Петък,

Биогоривата. Как сламата и кочаните бъркат в джоба ни

От: Владислав КОЛЕВ -
1190
Биогоривата. Как сламата и кочаните бъркат в джоба ни
A
A
A

Големи промени предстоят с бензина и дизела. Увеличава се биодобавката в горивата, предвиждат промени в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесен в Народното събрание от Министерски съвет.

Целта е да се постигне най-малко 1 на сто и 3,5 на сто дял на биогоривата от ново поколение в крайното потребление в транспорта съответно през 2025 г. и през 2030 г.

  • Оскъпяването

Биодобавката със сигурност ще оскъпи горивата, казаха производители.

Така от 1 септември догодина се увеличава биогоривото от ново поколение от суровини тип А в горивата за дизелови двигатели. От 1 март 2025 г. пък това увеличение ще важи и за горивата за бензиновите двигатели.

Целта на законопроекта е да се транспонира в нашето законодателство Директивата на ЕС за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Целта й е през 2030 г. всички страни членки на ЕС да постигнат 32% дял на енергията от ВИ в брутното потребление.

  • Законите

Срокът за хармонизиране на нашето законодателство е изтекъл още на 30 юни 2021 г., затова и ЕК стартира процедура за нарушение, пише  в мотивите към законопроекта.

В него е предвидено да се създадат звена за контакт, които да улесняват целия административен процес по кандидатстване и издаване на разрешение за инвестиция за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, като такива звена ще бъдат общините.

Улеснява се процедурата по присъединяване на инсталирани ВЕИ мощности до 1 мегават, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище.

Въвежда се максимален срок от 6 месеца от датата на заявлението, в който съответният оператор на електрическа мрежа трябва да направи изпитвания за доказване за завършването на енергийния обект.

КЕВР ще следи дали се спазват процедурите и сроковете по присъединяване на производители на ток от възобновяеми източници. К

Законопроектът предвижда да отпадне подпомагането на енергийни обекти за производство на ток от ВИ, чиято електроенергия се изкупува по преференциални цени и с дългосрочни договори.

Според вносителите от Министерски съвет това е държавна помощ и продължителността на мярката  е изтекла на 31 декември 2021 г.

  • Кои съставки удрят по цената на горивото

Горивата на практика поскъпват заради нови биодабавки от слама, кочани и водорасли. Изискването е на Европа.

При зареждането на автомобила с всеки литър бензин или дизел ще сипваме и биогорива от суровини като слама, кочани от царевица или водорасли. Изискването на Европейската комисия ще бъде въведено и в България, и ще доведе до поскъпване на горивата с няколко стотинки.

В парламента вече е внесен проект на Министерски съвет за промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. И в момента има изискване към бензина и дизела да има биодобавки - при дизела биокомпонентата трябва да е поне 6%, а при бензина - 9 на сто

Биогоривата от ново поколение от суровини тип "А" може да са произведени например от водорасли, отглеждани на сушата, слама, животински тор, гроздови джибри и винена утайка, орехови черупки, шушулки, кочани, биомаса в производствени отпадъци, които не може да бъдат използвани в производството на храни.

Биогоривата от отработено олио се считат за горива от суровини тип "Б". Те ще продължат да бъдат добавяни към бензина и дизела, но с промените се въвежда изискването и за използване на горива от суровини тип "А".

  • Изискванията идват от Европа

Изискванията за биогоривата са изцяло европейски, коментира, Светослав Бенчев, главен юрист на Българска петролна и газова асоциация. Предложените промени в Закона за енергията от възобновяеми източници са направени, за да изпълним директива на ЕС, която е приета преди няколко години. Тази директива в момента вече се преработва, допълни той.

Напълно възможно да се ограничи още производството на биогорива от старо поколение, което означава повече биогорива от ново поколение и съответно по-високи цени, каза Светослав Бенчев. Целта на промените е при производството на биогорива да не бъдат използвани суровини, които може да се ползват в хранителната индустрия.

  • Къде ще се произвеждат

Не е ясно къде ще бъдат произвеждани биогоривата от ново поколение, които ще трябва да бъдат добавяни към бензина и дизела. В България производител на биоетанол от суровини от тип "А", който ще трябва да бъде добавян към бензина, няма със сигурност, обясни Светослав Бенчев.

За новия биодизел в България има една експериментална инсталация, която до тогава би трябвало да е готова, но дали ще бъде не мога да кажа, допълни той.

Но производството със сигурност е много по-скъпо отколкото на нормалните биогорива, заяви Светослав Бенчев. Традиционни биогорива се правят например от рапица. Сега за гориво от ново поколение се приема и произведеното от отработено олио.

За тези горива има суровина. Докато за горивата от суровини тип "А", каквито изисквания ще бъдат въведени, суровината липсва.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com