Ето поздрава на Димитър Радев за 100 г. УНСС

Съдбата на университета е белязала икономиката на България

Ето поздрава на Димитър Радев за 100 г. УНСС | StandartNews.com
  • Съдбата на университета е белязала икономиката на България

Димитър Радев, управител на БНБ

Уважаеми колеги и приятели,

Имам изключителната привилегия от името на Българската народна банка и лично от мое име да Ви поздравя по повод забележителния вековен юбилей на нашия Университет за национално и световно стопанство!
УНСС е най-старото и най-голямо висше икономическо училище в България, а също и първо по рода си в Югоизточна Европа. През тези 100 години историята на УНСС винаги е била силно вплетена в стопанската и финансовата история на България. Отражение на това са етапите с дълбоки трансформации в тази институция - започвайки като Свободен университет за политически и стопански науки (Балкански близкоизточен институт), после Държавно висше училище за финансови и административни науки, Факултет за стопански и социални науки при Софийския университет, Висш икономически институт „Карл Маркс“ и вече 30 години - Университет за национално и световно стопанство.
Професионалните кариери и личните съдби на хиляди възпитаници и преподаватели на УНСС са белязали най-важните, понякога драматични, процеси в политическото и икономическото развитие на България. Толкова много са завършилите УНСС видни икономисти, финансисти и политици, заемали управленски позиции и формирали стратегическите посоки за пътя на България през последните 100 години.
УНСС и до днес осигурява огромен кадрови ресурс във всички сфери на икономиката, финансите и администрацията в страната ни. Голяма част от персонала на Централната банка, както и почти целият Управителен съвет на БНБ, сме бивши студенти или преподаватели в УНСС.
Особено през последните години все повече възпитаници на УНСС намират професионална изява в големи и престижни финансови институции навсякъде по света, в това число вече и на най-високи позиции.
Това потвърждава качеството на образованието и на придобиваните в нашия университет знания, утвърждавайки авторитета на университета вече не само в страната, но и в чужбина.
Доброто образование и задълбочените знания са ключови компоненти за успех в един свят на растяща конкуренция и професионализъм, за който търсенето и предлагането няма да бъдат ограничавани от национални граници.
Ние, които сме завършили и свързани с УНСС, имаме всички основания да се гордеем както с неговото минало, така и с модерното му изграждане като конкурентен и привлекателен университет, фокусиращ много възможности за образование, изследователска работа и кариерно развитие. Признателни към усилията на предишните поколения за историческото развитие на нашия университет, с оптимизъм и личен принос нека оставаме съпричастни и към неговото европейско бъдеще.
Честити първи 100 години на УНСС!

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай