Нашите студенти не търсят работа, бизнесът търси тях

Нашите студенти не търсят работа, бизнесът търси тях | StandartNews.com

ВУЗФ дава и възможност да получиш британска диплома

Предлага магистратури за най-горещите професии на бъдещето

94% от студентите на Висшето училище по застраховане и финанси се реализират успешно. ВУЗФ дори има свободни работни позиции, за които студентите не достигат. Кариерният център се стреми да реализира всекиго в сферата, в която желае. И успява.

ВУЗФ дава на студентите нещо, което е уникално за българското висше образование. Обучение от хора, които идват директно от практиката и най-добре познават реалните й проблеми. ВУЗФ стана първият български университет, който е специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга. През 2014 година вузът заслужено получи една от най-високите оценки при институционалната си акредитация от всички частни университети - 9,04. Съвсем наскоро Националната агенция за оценяване и акредитация даде на направление икономика оценка 9,03 за срок от шест години. През май 2013 г. висшето училище

получи и международна акредитация

от Британската акредитационна комисия за срок от четири години.

Онова, което студентите получават тук, е "бутиково" обучение, което ги поставя в ядрото на всичко, което се върши в университета. Всички негови усилия са насочени към създаването на най-добрите възможности те да бъдат обучени и да се реализират успешно. "Ние вярваме, че променяме съдбата на хората" е написано на началната страница на университета.

ВУЗФ обучава студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление икономика. По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд, както и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия "Българион".

Сред силно търсените бакалавърски програми са и тези, които дават двойна диплома - българска и британска, заедно с университета Шефилд. Висшето училище предлага три такива програми - по маркетинг, финансов мениджмънт и маркетинг, както и по счетоводство и финанси, като обучението трае три години. ВУЗФ предлага общо осем бакалавърски програми в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

Много са и магистърските програми, като интересното е, че част от тях на практика са създадени в партньорство с бизнеса и подготвят кадри с много широки възможности за изява. ВУЗФ предлага първата програма за магистри по корпоративна социална отговорност в цяла Източна Европа, като целта й е да създаде лидери от ново поколение. Програмата се прави съвместно с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, като дава и възможности за стаж там. Интересно предизвикателство е и магистратурата по иновации и бизнес процеси в застраховането, която е създадена в партньорство с ДЗИ. Много търсена е и магистратурата по бизнес анализ и ERP решения, която е първата по рода си у нас. Онези, които я завършат, стават всъщност не програмисти, а специалисти по внедряване, управление, продажба и развитието на софтуерни решения - 

професия, която

ще става все по-търсена в следващите няколко години

Завършилите тази програма всъщност получават достъп до най-новите технологии за управление на бизнеса - нещо, което е една от горещите тенденции в софтуерния бранш. Програмата се осъществява от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в партньорство с фирма ERP.BG, Тим Вижън България, Балкан Сървисис, ERP Academy, Oracle, SAP и други водещи фирми от бранша. Заплатите, които се дават на подобни специалисти, са по западни стандарти, независимо дали живеят у нас или в чужбина. Търсена е и магистърската програма по журналистика, продуцентство и финанси. За магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси пък в момента може да се кандидатства за стипендия, която покрива 30% от пълната такса, като крайният срок за това е 15 април. Програмата по реклама, иновативен маркетинг и бизнес мениджмънт пък предлага практическо обучение, което предава на студентите всичко най-важно за целия път на бранда още от първоначалната идея до комуникацията, която съпътства неговото развитие.

ВУЗФ се насочва и към бъдещите си студенти - ученици в 10, 11 и 12 клас, със своята "Академия за новите бизнес лидери". Това е своеобразна платформа, която

дава на младите хора първите стъпки

към успешното лидерство. Висшето училище е внедрило и вътрешна система за управление на качеството - нещо, което държавата в последните години поставя като задача и към всички държавни университети. Благодарение на нея се поддържа високо нивото на обучение на студентите във всички образователни степени.

Една от основните задачи пред ВУЗФ в близките години е да се концентрира върху предстоящите операции по Приоритетна ос "Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", както и върху критериите за избор на подходи и методики за оценки по процедурите "Създаване и развитие на центрове за върхови постижения" и "Създаване и развитие на центрове по компетентност". Центровете за върхови постижения са с акцент върху привличане на висококвалифицирани изследователи и създаване на научна инфраструктура, на лабораторна среда на най-високо ниво, което да е сравнимо с това във водещите европейски структури в това направление.

Изследванията трябва да бъдат и пазарно ориентирани, както се изисква в Оперативната програма. Това означава, че авторите на разработки следва да защитават не само високо научно ниво, но и да се погрижат за съответна обвързаност на резултатите с икономическите приоритети на страната. Това е мотивация за сътрудничество с асоциирани партньори - клъстери от фирми, браншови организации и предприятия, които не само да декларират общ интерес, но и да се включват в подходящи дейности, гарантирайки по този начин подпомагане на иновационния потенциал и развитие на българската икономика. Това е немислимо да се осъществи без фундаментални научни изследвания, включително в областта икономиката и образованието по икономика със задължително привличане на информатика и информационни технологии.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай