Танев тръгва на проверки по училищата

Танев тръгва на проверки по училищата | StandartNews.com

Образователният министър проф. Тодор Танев лично ще участва при внезапни проверки на отделни училища. Това заяви самият той по време на изнасяне на доклада за целите през новата учебна 2015/2016 година.

Министърът обърна внимание на активната работа, която се провежда за успешното стартиране на учебната година по отношение на готовност след извършени ремонти.

Той е възложил на заместник-министър Кастрева да предложи категорични санкции при открити нередности. За да няма изтичане, кражби на средства и други фрапиращи нарушения, в момента се подготвят за работа мобилни екипи, които ще извършат финалните проверки и ще установят дали ремонтите са в действителния обем и качество.

Танев обърна специално внимание на опасната тенденция за неглижиране на образованието в малките градове и села.

Министърът сподели своето намерение да бъдат взети следните мерки:

- Да се разгледа възможността и да се обсъди спешно с колегите от съответните министерства и институции – МВР, Министерство на правосъдието и съответните комисии в 43-то Народно събрание, как да бъде криминализарано деянието „фиктивно записване на ученик" и да се предложат изменения в Наказателния кодекс след своевременна консултация на необходимите нива;

- Да се въведе система на внезапен седмичен контрол за проверка от регионалните инспекторати и при констатиране на нередности да бъдат докладвани и санкционирани съобразно административните актове;

- Да се разгледа възможността за въвеждане на стриктно изплащане на така наречените средства "парите следват ученика" не на годишна база, а поетапно (месечно или на друг период) след проверка в училището за реално записани ученици;

- Да се оцени системата за електронно обслужване в училищното образование, критикувана остро на срещата с РИО от 23 юли 2015 година и се предложи спешно решение на казуса до края на месец септември.

Министър Танев призова към практиките „партньорство" и „екипност" и заяви готовност за личен контакт с всеки по важни теми, които се отнасят до цялата система, съобщиха от просветното министерство.

Проф. Танев наблегна на важността на приемането на новия Закон за предуичилищно и училищно образование като основен инструмент за промяна на философията на училищното образование с оглед на промените, настъпили в общественото развитие от далечната 1991 г., когато е бил приеман действащият в момента закон.

В традиционната годишна среща участват началниците на регионалните инспекторати по образование от всички 28 области, директорите на ресорните дирекции в МОН, директорът на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, представители на Института за изследване на населението и човека към БАН и др.
Срещата се ръководи от заместник-министър Ваня Кастрева.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай