7 нови магистърски програми в ЮЗУ

7 нови магистърски програми в ЮЗУ | StandartNews.com

Започна приемът на документи за магистърски програми в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград. От учебната 2016/2017 година висшето учебно заведение обявява прием по нови специалност в образователна-квалификационна степен „магистър". Приемът на документи стартира на 29 август и и ще продължи до 26 септември.

Новите специалности в ЮЗУ „Неофит Рилски" са: „Предучилищна музикална педагогика", „Превод" (руски, чешки, хърватски, сръбски, гръцки, словенски или български език) – за чуждестранни студент, „Българският език като чужд" (преподаване на български език на чужденци и на български граждани с друг майчин език), „Археология", „Медии, продуценство и бизнес", „Международен PR", „Актьор за кино и телевизия". Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.

Завършилите образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър" могат да се обучават само в същото професионално направление със срок на обучение 4 семестъра. Две магистърски програми изискват конкурсен изпит по английски език - "Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение", "Английски език и антропология на Югоизточна Европа". За участие в класиране кандидатите следва да са положили изпита с успех не по-нисък от „Мн.добър 4.50".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай