни предприятия
 • Правим стратегия за намаляване на социалното неравенство
 • Отмяна на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания
 • Хората се измориха от схеми и корупция, готов съм да работя безкористно за просперитета на нацията
 • Страната ни е в демографска смърт, нужни са спешни мерки

Пламен Данаилов, кандидат за народен представител в 23 МИР София, е един от топ финансовите експерти на "Има такъв народ". Има над 20-годишен опит на висши управленски длъжности в големи международни компании.Консултирал е и управлявал редица проекти по сливане и придобиване. Данаилов е водещ експерт по оценка на цели търговски предприятия и бизнес оценяване. Завършил е УНСС със специалности "Финанси" и "Счетоводство и контрол". Управител е на консултантска фирма в сферата на финансовите услуги.

- Г-н Данаилов, безспорно думата на 2021 г. е възстановяване - от здравната, икономическата и политическата криза. Сред първите 5 неща, с които "Има такъв народ" се ангажира в програмата си за сектор "Финанси", е осигуряването на финансова макро- и микросреда за възстановяване и устойчиво развитие. Какво предвиждате?

- Традиционният начин, по който досега действа бюджетната система в България се основава на липсата на достатъчна прозрачност, задълбочени мотиви и обосновка на публичните разходи. Особено показателни за тези факти са бюджетните разходи, които се извършват всяка година през декември месец.Публичната отчетност е меко казано непрoзрачна, липсват детайли относно целевото разходване на бюджетните средства, като единствената публична информация е на консолидирана основа - разходите за цели министерства или сектори.В програмата на ПП "Има такъв народ" са заложени следните приоритети:

 • По-голяма прозрачност, отчетност и проследимост - чрез публикуване на програмите и техните анализи, дискусия с обществото, заинтересовани страни, експерти, гражданския сектор.
 • Постигане на по-висока ефективност на бюджетните разходи - повече резултати срещу по-малко средства.
 • Възможност за подобряване или прекратяване на програми, които не достигат заложените цели, чрез постоянен мониторинг на изпълнението им.
 • Обосновка на разходите - сравнение на разходите с частния сектор, покупка на услуги от частни подизпълнители, чрез търгове;
 • Възможност за сравнение между различните програми и избор на най-ефективните от тях (тези, които носят най-високи ползи срещу отпуснатите разходи).
 • План за капиталова подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с цел възстановяване от COVID-19. Приоритетно финансиране на мерки от инструмента REACT-EU;
 • Осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост, чрез въвеждане на програмно бюджетиране - оценка на проекти и бюджети в държавната администрация, базирана на анализ "Разходи-ползи".
 • Съставяне и поддържане на балансиран държавен бюджет.
 • Изготвяне и реализиране на стратегия за намаляване на социалното неравенство и подобряване условията на живот за хората.
 • Повишаване на отговорността на ръководителите на съответните програми за постигане на определените цели.
 • реализирането на тези основни и други мерки ще се постигне сериозна обосновка на разходите от гледна точка на тяхната резултатност и ефективност.

- Служебният кабинет предприе нова мярка в подкрепа на бизнеса - кредити без обезпечение, като за целта осигури от хазната гаранции в размер на 2,5 млрд. лв. Някои партии като БСП, например, обявиха, че кредите не са помощ. Одобрявате ли мярката и какво още в подкрепа на бизнеса може да направи държавата?  

- Мярката е полезна, защото ще даде достъп до ликвидни средства на много дружества. Със сигурност, за да е успешна, обаче е необходимо, освен да бъде консултирана с БНБ, също така и с Асоциацията на търговските банки в България, за да може условията да бъдат изяснени до най-малкия детайл.Продължаването на подкрепата от страна на държавата към бизнеса в динамичната и трудна обстановка е задължителна, чрез приоритетно финансиране на мерки от инструмента REACT-EU, свързани с кризата, както и с възможности за данъчни облекчения за засегнатите сектори.

- В програмата на "Има такъв народ" е заложено въвеждането на необлагаем минимум и семейно подоходно облагане при запазване 10% ставка върху доходите. Как тази промяна ще помогне на семействата у нас?

- Много е важно да се разбере, че реално само хората плащат данъци. Да, бизнесът бива облаган, но данъците и таксите, с които биват облагани компаниите, се прехвърлят към хората. Всяко намаляване на данъчната тежест ще остави допълнителни средства в хората, като тези пари за някои могат да се равняват на годишната такса на децата за детска градина или средствата, необходими за подготовка на децата за учебната година. Въвеждането на необлагаем минимален доход и семейното подоходно облагане ще реши и част от проблема с огромното социално неравенство в България, най-голямото като размер в целия ЕС.

- Предвиждате ли други данъчни реформи?

- Част от мерките, които предвиждаме в програмата на ИТН са:

 • Намаляване на осигурителната тежест с до 3%.
 • Данъчни стимули за инвестиции в производството - освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи и възможност за ускорена амортизация.
 • Въвеждане на обратно начисляване на ДДС за секторите "Плодове и зеленчуци" и "Биопроизводство" за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители.
 • Увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС - 100 хил. лв. и увеличаване на прага на вътреобщностно придобиване на 50 хил. лв.
 • Фискална децентрализация - преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица  в централния бюджет на общините.
 • Отменяне облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания.
 • С реализирането на тези мерки биха се повишили както, от една страна, предлагането, така и от друга търсенето, което би довело до изпреварващо икономическо развитие, с цел постигане на средно европейските нива на стандарт на живот.

- "Има такъв народ" се ангажира в рамките на един управленски мандат да намали дефицита в бюджета от 1,5% на 1%. Какви са стъпките за това?

 • Фискална дисциплина, изразяваща се в по-висока събираемост на данъци и осигуровки,  ще доведе до по-високи бюджетни приходи, както и до намаляване на сенчестата икономика, а строгият контрол до прозрачност при управление на публичните разходи.
 • Стимулиране на икономиката в слабо развитите региони на страната и възобновяване и развитие на традиционни отрасли и синергийно развитие на икономическите сектори.
 • Връщане на максимален праг на бюджетните разходи до 38% от БВП и определяне на максимум на непланирани бюджетни разходи.
 • Разпределяне на публични ресурси към социално-икономически приоритети, водещи до подобряване стандарта на живот и нарастване дела на средната класа.
 • Оценка на необходимостта от вътрешно преструктуриране на държавните предприятия. Прекратяване на източването на държавни ресурси.

- Растящата инфлация ще бъде ли пречка за членството на страната ни в еврозоната и какви препъникамъни за България виждате?

- Инфлацията е много сериозен проблем за всички хора. С нарастване на цените на основните стоки и услуги се намаляват реално разполагаемите пари на хората и се "изяжда" полученото увеличение на заплатите. Инфлацията може да доведе и до увеличение на лихвите по кредитите. Т.е. това е съществен и приоритетен проблем, с който бъдещото правителство трябва да се справи и най - малкото е част от формалното изпълнение на критериите за членството в еврозоната.

- Имате над 20-годишен опит на висши управленски длъжности в големи международни компании, управител сте на консултантска фирма в сферата на финансовите услуги. Защо експерт като Вас избира да се занимава с политиката и какви цели си поставяте като народен представител?

- Мечтая да живея в правова, законова, демократична европейска държава, мечтая и децата ми да пораснат, останат, работят и да сбъдват своите мечти тук! И не, думите ми не звучат утопично, звучат съвсем искрено и логично!Аз съм българин и милея за България! Готов съм със своята експертиза и професионален опит да работя честно и безкористно за просперитета на нашата нация! Мисля, че хората се измориха от схеми, корупция и облагодетелстване от властта, вярвам, че е време експерти във всяка една област да положат усилия и да се работи в посока изкореняване на порочните управленски практики и превръщането на България в атрактивна европейска икономика, както за бизнеса, така и за младите хора, защото страната ни е в демографска смърт и ако не предприемем нужните промени сега, опасявам се, че можем и да изчезнем като нация. Великата България! Недопустимо е! Време е за друго!

- Кандидат сте за народен представител от 23 МИР София. Какво в столицата ни трябва да се промени, за да се превърне тя в модерен европейски град, равен на останалите европейски столици?

- София предлага добри възможности за реализация на успешните и висококвалифицирани кадри, ето защо е силен притегателен център за хората от цяла България, но инфраструктурата не е подготвена да поеме този човекопоток!

Най-належащи са подобрения в:

 • Пътната инфраструктура и паркоместа
 • Паркове и зелени площи
 • Градски транспорт
 • Облагородяване на стари сгради и паметници на културата, развитие на културно историческото наследство
 • Решения относно проблемите със сметосъбиране и извозване
 • Спортни съоръжения
 • Проблеми с чистотата на въздуха


Всички новини от категория Парламентарни избори 2021.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com