ЕК препоръча държавата да поеме част от сметките за ток и газ

Предоставяне на помощ на предприятия или отрасли в съответствие с правилата на ЕС и общи поръчки за природен газ са част от мерките

ЕК препоръча държавата да поеме част от сметките за ток и газ | StandartNews.com

Ваучери, разсрочено плащане и поемане от държавата на част от сметките за електричество са част от възможните решения, които властите могат да предложат на гражданите и на бизнеса, за да ги подпомогнат заради скока на енергийните цени. Европейската комисия публикува в сряда краткосрочни и средносрочни мерки, които всяка държава може да предприеме.

Незабавните мерки за защита на потребителите и предприятията включват:

·       * Предоставяне на спешна подкрепа на енергийно бедните потребители, например чрез ваучери или частични плащания на сметки, които могат да бъдат подкрепени с приходи по Схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС;

·       * Разрешаване на временно отсрочване на плащането на сметки;

·       * Въвеждане на предпазни мерки, за да се избегнат прекъсвания на мрежата;

·       * Осигуряване на временни, целеви намаления на данъчните ставки за уязвимите домакинства;

·       * Предоставяне на помощ на предприятия или отрасли в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ;

·       * Усилване на международните действия, свързани с енергетиката, за да се гарантира прозрачност, ликвидност и гъвкавост на международните пазари;

·       * Разследване на възможно антиконкурентно поведение на енергийния пазар и искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) допълнително да засили наблюдението на развитието на пазара на въглеродни емисии; 

·       * Улесняване на по-широк достъп до споразумения за закупуване на електроенергия от възобновяеми източници и подкрепа чрез съпътстващи мерки.

Предложенията за средносрочни мерки:

·       * Подкрепата за инвестиции в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност;

·       * Изграждане на капацитет за съхранение на енергия в подкрепа на развиващия се дял на възобновяемите енергийни източници, включително за батерии и водород;

·       * Изискване от европейските енергийни регулатори (ACER) да проучат ползите и недостатъците на съществуващата структура на пазара на електроенергия и да предложат препоръки на Комисията, където уместно;

·       * Евентуално преразглеждане на регламента относно сигурността на доставките, за да се гарантира по-добро използване и функциониране на съхранението на природен газ в Европа;

·      *  Проучване на потенциалните ползи от доброволното съвместно възлагане на обществени поръчки за резерви от газ от страна на държавите членки;

·       * Създаване на нови трансгранични регионални групи за риск по отношение на газа, които да анализират рисковете и да съветват държавите членки относно разработването на техните национални планове за превантивни действия и планове за действие при извънредни ситуации; 

·       * Засилване ролята на потребителите на енергийния пазар, като им се даде възможност да избират и сменят доставчиците си, да произвеждат собствена електроенергия и да се присъединяват към енергийните общности.

Комисията счита, че преходът към чиста енергия е най-добрата гаранция срещу ценови шокове в бъдеще и трябва да бъде ускорен. Сегашната криза насочи вниманието и към значението на съхранението за функционирането на газовия пазар в ЕС. Понастоящем ЕС разполага с капацитет за съхранение за над 20 % от годишното потребление на газ, но не всички държави членки разполагат със съоръжения за съхранение и тяхното използване и задълженията за тяхното поддържане се различават.

Според Брюксел най-важната задача е да се подкрепят енергийно бедните потребители, като властите могат да изхарчат за целта част от парите, които събират от замърсителите чрез системата за енергийни плащания.Комисията препоръчва и удължаване на сроковете за плащане на задълженията, което беше използвано като мярка и през миналата година, но заради затварянето на бизнеси заради пандемията.

Брюксел смята, че трябва да се въведат предпазни мерки, за да избегнат прекъсвания на тока на потребителите, които не могат да си платят.

Временни или целенасочени намаления на данъчните ставки за уязвимите домакинства, както и отпускане на държавна помощ за компании и бизнеси са други възможности за бърза реакция в кризата.

Всички тези мерки са допустими според сега действащото европейско законодателство, но дали и как ще се предприемат ще зависи от всяко правителство. Двадесет от 27-те еврочленки вече са обявили различни компенсации за домакинствата и за бизнеса, за да им помогнат в поскъпването, което според анализите на Брюксел ще продължи до пролетта, пише Дневник.

В същото време стана ясно, че засега идеите компенсациите да се правят с пари от европейския бюджет не се смятат за уместни и всяка държава ще трябва да се справя според собствените си възможности.

В средносрочен план еврокомисията смята, че трябва да се наблегне на увеличаване на инвестициите във възобновяеми източници, ускоряване на търговете за възобновяеми енергийни източници и да се съкратят процедурите за издаването на разрешителни. Позицията на Брюксел е, че единственото трайно решение е по-бързо да се увеличи делът на чистата енергия в енергийния микс на отделните държави за сметка на изкопаемите горива, тъй като възобновяемата енергия е извън ценовия шок, който сега изживяват потребителите.

Според еврокомисията, ако на потребителите се даде повече свобода да избират и сменят доставчици, както и да произвеждат собствено електричество, това би намалило риска от нови ценови кризи.

В същото време комисията ще поръча на европейския енергиен регулатор да анализира работата на пазара на електроенергия и да предложат препоръки на Брюксел. Еврокомисията ще претегли необходимостта и от промени на регламента за сигурността на доставките, за да осигури по-ефективно използване на газохранилищата.

Общи поръчки на природен газ

Освен това еврокомисията съобщи, че ще проучи възможността за общо купуване на газ по примера на поръчките за ваксини срещу COVID-19, надявайки се така да договори по-добри цени от вносителите. В момента 90% от количествата, потребявани в ЕС, са от импорт. Участието в общите поръчки би било доброволно.

Испания, подкрепена от Франция и още няколко държави, поискаха ЕС да започне съвместно закупуване на газ, въпреки че други страни са предпазливи, изтъквайки, че това ще наложи въвеждането на дългосрочни промени, докато всички очаквания са, че кризата ще е краткосрочна.

Европейските лидери ще обсъдят възможностите за справяне с проблемите на срещата на върха на ЕС на 21-22 октомври в Брюксел, като енергийните министри са си насрочили извънредна сбирка за скока на цените на 26 октомври.

"Единственият начин да се отдели напълно газът от електричеството е да се използва вече за производство на електроенергия", каза еврокомисарят за енергетиката Кадри Симсон, подчертавайки, че дългосрочно ЕС цели да замени изкопаемите горива, сред които е природният газ, с възобновяеми източници.

Някои правителства заявиха, че скокът на цените изисква промени в правилата на енергийния пазар на ЕС, но те няма да съответстват на зеления преход и на намерението на ЕС да ограничи финансовите спекулации на въглеродния пазар в Европа, които доведоха до небивал ръст на цените на квотите, плащани от бизнеса, работещ със замърсяващи технологии, напомня "Ройтерс".

Комисията заяви, че ще започне проучвания и по двата въпроса, но не се ангажира с незабавни действия.Брюксел също разследва "всички твърдения за възможно антиконкурентно търговско поведение" от доставчиците на газ, след обвинения от някои европейски столици, че руският "Газпром" е задържал доставките, за да повиши цените на газа в Европа.

През декември еврокомисията ще предложи и ревизия на правилата за газохранилищата, за да увеличи запасите, които се поддържат в случай на нова криза с цените или с доставките на природен газ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай