"Илиев и партньори" грабнаха приза "Кантора на годината"

Кантората успешно защити свободата на словото и свободата на медиите в България

"Илиев и партньори" грабнаха приза "Кантора на годината" | StandartNews.com

Адвокатското дружество „Илиев и партньори“ грабна приза за най-добра кантора на 2020 г. в Националните награди за правосъдие, които се проведоха на 26 ноември за осма поредна година като част от Благотворителния бал на юристите. Статуетката на д-р Петър Илиев бе връчена от миналогодишния победител адвокат Петя Мургова (на снимката горе).

„Илиев и Партньори“ съществува от 16 години. Кантората успешно защити свободата на словото и свободата на медиите в България, чрез изготвянето на искането до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на чл.25з, ал.2 от Закона за защита на личните данни, ограничаваща свободата на изразяване и журналистическата свобода и установяваща предпоставки за противоконституционна цензура и автоцензура. Конституционният съд изцяло уважи искането, възприе развитите в него мотиви и аргументи и обяви за противоконституционна оспорената законова разпоредба.

Кантората е участвала в най-много конституционни дела чрез изготвяне на проекти за искания до Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закони и други актове на Народното събрание, както и подготовката на множество проекти за становища на страни по конституционни дела.

Управляващият съдружник на кантората е първият и единствен адвокат, участвал като защитник и процесуален представител в съдебно заседание на Конституционния съд на Република България по конституционно дело с предмет мандат на народен представител. В единодушното решение на Конституционния съд са уважени всички аргументи и доводи, развити от кантората и успешно защитени по конституционното дело от управляващия съдружник.

Кантората е един от лидерите в сферата на експертно изготвяне на законопроекти, правни становища по изменения и допълнения на закони, оценки на въздействието относно промени в законодателството, правна експертиза за конституционосъобразност, съответствие с Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, правото на Европейския съюз, международните договори, по които Република България е страна, както и спазването на правилата за законодателна техника.

Илиев и колегите му консултират успешно правителствата на две латиноамерикански държави по проекти в сферата на образованието, здравеопазването, енергетиката и инвестициите в иновативни технологии.

Кантората обслужва правно и съветва транснационална група от дружества, базирана в Лондон, при индустриалното приложение и търговската реализация на най-ефективната и най-иновативна в света патентована технология за преработка на битови отпадъци, която няма глобален аналог от гледна точка на постигнати икономически, финансови и екологични резултати. Подготвя се осъществяването на проект по изграждането на завод с тази технология на стойност 130 милиона лева. Осигурено е частно финансиране на проекта от голяма международна банка.

Правно съдействие и представителство в административни производства пред Българската народна банка относно вписване на финансови институции в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, както и последващите им вписвания в Централния кредитен регистър при БНБ.

Участие в инвестиционни проекти и сделки на високопрофилни дружества от финансовия сектор, сектора на недвижимите имоти и други ключови отрасли от икономиката – публични дружества, листнати на фондовата борса; акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), инвестиращи в различни видове недвижими имоти; АДСИЦ, инвестиращи в други финансови активи съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Правно съдействие и обслужване на строителни компании по проекти над 100 милиона лева.

Правно обслужване на една от най-големите български железопътностроителни компании, участвала в консорциума за рехабилитация и модернизация на стратегическа и приоритетна ЖП линия (проект на стойност над 380 милиона лева) – най-големият ЖП проект в България.

Правно обслужване на един от най-големите български строителни холдинги и една от най-големите български железопътностроителни компании, участвали в проекти за рехабилитация и модернизация на стратегически ЖП линии в Република Северна Македония (проекти на стойност над 30 милиона лева).

Правно обслужване на една от най-големите български пътностроителни компании, участвала в проекти за изграждане, реконструкция и рехабилитация на множество пътища в Република Молдова (проекти на стойност над 25 милиона лева).

Структуриране и консултиране на инвестиционния процес при придобиванията на няколко водноелектрически централи (проекти с обща стойност над 5 милиона лева).

Правно обслужване на една от най-големите пътностроителни компании, участвала в текущия ремонт и поддръжката на пътни настилки в една от най-големите зони на Столична община (договор на стойност 22 милиона лева).

В категорията се бориха още Адвокатска кантора „Задикян и Станчев”, Адвокатско дружество „Хорозов и партньори” и Адвокатска кантора „Маргарит Мицев”.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай