Сряда,

Питат и учениците за новите колежи

От: Администратор -
1822
Питат и учениците за новите колежи
A
A
A

Бизнесът ще си "поръчва" специалисти,
участва в писането на програми и планове


Първият професионален интегрален колеж ще отвори врати в Бургас още догодина. Под това искане сложиха подписа си вчера министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, кметът Димитър Николов, общественици, предприемачи, общинари и депутати от града. По време на дискусията "Да! На българската икономика", организирана от вестник "Стандарт", бе подписан меморандум за старта на тази идея. С този политически документ местната общественост учреди инициативен комитет за създаването на колежа, който ще бъде държавен. Начело на комитета е кметът Димитър Николов.

Бизнесплан, в който да бъде посочено и очакваното финансиране, както и функциите на колежа, очаква министър Танев от местната общественост и фирмите в туризма. "Пускаме местната власт и местния бизнес да кажат какво искат. Чак след това ще стигнем до правенето на учебните планове и програми", допълни той. И апелира към обществеността в града "да постави на колене министерството" и да каже какви очаквания има. Преди старта на колежа ще бъде проведено и социологическо проучване, което да установи нагласите на родители и ученици да учат в бъдещото учебно заведение, което ще свързва средно и висше образование.

По неговите думи в началото ще стартират няколко подобни учебни заведения в различни градове, чрез които да бъде направена оценка на въздействието на този проект. Танев уточни също, че бизнесът ще участва както в изготвянето на учебните планове, така и в ръководството на учебното заведение и във валидирането на знанията и уменията на завършилите. "В Бургас идеята е в напреднала фаза", заяви Танев. И добави "Не откривам топлата вода, но моята работа е да я докарам до чешмата".

В меморандума е заложено подобряване качеството на професионалното образование, така че то да съответства на нуждите на местната икономика. Като цел е заложено държавният професионален колеж да стартира през учебната 2016/2017 година. Знанията, които той ще дава, са за упражняване на нови и традиционни професии, като колежаните ще получават и уменията на управленски персонал, от какъвто бизнесът има остра нужда. Младите ще имат възможност за професионална реализация не само в общината и района, но и възможност за трудова мобилност в страните от ЕС. Инициативният комитет ще съдейства за осигуряване на стажове и периоди на чиракуване, така че да бъде преодоляно разминаването между теоретичните знания и уменията, които търси бизнесът. Ще бъдат ефективно използвани и еврофондовете. "Вие ще ми помогнете, искам от вас съгласие. Бургас е градът, който вече е давал пример за неритане по кокалчетата", каза Танев.

Министърът разказа за разминаванията между това, което се учи на някои места, и изискванията на бизнеса. "В Добруджа например машините им са само на нивото на "Ролс-Ройс" в своята област, а ги изпитват на трактор "Беларус", заяви той. Танев заяви също, че ще препоръча на работната група, която прави промените около професионалното образование, когато учениците работят през лятото по специалността си, това да бъде считано за част от дуалното им обучение. Той посочи също, че доколкото е възможно, дуалното обучение ще навлезе и във висшето образование, и в подготовката след средно образование.

Браншът има крещящ
проблем с кадрите

Славка Бозукова, главен редактор на в. "Стандарт"

Преди 5 години в Бургас начертахме заедно първия маршрут за културно-исторически туризъм "Виа Понтика", тук за първи път си обещахме да работим за превръщането на културно-историческия туризъм в държавен приоритет, а на туристическата индустрия - в стратегически отрасъл на икономиката, тук за първи път изрекохме "еретичната" преди 5 години мисъл България да има министерство на туризма.

В туризма има един крещящ проблем - кадрите. Това е проблем и на други отрасли. Той може да се реши само в разговори между изпълнителната власт, местната власт, бизнеса, неправителствените организации.

Проблемите в туристическия бранш са изключително болезнени. И "Стандарт" от години се фокусира върху тяхното решение по три причини. Първата е, че в този бранш е заето 1/4 от работещото население. Туризмът е визитната картичка на България. Той формира лицето на страната ни, включително за чуждите инвеститори. Третата причина е може би най-важна. Тази визитна картичка гради националното ни самочувствие. А то в момента е в огромен дефицит.

Тревожната обстановка, в която живеем след началото на бежанската вълна към Европа и след кървавия петък, 13-ти, в Париж, със сигурност ще намали движението на хора на Стария континент. А това ще се отрази на туризма. Можем да запазим относителната стабилност на отрасъла само и единствено с качество. А то се дава от хората.

Да се адаптираме
към Баварския модел

Димитър Николов,
кмет на Бургас

В. "Стандарт" от дълги години ни помага в презентацията и популяризирането на Бургас. Искам да благодаря за вашата подкрепа, с която остров Св. Анастасия и Акве Калиде вече са доста популярни в България и се радват на голям интерес. А в контекста на развитието на туризма това е важно, защото ние като местна власт, създавайки нови туристически услуги и възможности, сме и консуматори на добре подготвени туристически кадри. Въпреки че никъде не се преподава специалността "Управител на остров", това е една хибридна длъжност и ние успяхме да намерим добри кадри.
Заинтригува ме идеята на проф. Танев, защото вече почти 6 години нашата община работи съвместно с Бавария по така нареченото дуално образование. Преди няколко дни се върнахме от Бавария и бях изключително щастлив да чуя прекрасни отзиви за нашите деца. Проектът ни е малък, но с всяка година расте. Немските работодатели са въодушевени и търсят начини да увеличават бройката за обучение. На практика се дава възможност на децата от последните класове да добият висока професионална компетентност. Чух добри отзиви от големи предприятия и хотели в Германия, в които се обучават наши деца. Това ни наведе на мисълта, че българската образователна система може да се адаптира към това липсващо звено. Да направим децата по-подготвени към бизнеса и да отворим бизнеса да даде предложения какви кадри са му необходими.

Можем да помогнем с
преподаватели и база

Доц. Магдалена Миткова, ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Приветстваме обучението в колежи. И ние, университетите, може да сме много полезни и с преподаватели, и с учебни програми, и с база. Почти всички туристически организации по Черноморието са наши колеги, завършили нашия университет. Според мен професионалният колеж трябда да дава повече практическо обучение в хотелите и ресторантите. А за самия Колеж по туризъм в нашия университет би трябвало да се увеличи тази част в нашите специализирани кабинети, там се получават познания по барманство, по сервиране и по подготовка на храните. За това обаче са необходими средства. Ние имаме тези кабинети, те са оборудвани.

Трупаме точки
за висше още
от гимназията

Четвърта и пета професионална степен ще дават новите звена

Ако учим една и съща професия в гимназията, колежа и университета, можем да си спестим повторното обучение по някои дисциплини. Просветният министър Тодор Танев обясни, че със старта на колежите ще "проходи" и системата на кредити в професионалното обучение. "Кредитите в образованието са като парите в икономиката", заяви той и посочи, че те ще помогнат да се осигури "хоризонтална и вертикална проводимост" на образователната система.
Простичко обяснено, това означава, че за всяка изучавана дисциплина в професионалната гимназия ученикът ще получава определен брой точки. Когато отиде в колеж, който е сключил договор със съответната гимназия, дори и това да не стане веднага, тези кредити ще му бъдат признати и няма да започва от "А, Бе". Натрупаните в колежа кредити пък могат да послужат в университета, с който от своя страна има договор колежът. В самите колежи ще се дава не само високата четвърта квалификационна степен, а и пета, която подготвя нисш управленски персонал. "Бизнесът има нужда от хора с четвърта степен. Сега центровете за професионално обучение, които са над 900, я дават. Но в момента тя е дефинирана по невъзможен начин. Учат включително и мениджмънт. За година - година и половина няма как да станат мениджъри", заяви министърът. Той заяви, че учителите с определено количество стаж ще могат да преподават в колежите, същото важи и за преподавателите от университета. Така на една територия ще си дадат среща средното и висшето образование. Танев посочи, че се дава възможност на учениците, които отпаднат от училище след десети клас, също да продължат в първата степен на колежа. Ако поискат да изкарат и втората и да станат управленци, вече ще трябва да положат и матура. "Тъй като един 30-годишен човек няма как да седне на един чин с учениците, ще има и други форми", уточни той.

Първо да проучим какви хора търси бизнесът

Проф. Галя Христозова, ректор
Бургаски свободен университет

Практическите умения, придобити още по време на ученето, е много важно и полезно за младежите. Първоначалното ни опасение беше, че в един град, в който завършват 2100-2200 ученици, а има прием в двата университета на 3200 студенти, би било много трудно, ако се организира и колеж в сферата на висшето образование. Но както стана ясно, този тип колежи ще бъдат звено между средното и висшето образование - просто завършилите 10 клас ще могат да продължават след това. За това е много важно да се направят проучвания какви кадри в туризма не достигат. Защото в Бургас единият университет е с прием от 310 души за бакалавър и професионален бакалавър по туризма, а другият е със специалност маркетинг в туризма, а има и професионална гимназия по туризъм. От какви кадри има нужда бизнесът при положение, че за една година завършват неколкостотин ученици, бакалаври и професионални бакалаври, за да се стигне до идеята да се създаде този колеж, който да попълни някаква празнота? Важно е бизнесът също така да каже по какъв начин ще се организира да помогне финансово, не само с изисквания за кадри. Според мен проблем е и фактът, че туризмът по морето създава заетост и ангажираност на завършилите само за 3-4-5 месеца. Проблем е за младите да останат без работа 7-8 месеца.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията