Вторник,

БАКБ разширява активите си с 14 %

От: Стандарт -
149
БАКБ разширява активите си с 14 %
A
A
A
  • В края на септември 2020 г. активите на  Българо-американска кредитна банка достигнаха

1 757 хил. лв., което представлява ръст от 13.82%сравнено с третото тримесечие на 2019 год. Спестяванията на граждани и фирми нарастват с 14.50%. За разглеждания период, банковата система отбелязва 8.94 % годишен ръст в привлечените средства.

Банката продължава да разширява  кредитния си портфейл, най-вече чрез увеличаване дела на кредити за физически лица. Постигнатото увеличение от 17.12% за едногодишен период превишава надчетири пъти средния ръст на банковия пазар по този показател (3.95 %).

В края на септември 2020 год. БАКБ отчита 8.07% ръст на нетните приходи от лихви, въпреки  нисколихвената среда и силно стеснените лихвени маржове. Резултатът е завиден на фона наспада, отчетен от банковия пазар(-5.21%) и се дължи преди всичко на  увеличаването на приходите от лихви с4.65%до 35.792млн. лева. Допълнителен принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансирането, отразена в намалението на разходите за лихви по привлечен ресурс е с -13.58% до4.666млн. лева.

В резултат нанастъпилите промени в пазара на таксите и комисионните, и негативните последици от пандемията COVID-19, през третото тримесечие се наблюдава спад на нетния доход  от тях, като намалението средно за системата е  -8.17%. Нетниятдоход  от такси и комисионни на БАКБнамалява с едва 3.01%,благодарение наразширяващата се клиентска база и  трансакциите, извършвани през дигиталните канали, които банката  традиционно развива.

Несигурността породена от COVID пандемията, намира отражение в увеличените разходи за обезценки, които представляват своеобразен буфер за устойчивото представяне на БАКБ и през следващите периоди. Подобно е и поведението на целия банков пазар.

Нетната печалба на БАКБ е в размер на 9.150млн. лева след данъчно облагане. Данните показват спад от-10.22% спрямо третото тримесечие на 2019 год.

Капиталовата позиция на БАКБзапазва своята положителна динамика и отчита ръст  от 6.02% спрямо третототримесечие на 2019 г. и 6.60% спрямо края на 2019г., гаранция за устойчивото развитие на банката.

Пълните отчети на БАКБ АД, както и доклад на ръководството са налични на корпоративния сайт на банката https://www.bacb.bg/bg/za-investitori  в секция „Връзка с инвеститорите“. 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички