Вторник,

Без деца в агитацията за изборите

От: РЕДАКТОР -
148
Без деца в агитацията за изборите
A
A
A

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Елеонора Лилова е изпратила официално писмо до председателя на Централната избирателна комисия Александър Андреев и до председателя на Съвета за електронни медии - Бетина Жотева, във връзка със започналата предизборна кампания и закрилата на децата от въвличане в политическа агитация и използването им за политически цели, съобщават от агенцията.В писмото председателят на ДАЗД се обръща към ЦИК и СЕМ своевременно да уведомяват агенцията, в случай че установят участие на дете/деца в предизборна агитация и въвличане в политически дейности. От своя страна, Държавната агенция за закрила на детето ще предприема необходимите действия за проверка за нарушаване на правата на детето, както и ще уведоми писмено ЦИК и/или СЕМ за резултатите от извършената проверка по повод на постъпил сигнал от тяхна страна, включително и в случаите на търсене на административнонаказателна отговорност от виновните.От ДАЗД напомнят на всички участници в предизборната кампания, че не бива да се използват деца за преследване на политически цели, включително за пряка или косвена агитация. Практиката от отминалите предизборни кампании показва, че по време на публични събития се използват и разгласяват лични истории и данни на деца чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена или други признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, като така се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето. Всички трябва да внимават да не се злоупотребява с информацията, която касае деца, в медиите и интернет, посочват от ДАЗД.За засилване на общественото внимание агенцията публикува на официалната си интернет страница слогана: "Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!"


Всички новини от категория Парламентарни избори 2021.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com