УХТ - Пловдив ще признава още оценки от матурите

УХТ - Пловдив ще признава още оценки от матурите | StandartNews.com

Пловдив. Университетът по хранителни технологии в Пловдив дава още възможности за прием на кандидатстудентите. През следващата учебна година желаещите да следват в единствения по рода си у нас ВУЗ, ще могат да кандидатстват освен с оценки от матурите по химия и математика, с още оценки от държавните зрелостни изпити.

За 11-те специалности от областта на „Хранителните технологии" и за „Биотехнологии" вече ще се признава и резултатът от матурата по биология. Тя ще бъде входен билет за желаещите да учат в специалността „Технология на ферментационните продукти", в която обучението се провежда на френски език.

За кандидатстване в инженерните дисциплини, където се полага приемен изпит по математика, освен с оценката от матурата математика, в класирането ще може да се участва с успешно издържани зрелостни изпити по физика или информатика. От Учебен отдел припомниха, че те се признават за професионалните направления „Машинно инженерство", „Електротехника, електроника и автоматика", „Комуникационна и компютърна техника" и „Енергетика".

Бакалавър по „Туризъм", „Кетъринг" и „Хотелиерство и ресторантьорство" може да се стане, ако кандидатите имат високи оценки на матурите по химия и опазване на околната среда, по математика, по български език и литература, по география, а от догодина и по чужд език. За специалността „Индустриален мениджмънт" и за двете специалности в професионално направление „Икономика" също ще се признава оценката от ДЗИ по чужд език.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай