Всеки трети шеф недоволен от младите висшисти

Всеки трети шеф недоволен от младите висшисти | StandartNews.com

Всеки трети бизнесмен намира незадоволително нивото на подготовка на младите висшисти, които наема на работа. Негативните оценки за качеството на висшето образование у нас остават без промяна през последните 7 години, показва анкета на БТПП. И през 2008 г., и сега делът на фирмите, които са недоволни от знанията на новопостъпващите на работа студенти, е 67-68%. Само 13% от предприемачите са доволни от нивото на висшето образование у нас.

Основните пропуски в образованието на младите хора според представителите на бизнеса са както по отношение на професионалните умения, така и в базисните икономически познания. Според 45% от фирмите на младите им липсват и умения за работа в екип, а според 38% - и предприемаческо мислене. Работодателите отбелязват, че завършилите висше образование трудно правят връзка между теоретичната подготовка и практическото й приложение. Недоволство има и от подготовката на учениците, завършили професионални гимназии.

В същото време работодателите изказват най-голямо удовлетворение от обучението в езиковите гимназии - там само 3% от фирмите са изказали неодобрение. Работодателите настояват университетите да завишат критериите си за прием, както и да се увеличи броят на младежите, включени в стажантски програми.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай