Понеделник,

Кой няма да получи 15 бона от държавата за солар на покрива

От: Стандарт -
38326
Кой няма да получи 15 бона от държавата за солар на покрива
A
A
A

Домакинствата ще могат да получат пари за поставяне на слънчеви инсталации за топла вода за бита или за фотоволтаични системи до 10 kWp, към които може да има и системи за съхранение на електрическа енергия. Очаква се програмата на министерството на енергетиката да бъде отворена за кандидатстване от 1 февруари.

В нея обаче има ограничения, заради които някои кандидати може да не бъдат одобрени.

1. Важно условие е жилището да е основно за кандидата, тоест не може да се кандидатства за вила или ваканционен имоти, които не са основен дом на собственика.

2. Освен това трябва да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.). Ако в жилището досега са използвани ток или газ за отопление, собственикът няма да получи пари по програмата.

3. В процедурата могат да кандидатстват българи или граждани на друга страна от ЕС, които имат собствено жилище. Възможно е да кандидатстват за къща или за апартамент в жилищен блок, но в този случай ще трябва съгласието поне на 67% от всички собствениците на апартаменти в сградата.

4. Могат да кандидатстват и хора със статут на постоянно пребиваващи в България, но не и чужденци, които просто имат имот в страната.

Хората ще могат да кандидатстват с два типа проекти - за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаични системи до 10 kWp, към които може да има и системи за съхранение на електрическа енергия.

По програмата ще бъдат покривани 100% от разходите за инсталации за топла вода за бита, но не повече от 1960,83 лв., както и 70% от стойността на фотоволтаичната система, но не повече от 15 хил. лв.

Соларен панел на покрива? Ето колко ще платим от джоба си

Важно е да се отбележи, че ще може да се кандидатства и за системи, които вече са монтирани.

Има два варианта за кандидатстване – за системи и инсталации, които са пуснати в експлоатация от 7 юни 2022 г. до подаване на документи за получаване на финансиране, както и за системи за топла вода и фотоволтаици, които ще се изграждат след като отпускането на средствата бъде одобрено.

По-лесно ще слагаме солари на покрива. Какво промениха

По настоящата процедура не може да се подават заявления едновременно за системи за топла вода и за фотоволтаици – домакинствата трябва да изберат едно от двете. Всеки може да подаде едно заявление, което включва само едно жилище. А произведената електроенергия може да бъде само за лично ползване.

Критерии, на които трябва да отговаря кандидатът:

* Да е собственик на жилището. Ако кандидатът е съсобственик и притежава по-малко от 51% идеални части, е необходимо писмено съгласие от другите съсобственици, заедно с които притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Ако жилището е съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на кандидата;

* Жилището да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса да няма регистриран търговец или юридическо лице с нестопанска цел;

* Ако кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, трябва да има съгласието и на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците;

* В жилището е потребявана електроенергия поне 6 месеца преди обявяване на процедурата за кандидатстване или преди пускането в експлоатация на инсталацията или системата (ако вече са инсталирани).

* Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp;* Да е платил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за имота.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com