Археолози откриха оброчна плочка в „Глухите камъни"

Археолози откриха оброчна плочка в „Глухите камъни" | StandartNews.com

Любимец. Изключително важна и уникална находка бе открита от екипа на доц. д-р Георги Нехризов в скалния комплекс „Глухите камъни". Още в първите дни на археологическите проучвания за тази година те намериха фрагмент от долния ляв ъгъл на изработена от качествен бял мрамор оброчна плочка. Запазена е част от рамката, която е ограждала фигурата на представеното божество (или божествата). Височината й подсказва, че изображението е било във висок релеф. За съжаление от човешката фигура е запазена само част от десния крак, който е бил изнесен напред. „Въпреки малките размери на фрагмента (12х14х4.5 см), тази находка е неоспоримо доказателство за наличието на антично светилище в рамките на комплекса Глухите камъни" – каза доц. Нехризов с голямо задоволство. Плочката е намерена в проучвана площ в пласт, наситен с деструкции от средновековна сграда. 

Проучванията на самата средновековна сграда започна през 2012 г. Тя се намира в сектор, условно наречен „Южна тераса". Той представлява изкуствено подравнен участък от южния склон на комплекса. На терена в оформената площадка се открива голямо количество късове от местната скала, част от които със следи от обработка. „Предположението, че тези камъни са част от деструкцията на значителна като обем сграда, се потвърди при разкопките. В заложения сондаж в западната част на терасата, с размери 10х2,5 м, се разкри западната стена на сграда. Стената е ориентирана в посока север – юг с отклонение около 10 градуса на изток. Открит беше и нейния югозападен ъгъл, където е бил разположен един от входовете. Има и втори вход, широк 2 м, който беше установен в северната част на зида. Стената е дебела от 0,95 до 1,05 м, външните и вътрешните лица са изградени от грубо оформени каменни блокове, пространството между тях е запълнено с по-малки ломени камъни. За спойка е използван бял ронлив хоросан. Западната стена е разкрита до 1,5 м във височина, но проучването й не е завършено. Тя и била измазана от вътре с бяла хоросанова мазилка, сега запазена отчасти", разказа д-р Нехризов и допълни: "Стратиграфските наблюдения при разкопките показват, че сградата е разрушена при пожар – установено беше ниво, наситено с въглени, пепел и отухлена глина. Открити бяха над 200 ковани железни пирони с различни размери, като и други железни елементи, свързани с функционирането на сградата – скоби, панти, халки, заключалки. Намерени бяха и желязна мистрия, железен катинар със сложна система за заключване, остриета на ножове и други предмети. Всички открити монети са бронзови – преобладават тези от периода V-VІ в., срещат се и средновековни. Единствените, които представя по-ранния период от човешко присъствие на южната тераса, са две монети от гръцкия полис Абдера от втората половина на ІV в. пр. Хр.", уточни той.

В своето изложение ръководителят на обекта каза още, че в механичните пластове до нивото на пожара концентрацията на керамични фрагменти е ниска, но са представени материали от различни епохи – от ранната и късната желязна епоха, античността и средновековието. В по-долните пластове концентрацията на фрагменти от керамични съдове се е увеличила значително, но те отново са смесени, като се забелязва преобладаване на античните материали.

Археологическите проучвания през 2013 г. започнаха на 25 юли и ще продължат до края на август. Осъществяването им стана възможно благодарение на средствата, осигурени от Община Любимец и Министерство на културата. На южната тераса ще продължи разкриването на цялата сграда, за да се изясни планът й, както и хронологията и предназначението й. Най-вероятно разкопките в този сектор ще продължат и през следващите археологически сезони, преди да се пристъпи към консервация и експониране.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай