Вторник,

Глобална агенция с добра новина за България, какви са заплахите

От: Рачо Рачев -
3333
Глобална агенция с добра новина за България, какви са заплахите
A
A
A

Световната рейтингова агенция Standard & Poor Global Ratings (S&P) потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2', съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите. Перспективата пред рейтинга остава стабилна.

От агенцията очакват обаче, че военният конфликт Русия-Украйна ще причини шок на българската икономика и вследствие на това реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2022 г. ще се забави до 1,6% (спрямо 4,3% от прогнозата им през месец ноември), а бюджетният дефицит ще се удвои до 5% от БВП. S&P отбелязват, че силните външни и фискални баланси на България ще помогнат за смекчаване на този шок, а стабилният приток на трансфери от Европейския съюз (ЕС) ще подкрепи растежа в средносрочен план.

Стабилната перспектива отразява очакванията на S&P, че българската икономика няма да претърпи големи външни или фискални дисбаланси. По-скоро шокът върху икономиката по линия на военния конфликт ще бъде временен и икономическият растеж ще се засили от 2023 г., подкрепен от притока на трансфери от ЕС. S&P очакват това да ограничи нарастването на консолидирания държавен дълг, който ще остане нисък в международен план.

Според S&P българската икономика ще бъде засегната от конфликта в Украйна поради високата инфлация, която ще доведе до намаление на разполагаемия доход, по-ниско доверие на бизнеса и потребителите в България, както и вторични ефекти, произтичащи от по-ниската икономическа активност на най-важните търговски партньори на страната в ЕС. От рейтинговата агенция оценяват, че ситуацията, свързана с прекъснатите доставки на газ от Русия за България, остава управляема поради продължаващите усилия за диверсификация на доставките и оставащите запаси от газ, които са ниски, но все пак достатъчни. Въпреки това S&P считат, че високите и растящи нива на инфлация представляват предизвикателство за правителството. Увеличава се натискът върху публичните финанси, но нетният държавен дълг остава под 20% от БВП и осигурява достатъчно пространство за провеждане на политика.

S&P отбелязват също, че външните рискове са управляеми, въпреки нарастващите дефицити по текущата сметка на фона на покачващите се цени на храните и енергията, и бавното възстановяване в туристическия сектор. От рейтинговата агенция очакват, че в периода до 2025 г. притокът на средства от предишната и настояща Многогодишна финансова рамка на ЕС, както и допълнителните средства по новия инструмент „Следващо поколение ЕС“, ще осигурят солидна основа за укрепване на икономическия растеж.

В съобщението се казва, че рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг при присъединяването на България към еврозоната, както и при съществено подобрение на баланса по текущата сметка. S&P биха понижили рейтинга, в случай че военният конфликт в Украйна доведе до ограничаване на икономическия растеж на България в средносрочен период.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com