Без "Бай Ганьо в банята" и "Чичовци" в програмите

Без "Бай Ганьо в банята" и "Чичовци" в програмите | StandartNews.com

"Вятър ечи" и "Хубава си, моя горо" отиват в час по музика

Отпадат 31 произведения, за да имат повече време учениците да осмислят творбите

"Бай Ганьо в банята" и частта "Ниагарският водопад" от "До Чикаго и назад" са част от творбите, които няма да влязат в новите учебни програми. Вместо с "Болгар, болгар" "Бай Ганьо" ще се изучава с три други глави - "Ба Ганяо пътува", "Бай Ганьо се върна от Европа" и "Бай Ганьо на гости". Просветният министър Тодор Танев заяви днес пред журналисти, че самият той е настоял главата с банята да отпадне, защото времената вече са по-различни и тя не звучи толкова актуално. Той посочи, че от 171 произведенията в новите проекти за програмите по литература остават 140. 31 творби са отпаднали, за да има време учениците по-добре да осмислят и разберат текстовете на класиците, както и за да има "глътка въздух" за учителите и те да могат да преподават част от произведенията по избор. Просветният министър успокои, че "История славянобългарска" ще се изучава в девети клас, където ще бъде по-разбираема за децата.

Не съм дошъл тук да кастря

Това, което правим, го вършим, за да се даде възможност за по-плътно усвояване на тези текстове. Въпреки че Ботев и Вазов не са само текст", посочи Танев.

Самите участници в работната група, сред които преподавателите от СУ проф. Бойко Пенчев и проф. Адриана Дамянова, подчертаха, че на програмите не трябва да се гледа просто като на списък от текстове. Те са организирани така, че да съответстват на новия закон, според който учениците в десети клас имат право да напуснат училище. Затова до десети клас знакови автори и произведения се изучават на хронологичен принцип, така че учениците да добият представа за развоя на литературата ни, дори и ако прекъснат обучението си. В 11 и 12 клас програмите вече са организирани на тематичен принцип. Самият Танев заяви, че ще предложи идеята си произведенията, които влизат в матурата, да се изучават изключително подробно, а останалите да се групират "в пакет". За първи път министерството показа и списък на произведенията, които според проектите ще бъдат запазени, както и в кои класове преминават те. Съгласно него обаче съвременната българска литература от периода след Втората световна война

на практика не присъства в програмите до осми клас

Това означава, че част от децата ще стигнат до гимназията, без да са изучавали нито един съвременен автор. Предстои тези идеи да бъдат обсъдени, уточниха от МОН.

В осми и девети клас вече ще се преподава световна литература, като паралелно с това ще се изучават и български творби, характерни за дадения период. От изучаваните до момента чужди автори отпада Дюма с "Граф Монте Кристо". В девети клас паралелно с авторите на световната класика ще се изучават "История славянобългарска" и Ботев, чиито произведения в тези проекти са запазени без промени.

В десети клас се започва с Вазов, като произведенията на всички автори са разпределени в оставащите три години. Някои от творбите, които не присъстват в новите програми за задължителна подготовка, ще се учат в профилирана, уточни експертът от МОН Милена Иванова. Такъв например е случаят с "Крадецът на праскови" на Емилиян Станев и "Дервишово семе" на Николай Хайтов. Вторият вече ще се изучава н задължителна подготовка с разказа си "Дърво без корен". В задължителните програми ги няма и присъстващите досега Валери Петров, Павел Вежинов, Ивайло Петров. Добавени са обаче Борис Христов с "Честен кръст" и Виктор Пасков с "Балада за Георг Хених".

Сред произведенията, които са се учили досега, но не са намерили място в новите проекти, са "Чичовци" и "Линее нашто поколенье" на Вазов, "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов. Отсъства изцяло "До Чикаго и назад" на Алеко, което до момента се изучаваше с частта "Ниагарския водопад" в седми клас. От Алековите фейлетони ще се учи само "Разни хора, разни идеали". Вече не присъства и Славейковата "Ралица", както и Ciss mol". От Яворов не са включени "Да бъдеш в бяло" и "Сенки". От Смирненски ще се изучават само "Братчетата на Гаврош", "Приказка за стълбата" и "Зимни вечери". Досега той присъстваше в програмите и с "Ний", "Йохан", +Юноша", "Да бъде ден". От Йовков не присъстват "Шибил" и "През чумавото", от Вапцаров - "Кино" и "Завод". Отсъстват и доста произведения на Атанас Далчев, който вече ще се изучава само с "Повест" и "Молитва".

От МОН поясниха също, че около 40% от учебното време ще бъдат дадени за задължителна подготовка, а в останалите 60 на сто учителите ще имат свободата да избират какви произведения да се учат. "Няма как и учебната година да не бъде удължена, и броят на произведенията да се запази същият, и да има повече часове за упражнения", казаха от МОН.

Бе пояснено също, че "Вятър ечи", "Къде си вярна, ти, любов народна" и "Хубава си, моя горо" ще се изучават в часовете по музика, защото повечето българи ги познават като песни, а не толкова като текст. В учебниците по музика ще бъде включена и "Шуми Марица".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай