Голямата цел на ДПС е младите да останат в България

Няма стадион за десетки милиони левове, който да оправдае липсата на физкултурен салон в средно училище в едно българско село, казва Севим Али

Голямата цел на ДПС е младите да останат в България | StandartNews.com

 

  • Няма стадион за десетки милиони левове, който да оправдае липсата на физкултурен салон в средно училище в едно българско село
  • Поставили сме си за цел най-малко трима депутати от Бургас и региона
  • Само ДПС има план за внедряване на водородните технологии в икономиката

Севим Али е водач на листата на ДПС в Бургас. Роден е на 13.09.1981 г. в Айтос. Завършва своето образование в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", специалност: Химично инженерство. Севим Али е завършил Българско училище за политика "Димитър Паница" към Нов български университет. Народен представител от 2017 г.

  • Модерното образование се основава на партньорства между бизнеса, местните власти и академичните среди, казва Севим Али в интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-н Али, на тези избори ДПС заложи на синергията между силата на опита и енергията на младостта. Това ли е успешната формула за развитие на една партия?
- Безспорен факт е, че в кандидат-депутатските листи на Движение за права и свободи има много млади хора. Това са хора, които освен енергията на младостта си и ентусиазма за промяна, притежават много личностни, професионални и лидерски качества. Всички имат политически опит, натрупан в младежките организации на нашата партия. В своя път към политиката младите членове на ДПС се стремят да се образоват, допълнително да се квалифицират и да се утвърдят като специалисти и експерти в своята професионална област. Нашата партия има неизчерпаема банка от подготвени млади политици и експерти. За пример само ще ви дам листата за област Бургас, на която съм водач. Тя е съставена на 80% от млади кадри на партията, като първите шестима в листата са минали школата на  областната младежка организация и са били нейни председатели през годините, така както и аз, с което много се гордея.Всички ние получаваме подкрепа от по-опитните наши политици и напътствия за нашата политическа дейност. Най-ценното в тези взаимоотношения са взаимното уважение и респектът, който ние младите имаме към нашите по-мъдри и по-опитни членове. Това е пътят за развитието и усъвършенстването на една партия, поне за Движение за права и свободи това е формулата.
- Като депутат в 44-ото НС бяхте член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Как оценявате държавната политика за младите хора?
- Не искам с лека ръка да отрека, това което е направено до този момент. Но това, което не бе направено е големият грях на управляващите към децата и младежите, както по отношение на спорта, така и по отношение на образованието и трудовата реализация в малките населени места в страната. Този двоен стандарт между големия областен град и малкото градче или село накара стотици, хиляди млади хора да напуснат Родината и да търсят препитание в чужбина. Тези наши деца, техните родители няма да им простят. Няма да простят и на нас, хората от ДПС, ако не поправим тази несправедливост. И няма стадион за десетки милиони левове, който да оправдае липсата на физкултурен салон в средно училище в едно българско село.
- Как според програмата на ДПС младите хора ще бъдат ангажирани активно да участват в ускорено икономическо развитие на България?
- На първо място качествено образование и адекватно професионално развитие. Необходими са модерни професии, които са обвързани с дългосрочното развитие на бизнеса и регионите. И не на последно място по-високи доходи и достойно заплащане на труда на младите хора. В Програмата на ДПС залагаме на дигитализация, водородни и високи технологии - за тях ще са необходими адекватни професии и специалности. Разковничето е взаимодействието между образователните институции и бизнеса.
- Високите технологии и дигитализацията са основни приоритети в програмата на ДПС. Какво предвижда тя?
- Дигитализацията и високи технологии във всички сфери на икономическия и социален живот е базата за развитие на модерна икономика, която дава по-добри възможности за труд и развитие на всички отрасли. А това от своя страна води до по-високи доходи за заетите в тези дейности. Високите технологии предоставят повече работни възможности и по-високи заплати за младите, а това е начинът да останат и да работят в родината.Дигитализацията няма нужда от реклама, всички знаем ползите от нея. Необходимо е реално да се въведе във всички сфери на живота, за да се улесни максимално достъпът на гражданите  и бизнеса до административни услуги и да се осигурят по-качествено образование, достъпно здравеопазване и социални услуги и грижи. Предвиждаме дори и иновативно дигитализирано земеделие. Ползите от дигитализацията са необятни, необходими са управленски капацитет и политическа воля за реалното й и повсеместно въвеждане.
- Пандемията пришпори онлайн обучението в България, но същевременно показа, колко много имат да наваксват в дигиталните си умения учители, родители, ученици. Какви реформи трябва да се направят за модерно образование у нас?
- За да бъде модерно едно образование, то трябва да бъде адекватно на очакванията на бизнеса и обществените процеси. Визирам не само училищното, но и университетското образование. За целта предвиждаме да бъдат създадени партньорски сътрудничества с бизнеса, местните власти и академичните среди. Но в основата трябва да бъде гарантиран достъпът до образование и качеството му да не се определя на регионален принцип.
- Водач сте на листата на ДПС в Бургас, където бяхте и лидер на младежката организация на Движението. Бихте ли представил отбора на ДПС - Бургас за изборите? Какви цели си поставяте?
- Гордея се, че съм водач на една уникална кандидат-депутатска листа, в която всички са представители на местната общност. Екипът, с който се явяваме на изборите е съставен от млади, образовани хора, експерти в своята професионална област и политически подготвени. Всеки един от тях е достоен да представлява жителите на Бургаска област в Народното събрание.Първата ни цел е да активираме избирателите и да ги мотивираме да гласуват за нашата листа и нашата програма. Това правим като представяме Програмата на ДПС и разясняваме отделните й акценти, които са жизненоважни за местните общности в областта.Целта, която сме си поставили като резултат от тези избори са трима народни представители в 45-тото Народно събрание, а защо не и четирима. Това не е самоцел, а начин да отговорим на очакванията на нашите избиратели. Начин да решим повече проблеми на местните хора и местния бизнес.
- Кои са най-големите проблеми на Бургас и региона, за чието решаване ще работите?
- Като начало да извоюваме равнопоставеност при финансирането и реализирането на важни обекти, както за областния град, така и за малките населени места в областта.Привличане на инвестиции и разкриване на работни места в отрасли като земеделие и животновъдство и свързаните с тях производства.Една от целите, които си поставяме  е насочена към младите хора, тяхното образование и реализация. Тази цел минава като червена нишка през приоритетите на Движение за права и свободи, за да останат младите хора в България, а тези, които са в чужбина да се завърнат по родните места. Това е и мой личен приоритет, който ще защитавам като депутат в парламента.Нашият принос в рестарта на държавата ще бъде част от усилията на Движение за права и свободи за възстановяване диалога между политическите партии и между институциите, а  това може да стане само ако се възстанови нормалността в политиката.
- Туризмът е основен икономически отрасъл в Бургас. Секторът обаче пострада най-силно от коронакризата. Какво трябва да се направи, за да се възстанови максимално бързо браншът?
- В Бургаска област има 7 общини, за жителите на които туризмът е основен поминък. Възстановителните мерки за този важен сектор трябва да минат през по-малко административни пречки, за да стигнат по-бързо до хората. Финансовата помощ трябва да продължи до пълното възстановяване на бранша, но това няма да реши редицата проблеми в туризма, които също допринесоха за този колапс в сектора. Необходима е една адекватна програма в дългосрочен план, която да адаптира туристическия сектор в унисон с новите тенденции, наложени от епидемията. Това трябва да стане на държавно ниво с държавно и европейско финансиране. Защото сегашните финансови мерки имат за цел оцеляване, но не и развитие на този важен за икономиката отрасъл.
- На страната ни й предстои голяма икономическа промяна, свързана със Зелената сделка и прехода от въглеродна към водородна икономика. Какви са предизвикателствата през Бургас?
- Зеленият пакт, респективно водородната икономика е основен акцент в Програмата на ДПС. Това е икономиката на бъдещето. Водородът може да бъде използван за производство на енергия, като гориво за нисковъглеродни коли, в химическата индустрия и за отопление в домове и офиси.Това е предизвикателство не само за Бургаска област, но и за цялата страна, защото за да се реализират водородните технологии в различните сектори, е необходимо това да стане реална държавна политика. Към момента единствено Движение за права и свободи имат план за внедряване на водородните технологии в икономиката.От избирателите зависи дали водородът ще остане гориво на бъдещето, или ще стане част от живота ни.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай