Събота,

"Колко си хубава" в учебника

От: Администратор -
3578
"Колко си хубава" в учебника
A
A
A

Просветното министерство оповести работните варианти на бъдещите учебни програми за всички класове. Единствено програмите за гимназистите по чужди езици и гражданско образование ще бъдат публикувани по-късно.

В проектите на програми липсват "Дядо Йоцо гледа" и фейлетоните на Алеко

Трима нови автори влизат в учебника по литература, след като просветното министерство публикува работни варианти на новите учебни програми за всички класове. Това са Христо Фотев, Виктор Пасков и Борис Христов. В същото време от тях отново отсъстват творби, приемани за знакови, но няма липсващи автори.

От МОН поясняват, че това са работни, а не окончателни варианти, които могат да бъдат преработени след обществени дискусии и някои от творбите да бъдат добавени. За други е предвидено да бъдат изучавани в часовете по избираема подготовка. Някои от задължителните досега творби са отпаднали, за да има повече време за упражнения на учениците.
На практика старите програми и новите проекти не могат да бъдат сравнявани, защото преподаването по литература в гимназията вече ще се организира по изцяло различен начин. То е съобразено с това, че учениците вече имат право да напуснат училище след края на първия гимназиален етап, който е в десети клас. Затова до края на десети клас българската литература се учи хронологично от Вазов до съвремието с по едно или две произведения от автор. Идеята е така тийнейджърите да придобият по-цялостна представа за нея.

В единадесети и дванадесети клас преподаването вече не върви хронологично, а по отделни теми, всяка от които се разглежда през призмата на три произведения. Подобен бе и замисълът на програмите, предложени през първия мандат на ГЕРБ, но включените творби и темите вече са различни. В резултат на тази промяна обаче някои от авторите остават изучавани с две или три произведения през целия гимназиален период. Само Христо Ботев е останал в програмата с всички изучавани и досега творби. От Иван Вазов обаче липсват "Дядо Йоцо гледа" и "Чичовци", както и разкази като "Тъмен герой" и "Кандидат за хамама". В десети клас от него се изучават "Епопея на забравените" и "Под игото" с няколко глави, в 11 - "При Рилския манастир" и "Новото гробище на Сливница". Проектът за програма отново е пропуснал фейлетоните на Алеко Константинов, а "Бай Ганьо" е предвиден за изучаване на като цялостно произведения, а с няколко глави - "Бай Ганьо се върна от Европа", "Ба Ганьо пътува", "Бай Ганьо на гости". Липсват и Яворовите "Арменци", Елин-Пелиновата "Задушница" и "На оня свят", Дебеляновите "Помниш ли, помниш ли", "Един убит", "Сиротна песен".

Христо Фотев се появява в програмите в 12 клас с "Колко си хубава", като на учениците се предлага да направят сравнителен анализ на творбата с "Аз искам да те помня все така" на Дебелянов. Виктор Пасков е включен в темата за труда и творчеството в 12 клас с "Балада за Георг Хених". Другите две творби, които се изучават по тази тема, са "Песента на колелетата" от Йовков и "Ветрената мелница" на Елин Пелин. От Борис Христов програмата предвижда да бъде изучаван "Честен кръст" по темата за избора и раздвоението. Другите две творби там са "Две души" на Яворов и "Потомка" на Елисавета Багряна. Борис Христов всъщност е единственият жив български автор, включен в задължителните програми по литература. От МОН припомнят, че по новите програми за 3, 7 и 9 клас ще се учи едва от учебната 2018-2019 г., за 4 и 10 клас - от 2019 - 2020 г., за 11 клас - от учебната 2020 - 2021 г. Програмите за 12 клас ще влязат в сила от учебната 2021 - 2022 г. Те се публикуват сега по искане на учители, родители и социални партньори, за да може да придобият цялостна представа за реформата.

"Гъливер" сменя "Тартюф"

В девети клас учениците ще изучават четири литературни периода - Просвещение, Романтизъм, Модернизъм и Българско Възраждане. Просвещението ще бъде представено с "Приключенията на Гъливер" от Джонатан Суифт, но отпада злополучният "Робинзон", който преди време бе свален в шести клас, след което отпадна и оттам. Байрон се изучава с "Чайлд Харолд", руската литература - само с Пушкин, като са включени две негови творби "На А. П. Керн" и "Я паметник себе возвдиг". Отпаднал е "Шинел" на Гогол, както и Мопасан. В задължителната програма не е включен и "Тартюф" на Молиер, както и изучаваният досега "Граф Монте Кристо". Продължават да се изучават Балзак с "Дядо Горио", както и Флобер с "Мадам Бовари". Програмата предвижда също две творби на Бодлер и Верлен. От Българското Възраждане се изучават прословутото предисловие на Паисиевата "История славянобългарска", заради чието отпадане от шести клас преди време избухна скандал. Запазва се и "Изворът на белоногата" от Славейков, тук е и целият Ботев с пет задължителни творби, а от останалите учителят трябва да преподаде две по избор. Сред тях са и фейлетоните на Ботев "Политическата зима" и "Смешен плач".

Набляга се на есето

Новите проекти за програми наблягат на есето, което във всеки клас е по различен тип проблем. В девети клас освен това децата трябва да умеят да правят и резюме на творбата. 11 клас е предвиден за писане на есе по житейски проблем. Другата новост е, че оценката тук се формира вече и от участия, проекти и работа в групи. Една пета от оценката на ученика зависи от тях. Контролните и класните работи също формират 20 на сто от оценката, а едва 60 на сто от нея идват от текущи изпитвания.

Абитуриенти репетират интервю за работа

В програмата на бъдещите абитуриенти от 12 клас са включени две много важни дейности, които им предстоят - създаването на мотивационно писмо и явяването на интервю за работа. Те ще се изучават в часовете по български език. В проектите за програми е записано, че ученикът в 12 клас познава особеностите на мотивационното писмо и умее да подбира необходимата информация, която да бъде включена в него съобразно адресата на писмото. Освен това трябва да познава и особеностите за графичното му оформяне.

Абитуриентите ще учат и какви са особеностите на интервюто за работа, като ще трябва да подбират отговори съобразно специфичните изисквания на интервюиращия. Също в този клас учениците учат и как се изготвя реферат. В 12 клас се учат и как да разпознават и редактират стилистични грешки.

Комунизмът и Фейсбук в седми клас

Възродителен процес и дисидентство ще се учат в десети

Социалните мрежи също влизат в учебниците. Програмите по история в седми и десети клас до голяма степен се преповтарят. В тях се изучава българска история, тъй като това са класовете, с които се завършва съответният етап на образованието. В десети клас на практика се изучава по-разширено всичко, което се е случвало по българските земи и което е било преподадено по-накратко в шести и седми клас.

В седми клас децата трябва да преминат целия период от Паисий и Софроний до ЕС и НАТО. Тук се изучава и комунизмът, като в проектите е записано, че децата трябва да знаят какво е тоталитаризъм, Студена война и култ към личността. Те трябва да са в състояние и да дават примери за нарушение на гражданските права по време на комунистическия режим. Програмата предвижда седмокласниците да разбират и каква е била ролята на пропагандата сред децата и младежите. В програмата за периода след 1989 година не са изброени имена на държавници. Вместо това уроците се концентрират върху членството ни в ЕС и НАТО, както и върху навлизането на новите технологии и тяхното влияние върху съвременния живот. Специално внимание е отделено на появата на социалните мрежи, както и на вредите и положителните последици от тях. Програмата за десети клас надгражда знанията, започвайки от времето на траките и стигайки до наши дни. Тук се учи за културни паметници като Варненския некропол и Боянската църква. От учениците се иска и да съзнават ролята на България за спасяване на евреите през Втората световна война. При изучаването на комунизма учениците трябва да знаят и за Възродителния процес. Освен това те трябва да са в състояние и да дават примери за зависимостта на политиката на България от бившия Съветски съюз по време на тоталитарния режим. Учи се също за дисидентството, както и за механизмите на контрол върху интелигенцията в годините до 1989 г. Преходът се разглежда както с влизането ни в ЕС и НАТО, така и със социалните проблеми, възникнали по време на него. Специално внимание е отделено на "положителното влияние на европейските ценности".

Ученици пишат за индустрията

Конкурс за есе "Индустрията в моя регион" ще има в Перник. В него могат да участват ученици от гимназиалния курс на всички училища в Перник и региона. Конкурсът е организиран от технологичната професионална гимназия "Мария Кюри" в Перник и ТПГ "Н. Вапцаров" в Радомир, съвместно с Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и Българската асоциация на металургичната индустрия. Състезанието е под патронажа на кмета на Перник Вяра Церовска. Целта е младото поколение да бъде заинтригувано от характерната за района професия на металурга. Затова и темите са "Перник - стоманената столица на България" и "Радомир -регионът на металите". Конкурсът е в две възрастови категории - от пети до осми клас и от осми до дванайсети клас. Творбите ще оценява жури от преподаватели в ХТМУ, представители на РИО и община Перник. Награждаването ще бъде на 30 май. Класираните на първите три места ще получат таблети. За най-малките ученици има съпътстващ конкурс за рисунка "Индустрията в моя регион".

Първи и пети клас почват от догодина

Първи и пети клас са първите ученици, за които от следващата година ще влязат в сила новите учебни програми. Те обаче ще учат по тях със старите учебници, като към тях бъдат добавени приложения с новия материал. В момента се провеждат обучения на учители как да преподават по новите програми със съществуващите до момента учебни помагала.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията