Петък,

Какво отличава бг проекта за справяне с цените на енергията от еврорегламента

От: Стандарт -
847
Какво отличава бг проекта за справяне с цените на енергията от еврорегламента
A
A
A

Регламентът на ЕС за справяне с цените на енергията разглежда различни хипотези, българският проектозакон само една.

Европейският регламент описва временното облагане на печалбите на производителите на електрическа енергия, като изрично казва, че такова облагане трябва да бъде правено внимателно с оглед себестойността и наличието на ниски пределни разходи, без да бъде ограничавана възможността на предприятията да обслужват оперативни и инвестиционни разходи и без наложените мерки да са дескриминационни.

Държавите членки следва да определят специален таван, така че да съхранят тези дружества, тяхната конкурентноспособност и да не застрашават националните си икономики.

България обаче прави свой прочит на регламента, поставяйки под общ знаменател всички производители, в това число газовите и въглищните централи, които ЕС категорично изключва. Това е причината ТЕЦ Марица 3 Димитровград да пише на институциите за частния случай, в който попада, с надеждата за по – внимателно и прецизно привеждане на европейския регламент в действие.

„Въглищата  биват различни видове и те имат различна цена. Поехме ангажимент да заменим в голяма степен въглищата  от маришкия басейн с ниско сернисти от Бели брег (под 1% сяра и транспортно разстояние 520 км) и вносни каменни въглища с калоричност 5500 ккал/кг. Това променя себестойността и пазарната ни цена.“ казват от централата и още:

„Работим на 70% капацитет заради превишения на нормите, които се наблюдават, дори когато не работим. А това, както се досещате, не е по наша вина. Това не се отразява в намаление на работещите, защото централата изисква еднаква поддръжка независимо от капацитета, на който работи с оглед осигуряване на сигурност. По – малкото производство при запазване на административни разходи също е фактор в ценообразуването.“

Отчитайки и необходимите средства за утвърдената инвестиционна програма за постигане на чисто произвоство, от ТЕЦ 3 Димитровград призовават институциите да разгледат пределната цена, над която да се извършва облагането като формула, осигуряваща справедливост – 380 лв. фиксирана цена + променлива средномесечна цена на емисионните квоти 1,40.

Справедливост е не просто принцип на ЕС, а начин да излезем от кризата с равномерна тежест без да губим своята конкурентноспособност.

„След месец или година тази криза с цените на енергията ще отмине, защото обединена Европа полага максимални усилия. Ще бъде жалко след нея да видим, че в България са останали скелетите на икономическите двигатели на нашето време.“ смятат от централата

В битката за доказване на своята правота – а именно, че работи, спазвайки условията в комплексното си разрешително, димитровградската централа понесе много загуби и удари тази година. Цената на съхранението на работните места и производство е увеличаване на превантивните мерки и инвестиции, които затрудняват значително ръководния и екип. Желанието на българската държава да преведе в действие бързо законопроект за ограничаване цените на енергията може да доведе вместо до облагане на свръх печалбите, до свръх облагане на приходите. Това, разбира се, ще доведе до реализиране на големите страхове на ТЕЦ Марица 3 Димитровград – след кризата ще останат само скелети от българската икономика.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com