Петък,

Севим Али: Държавна подкрепа за млади предприемачи

От: Екатерина Николова -
476
Севим Али: Държавна подкрепа за млади предприемачи
A
A
A
  • Зеленият пакт ни дава възможност да наваксаме пропуснатото икономическо развитие
  • Бъдещето е в дигиталното земеделие, имаме програма за него, казва Севим Али, водач на листата на ДПС в Бургас в специални интервю за вестник СТАНДАРТ

Севим Али е водач на листата на ДПС в Бургас. Роден е на 13.09.1981 г. в Айтос. Завършва своето образование в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", специалност: Химично инженерство. Севим Али е завършил Българско училище за политика "Димитър Паница" към Нов български университет. Народен представител от 2017 г.

  • Целта ни за Бургас е да имаме трима народни представители, защо не и четирима
  • Индустриализацията в Бургас е силно преувеличена
  • За модерно образование е нужно партньорство между бизнеса, местните власти и академичните среди

- Г-н Али, като водач на листата на ДПС в Бургас как и с какво ще надградите кампанията за парламентарните избори спрямо предишната? Какви цели си поставя Движението в региона?

- Да, водач съм на листата на Движение за права и свободи в Бургаска област, което е чест за мен и голяма отговорност пред нашите избиратели. Но аз съм част от екип, с който може да се гордее всяка политическа партия. Екипът, с който се явяваме на изборите на 11 юли е същият, с който се явихме и на 4 април. Съставен от млади, образовани хора, експерти в своята професионална област и политически подготвени. Това е един силен и работещ екип и ние го доказахме.Сега пред нас е основната задача да запазим постигнатото и да направим всичко възможно да подобрим резултата, за което имаме сили и подкрепата на нашите избиратели. Сега кампанията, която водим е в по-облекчени условия по отношение на епидемиологичната обстановка в сравнение с предходните избори. Това ни дава възможност да се срещаме с повече хора от избирателния район, да провеждаме повече разговори и да запознаваме нашите избиратели с Програмата на Движение за права и свободи. Надграждането ще дойде от разбирането и приемането на приоритетите, които са заложени в нея и които касаят спецификата на нашия регион. От проведените до момента срещи, виждаме изразен интерес и активност от страна на хората и най-вече на младите хора, които приемат нашата програма като възможност за дългосрочна реализация и гарант за просперитета на страната.Основната ни цел е да активираме избирателите и да ги мотивираме да гласуват за нашата листа и нашата програма. Машинното гласуване е нов начин за изразяване на вота и ние полагаме усилия да запознаем отблизо по-възрастните избиратели с него, за да са спокойни и сигурни, когато отидат в изборните секции. Факт е, че това смущава част от по-възрастните избиратели, но важното е, че те имат желание да гласуват машинно.  На предходните избори резултатът бе двама народни представители на ДПС от бургаски многомандатен район. Целта ни сега са трима народни представители в 46-тото Народно събрание, а защо не и четирима. Това е начинът да отговорим на очакванията на нашите избиратели и възможност да решим повече проблеми на местните хора и местния бизнес.

- Туризмът, който е основен отрасъл за Бургас, бе секторът, който най-тежко пострада в пандемията. Адекватни ли са мерките за възстановяването му и какви държавни политики биха довели до ръст?

- В повечето общини в Бургаска област туризмът е основен поминък. Останалите общини осигуряват ресурс и работна ръка и по този начин те също зависят от ситуацията в туризма. Морският туризъм пострада най-тежко и на бизнеса ще му е необходимо много време и средства, за да се възстанови. Към момента средствата от държавата за този сектор са недостатъчни. Недостатъчна и не особено адекватна е и държавната политика по отношение на туризма в контекста на пандемията. Натрупаните през последните години негативи в този важен сектор се разкриха с пълна сила в условията на пандемия.Финансовата помощ трябва да продължи до пълното възстановяване на бранша, но това няма да реши редицата проблеми в туризма, които също допринесоха за този колапс в сектора. Необходима е една адекватна програма в дългосрочен план, която да адаптира туристическия сектор в унисон с новите тенденции, наложени от епидемията. Това трябва да стане на държавно ниво с държавно и европейско финансиране. Защото сегашните финансови мерки имат за цел оцеляване, но не и развитие на този важен за икономиката отрасъл.

- Същевременно Бургас е един от индустриалните центрове на България. Какво трябва да се направи за привличане на нови инвеститори в региона и в кои сектори трябва да се търсят те?

- Индустриализацията в Бургас е силно преувеличена. През последните години производствените предприятия драстично намаляват, а новите се броят на пръсти. Няма как да си туристически център и същевременно да развиваш индустрия в класическия смисъл на понятието. Дойде времето за нови производства и технологии, нови сектори и нови политики в тази област, които реално да отчитат спецификите и характеристиките на един регион като Бургаския.И тук идва точно на място Зеленият пакт, който е основен акцент в Програмата на Движение за права и свободи. Това е нова стратегия за икономически растеж, която ние искаме да бъде реализирана в България.Чистият въздух, чистата вода, чистите храни, чистата енергия и дигитализацията на икономиката са основни приоритети в програмата за ускорено икономическо развитие на ДПС.Пактът ни дава огромни възможности да наваксаме пропуснатото през последните 10 години икономическо и технологично развитие и да направим България модерна страна с високи доходи, използваща всички естествени и природни предимства, които има.Важно е да се знае, че Зеления пакт е политика и на Европейския съюз за стратегическо развитие в следващите 20-30 години и ние от ДПС сме първата и единствена политическа сила у нас, която има амбицията и потенциала да реализира всички съпътстващи инициативи.

- Готов ли е регионът за предизвикателствата, свързани със Зеления пакт и водородната икономика?

- Не мисля, че който и да е регион в България е готов ресурсно и технологично да развива водородната икономика. Освен монополното енергоснабдяване, което е пречка за развитие на процесите, към момента в България няма централизирано производство, пренос и съхранение на водород. Философията, необходимостта и възможностите за развитие на водородните технологии все още не са достатъчно разпространени сред обществото, политиците, индустрията, регионалните структури, обществените групи и др.Необходим е финансиран от държавата стратегически план с приоритети, изградени на базата на анализ на потенциала и стратегии за използването на водорода, а оттам и изграждане на инфраструктура за водород, която е важен фактор за прехода към въглеродна неутрална икономика. Затова е крайно наложително политиките на ДПС, свързани със Зеления пакт да бъдат реализирани.

- Демографската криза е основен проблем за България. Какво предвижда програмата на ДПС в помощ на младите семейства у нас?

- Основните проблеми на младите хора у нас и в нашия регион конкретно са безработицата, неудовлетворяващо заплащане на труда, липса на възможност за професионална реализация, неравнопоставеност между големия град и малкото населено място по отношение на инфраструктура и условия за живот.Затова в Програмата на Движение за права и свободи приоритет е гарантиране на равнопоставеност при финансирането и реализирането на важни обекти, както за областния град, така и за малките населени места в областта.Привличане на инвестиции и разкриване на работни места в отрасли като земеделие и животновъдство и свързаните с тях производства.Една от целите, които си поставяме  е насочена към младите хора, тяхното образование и реализация. Тази цел минава като червена нишка през приоритетите на Движение за права и свободи, за да останат младите хора в България, а тези, които са в чужбина да се завърнат по родните места. Това е и мой личен приоритет, който ще защитавам като депутат в Парламента.

- Подкрепа за стартъпите и младите предприемачи е приоритет в програмата на ДПС. Какви мерки са заложени?

- Младите предприемачи независимо от възрастта си, защото човек може и на 50 години да започне нов бизнес, трябва да бъдат подкрепяни, а държавата да реализира политики, които да са ориентирани към начинаещите бизнеси. Става въпрос за инициативи към иновации, конкурентоспособност и висока добавена стойност. Всичко това е заложено в нашата програма, а въвеждането на високи технологии и иновативни производства ще подпомогне бързия растеж на една фирма или компания. Именно потенциалът за растеж прави една компания "стартъп". Това е изключително важно, защото е част от бизнес средата, която ние от ДПС искаме да подобрим, за да останат младите хора в България и да имат младите високи доходи.

- Достъпът до качествено образование е първа стъпка за икономическо развитие. Програмата на ДПС предвижда партньорства между бизнеса, местните власти и академичните среди. Как ще се реализират те? Какви реформи в образованието предвижда ДПС?

- За да бъде модерно едно образование, то трябва да бъде адекватно на очакванията на бизнеса и обществените процеси. Визирам не само училищното, но и университетското образование. За целта предвиждаме да бъдат създадени партньорски сътрудничества с бизнеса, местните власти и академичните среди. Но в основата трябва да бъде гарантиран достъпа до образование и качеството му да не се определя на регионален принцип.Сред основните приоритети, залегнали в нашата програма са осигуряване на равен достъп до висококачествено образование, намаляване на броя на ранно отпадналите и необхванати ученици, развитие на професионалното образование като средство за борба с безработицата при младите хора. Не на последно място и изучаването на майчин език да бъде неизменна част от държавната образователна политика.

- Дигитализацията е основен акцент в програмата на ДПС. Тя предвижда дори иновативно дигитализирано земеделие. Бихте ли дал примери?

- Определено иновациите са на ход, а 90% от иновациите са свързани с цифровите технологии.Земеделците в България вече получават данни от сензори за почвата, сензори за хлорофилно съдържание, данни от картиране и прибиране на реколтата при работа с GPS системи. Когато добавим към това ежедневния поток от метеорологични данни, а също движението, натоварването и състоянието на всяка от машините на полето, виждаме как земеделците, които прилагат технологии от сферата на прецизното земеделие, придобиват безпрецедентна до момента предвидимост и пълна дигитална картина за дейността в стопанството. Това дава възможност по-добре да се управляват основните разходи за торове, препарати за растителна защита, горива, а също използването на семена и начините на почвообработка да са по-прецизни и щадящи време и ресурси.Това са само част от ползите от дигиталното земеделие, към които е добре да добавим и икономия на разходи и по-добро управление на веригата за доставки.Да се случи това в повече земеделски стопанства държавата трябва да осигури  широколентов интернет в селските райони. От друга страна трябва да се повишат цифровите умения на нашите фермери.Това предлагаме да се случи. Това е заложено в нашата програма и може да бъде реализирано от нашите експерти и специалисти.Програмата на Движение за права и свободи гарантира ускорено икономическо и догонващо развитие и дигитализацията е само един от механизмите и политиките това да се осъществи.


Всички новини от категория Парламентарни избори 2021.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com