Добро място за живеене: Виена - да, София...

Чиновниците от Столичния Инспекторат ходят до австрийската столица за обмяна на опит, но притискат бизнеса с куп необосновани забрани  

Добро място за живеене: Виена - да, София... | StandartNews.com

 Виена стана любима дестинация за чиновниците от столичната община и с този чудесен град се обясняват редица иницативи и грандиозни начинания, включително „регулирането на външната реклама в града“.
До момента няма публичен отчет какво точно са научили чиновниците, които тази година в различни формати са посетили десетина пъти Най-добрия град за живеене, но разликите между него и София са видими с просто око.
Въпросният вестник излиза като месечно издание на Виенската община и се доставя на всеки дом в града. Ако случайно не го получите – можете да си пуснете заявка на мейла и ще ви го доставят веднага!
Както можете да получите и пълен достъп до информацията за общинските дела – на сайта на Община Виена, работещ на немски, хърватски, боснентски, турски и английски език!
Официалният вестник на Виена излиза всеки четвъртък и предоставя информация за заседанията на държавния парламент, общинския съвет и районните съвети, официални съобщения, обяви за работа, обществени поръчки. Можете да ПРОЧЕТЕ всичко това срещу 1,10 евро, всеки делничен ден между 8:00 и 15:00 часа  в Stadthauptkasse.
Сред многобройните инициативи за „обмяна на опит и трансфер на добри практики“ между двете столици е и посещението на делегация от Столичния Инспекторат във Виена, запознаване с опита по прилагане на Закона за издаване на разрешения за ползване на обществени общински земи и събиране на такса за тях. Това е нормативната уредба, сходна със софийската НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМАТА... Австрийският закон е от 1966 г. и с всички актуализации е в обем на 13 страници и 4 страници договор за тези, които искат да се възползват от него.
Над 44 хиляди търговски обекта във Виена имат отношения с общинските власти, за да уредят поставянето на своите фирмени табели и реклами, рекламни съоръжения и преместваеми обекти. За да реализират проектите си, те работят лично с два отдела в общинската администрация: Строителната полиция (МА 37) на Виена отговаря и за съгласуване на техническите проекти за рекламните съоръжения, дава консултации във фазата на планиране и одобрение на строителството, както и наблюдение на строителната активност и безопасното състояние на сградите.
За изграждането на всички рекламни елементи, извършване на различни дейности в общественото пътно пространство трябва да бъде получено съгласието на "Пътна администрация и пътно строителство" (МА 28).
Съгласуването с Отдела за организация на трафика и техническия трафик (MA 46), които са отговорни за всички въпроси, свързани с трафика на град Виена се извършва по служебен път. Това включва: съгласуване на мястото, вида, осветеността на рекламните съоръжения, които са част от градстата мрежата на Виена, както и велосипедни алеи и правилата за паркиране.
Самият федерален закон, който урежда цялата материя за ползване на общински земи и пространства, определя „данък въздух“, както казват виенчани, урежда всичко: от раздаването на флаери пред магазина, през големите рекламни конструкциии, до поставяне на климатици, на отдушници, на сенници и тенти и т.н. Плащаш такса на Общината, проверяват ти проектите и толкова. Цялата формация за цени, условия, срокове, санкции е на сайта на Община Виена. Срокът за разглеждане на всяко заявление е от 4 до 8 седмици. Съгласуването между различните отдели се извършва от самата администрация. Фирмата или отделният гражданин трябва да подадат всички описани документи, ако имат нужда от допълнителна информация и помощ при оформяне на документите си - един ден в седмицата всеки отдел дава безплатни консултации. 

Виена разрешава:

Частните имоти, включително заведения и магазини, могат да брандират прозорците си както преценят, стига да не увреждат добрите нрави и да не проповядват забранени неща. За това не им е нужно НИКАКВО РАЗРЕШЕРИЕ. Имотът е частен.
Поставянето на хладилни витрини пред магазините и заведенията е нормална практика, щом си подал заявление, одобрено е мястото и си плащаш таксите на Община Виена.
На покривите на частните сгради могат да се поставят реклами, които са преминали през техническа оценка и са получили разрешение, че не застрашават сградата. Разрешението е безсрочно и не се заплаща нищо – все пак имотът е частен и може да се разпорежда с него в свои икономически интерес.
Дигиталните градски светлини/ така се назовават в Австрия LED устройствата за външна реклама/ са разглеждани като стъпка в представянето на столицата Виена като най-иновативния град. Няма никакви специални ограничения за използването им, спазват се следните общи законовите изисквания:
За инсталирането на осветена реклама (осветени рекламни системи, LED съоръжения) се изисква разрешение, експерт от отдел МА 46 проверява дали осветеността не пречи на колите, на живеещите наоколо и ако теренът, сградата са частни – не плащаш друга такса на Общината. Ако си на общински терен – има си ценоразпис.

София забранява:    

Не се допуска поставяне на охладителна и друга техника за съхранение и продажба на храни и напитки, както и на грилове и барбекюта върху изградени тротоари.
В I-ва зона на София се забранява поставянето на:
- преместваеми обекти и рекламни елементи, с изключение на тези към спирките на масовия градски транспорт 
- подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия на открито, разрешени са маси за консумация на открито и слънцезащитни съоръжения към тях.
Във II-pa зона се забранява поставяне на:
- преместваеми обекти с площ над 6.50 м;
- увеселителни преместваеми обекти;
- рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 2 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.
- подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива.
Рекламните елементи или части от тях не могат да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или движещи се светлини, когато същите се намират на открито.
Забранява се изграждане на допълнителни конструкции (навеси и козирки) с цел поставяне на фирмени надписи.
Рекламата върху козирките, прозорците и витрините на стационарните търговски обекти, разположени на партерните етажи с изключение на реклама на търговски марки, на които търговецът е представител, заемаща не повече от 20 % в I-ва и II-pa зона и не повече от 30 % в останалите зони.

ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗАКОННИ СТАНАЛИ НЕЗАКОННИ…

В София Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, само с един ред в параграф 64, изтрива от търговската карта на града хладилните съоръжения. Брандирането на обектите практически е забранено.
Три юридически лица атакуват от месец август 2018 г. пред Административен съд София  Наредбата и искат отмяна на текстовете, които уреждат тези две теми: Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи дейността си от преместваеми и мобилни обекти, и Фронери България ООД.
От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки изчислиха, че
нейни членове имат външни хладилници, които са реализирали оборот за миналата година над 7 000 000 лева без ДДС (или средно по 9900 лв. на обект). В този тип обекти 60% от продажбите минават през хладилника или около 4 200 000 лева.
Премахването на хладилните витрини ще е пагубно за този бизнес, но носи и невнасяне на над 600 000 лева ДДС годишно. 
По данни на Съюза на търговците на дребно на хранителни стоки в България, направените инвестиции в изграждането и оборудването на съоръжения за самостоятелна търговска дейност само на техните членове нахвърлят 2 милиона лева.
В частта витрини за продажба на сладолед има над 500 съоръжения, за които се заплащат тротоарни права. Само във витрини са инвестирани над 300 000 лв, които ще останат неизползваеми. 
Очакваната загуба за търговците на дребно е в размер от 1.4 млн. лева и 280 000 лв. ДДС по-малко приходи за хазната, Общината няма да получи такси  над 100 000 лв. на година, потенциалните пропуснати ползи надхвърлят 2 милиона лева годишно. 
У нас „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община“ бе приета на сесията на СОС на 26.07.2018г. и урежда бизнеса на над 6 хиляди търговци. Лятото тя беше спряна от и.д. кмета Евгени Крусев с писмо до СОС от 08.08.2018 г., за да се реши по-коректно проблемът със зонирането на столицата и какви такси да плащат търговците за тротоарно право. През септември т.г. съветниците решиха, че няма да разглеждат други промени и прегласуваха Наредбата – без спорния текст за цените на тротоарното право на 27.09.2018г. Още тогава беше казано, че ще е наложи цялостно преразлеждане, но без ангажимент кога точно. Но... от 19 октомври т.г. Наредбата влиза в сила/ обжалването в Съда не спира изпълнението й/ и служителите на Столичния инспекторат, а и не само, започват обиколки по всички тези обекти с изискването: “До 1 ноември всичко да е разчистено или глобата е 50 000 /петдесет хиляди/ лева.  Малка подробност е, че това е „таванът“ на санкцията – за физически лица е от 1000 до 5000, а за юридически от 5000 до 50000 лв.
За справка: най-тежката санкция във Виена е 21 000/ двадесет и една хиляди/ евро!
След сигнали от бизнеса за този тормоз, трите юридически лица още на 19 октомври се обръщат с писмо към Кмета на града – г-жа Йорданка Фандъкова. Описват, че ЛИПСВА НОРМАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАКОННО ПОСТАВЕНИТЕ ХЛАДИЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, че е необходимо да се направи промяна/допълнение в Наредбата, а междувременно да се вземе решение за търпимост на законните до 19.10.2018 г. обекти.
На 30 октомври т.г. е направена среща с г-жа Фандъкова, всички заместник-кметове, които имат отношение към наредбата, председатели на комиции в Общинския съвет.
Резултатът от указанията на Кметицата е обявената спешна обществена консултация за промяна на „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община“ – само две седмици – от 21.11 до 05.12.2018г.
Предложените текстове, за съжаление, не рашават поставените проблеми и предстои да видим какво от направените допълнения и корекции в тези текстове – от страна на бизнес, граждани и неправителствен сектор, ще бъде взето под внимание.
Решението "на парче" винаги е лош вариант, който ражда допълнителни проблеми, включително и възможността да бъдат отправени съдебни искове към Столична община. Искането за работна група, която да разгледа всички предложения и да внесе наистина съгласувани и обосновани предложения за промени в „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община“.

За справки:
https://www.sofia.bg/web/guest/draft-amend-suppl-ordinance-local-taxes

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000131
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168

    
Виена: такси ползване а рекламни съобръжения/ без 20% ДДС , за 2018 г.:
a.    Рекламни носители неосветени/стена за плакат, банер, транспарент, билборд, чужда реклама на прахозащитна мрежа, и др= € 42,56 на м² и година. Над 20м² обща площ € 51,07 на м² и година. Над 100м² обща площ € 63,84 на м² и година. Подвижни или изменяеми рекламни носители  50% надценка
b.    Поставяне на маси, складиране, щандове и др. за реклама, рекламно превозно средство на тротоара = € 42,56 за започнат м² и ден
c.    Постоянно светещо съобщение, светлинна реклама, светлинна кутия = € 42,56 на м² на описания правоъгълник, на страница и година. Важи само за собствен магазин без чужда реклама. Визуално или механично изменяеми рекламни носители 50% надценка
d.    Постоянно светеща редица от лампи, светлинни тръби, LED-линия и др. = € 10,64 на линеен метър и година
e.    Събития от всякакъв вид, преместване на реклама, специално ползване на площи = € 183,01 на ден; над 300 м² € 1,14 за всеки следващ м². Еднодневни фирмени юбилеи без реклама до 15 м² безплатно
f.    Оборудване за продажба на вестници (висяща чанта) само в съб., нед. и в празнични дни = 4 % от приходите
g.    Автомобили с високоговорители в пътното движение = € 42,56 на ден и единица
m. Мобилна рампа (транспортируема пред магазина) = € 100,- на година
p.    Прожекция на собствено лого (макс.2 м²) на тротоара пред магазина= € 207,60 на м² и година
r.    Надпис за стоянка на велосипеди = € 207,60 на година, 2 табели (по 0,30м x 0,40м, отзад 0,30м x 0,70м)
В случаите b, c и d има конкретни  увеличения и намаления, съобразно проекта.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай