Лукарски слива две агенции

Лукарски слива две агенции

Специална Агенция за икономически растеж ще отговаря за насърчаването на иновациите и инвестициите в България. Тя ще се формира със сливането на Бълга...