Въвеждаме обучение, подобно на дуалното

Въвеждаме обучение, подобно на дуалното | StandartNews.com

Искаме да открием и специалност инженерна педагогика

Студентите ще работят във фирмите, докато учат, и ще получават пари за това, казва проф. Райчо Иларионов

Техническият университет в Габрово въвежда нова форма на обучение, при която студентите ще прекарват по равно време във висшето училище и във фирмите. Какво ще промени това в качеството на подготовката им, "Стандарт" попита ректора му проф. дтн инж. Райчо Иларионов.

- Проф. Иларионов, по време на дискусията на "Стандарт" и БАН вие споменахте за бизнес ориентираното обучение, което искате да създадете. Разкажете малко повече за него.

- Ние искаме да скъсим дистанцията между образование и бизнес. За тази цел създаваме един модел на бизнес ориентирано обучение, като респективно това нещо прераства и в бизнес ориентирани научни изследвания. Философията на това обучение е да се постигне максимално качество, което се базира на един балансиран модел между научните знания, които получават студентите от университета, и практическите умения, които могат да получат от фирмите, където ще работят. С това се решават и проблемите с качеството на обучението, и с реализацията, и с издръжката на студентите.

- Как ще бъде организирано това?

- Образованието ще се извършва с тристранен договор между фирма, университет и студент. Ние сме направили консултации и срещи с много работодатели - с по-големи предприятия от Южна България, от Северна България и района около Габрово. Нашият модел се базира на това - първи, втори и трети семестър студентите се обучават в университета. След това те отиват да работят във фирмата, като това ще им се заплаща. Следващите семестри вече учат седем седмици в университета и шест седмици са в производството. В университета те ще слушат по-голямата част от лекционния курс, а във фирмите ще получават практическо обучение. На финала ще завършат с дипломна работа, която ще направят във фирмата, като с нея ще решат някакъв инженерен проблем. Оттам нататък вече, с евентуално допълнително обучение, ще се влеят в технологичния процес в съответната фирма. Започваме да въвеждаме обучението от тази година. Имаме подкрепата на всички работодатели, с които сме разговаряли. Направили сме гъвкави учебни планове, като сме ги съгласували и с повечето предприятия. Те посрещнаха този модел на обучение с голямо желание, дори някои казаха, че ще дадат стипендии на студентите за времето, когато те ще се обучават. При студентите също проблемът за издръжката е много важен, а така ще бъде решен. И не само това - студентът ще получи и практически умения, след което ще има мотивацията и отговорността да работи в тази фирма.

- За кои специалности се въвежда това обучение, за всички ли?

- Не. Това ще се въведе в специалност мехатроника, компютърни технологии за проектиране в машиностроенето, хидравлика и пневматика, както и електроснабдяване и електроенергетика. Вече подготвяме рекламните материали с фирмите, които са съгласни да приемат тези студенти. Това обучение много прилича на дуалното, което се води в Германия, но България не е Германия, затова има и разлики. При посещението ни във фирмите възникнаха и доста технически и технологични проблеми и така между нас започнаха и научни взаимоотношения, за да ги разрешим. Затова казвам, че бизнес ориентираното обучение влачи след себе си и бизнес ориентирани научни изследвания. А те вече са свързани и с кандидатстването по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Имаме подкрепата и на общината. Техническият университет се стреми да създава нови и нови форми на обучение и всеки студент, който иска да се развива в инженерните науки, е добре дошъл в Габрово. Смятам, че няма да бъде разочарован, ние имаме доста богата материална база, лаборатории, библиотека и условията за образование при нас са много добри.

- Вие сте единственият университет, който въвежда подобно обучение, нали?

- Да, ние сме единственият, който се опитва да го направи. Много са положителните страни на тази идея. Кандидат-студентите се питат "Ако инвестирам в едно образование, къде ще работя?". Сегашните ученици бягат от инженерното образование, защото е тежко, предпочитат се икономика и публична администрация. Този избор се прави на базата на несигурността им как ще се реализират. В случая, когато ние им кажем, че ще се реализират в тази фирма, че имат ангажименти към нея, че имат перспектива, това ще бъде един от мотивиращите елементи за привличане на повече студенти в инженерните специалности и за създаване на традиции в инженерното образование. В момента се нуждаем от много инженери. Като свободна работна ръка в момента инженери няма. Ние искаме да направим кадрите си точно такива, каквито ги иска бизнесът, и да задълбочим връзката между него и образованието.

- Студентите ще имат ли ангажимент след това да работят определен брой години във фирмата?

- Разбира се. А точно колко време - това зависи и от стипендиите, които ще им дадат, там вече нещата са на базата на договореност между студентите и работодателите.

- В момента се извършват промени в начина на финансиране на университетите, като целта е да бъдат закрити несвойствените специалности. Вие например имате обучение по икономика, ще се откажете ли от него?

- Няма да се откажем от икономическите специалности. Напротив - там ще вкараме нови форми на обучение, например дистанционни. Ще създадем и нови специалности, може би от следващата година, които също ще имат инженерен аспект.

- Какви ще бъдат те?

- Една от специалностите, които искаме да направим, е инженерна педагогика. Тя ще подготвя преподаватели за професионалните гимназии. В тях има глад за инженерни специалисти, които да подготвят учениците. Ние ще подготвим такива кадри, които да могат да се реализират и като инженери, и да имат необходимата педагогическа правоспособност да работят в професионалните гимназии. В средното образование има нужда от качествени преподаватели, за да могат оттам да излизат качествени специалисти. Имаме и идеи за други нови специалности, но още е рано да ги споменаваме.

- Много се говори за въвеждане на финансови мениджъри в университетите, вие лично бихте ли приели това, ако стане възможно по закон?

- Тази идея специално за нашия университет не е на дневен ред. Ние сме по-малък университет, бюджетът ни е от порядъка на 10 милиона лева на година. Спокойно се оправяме без външен финансов мениджър, но в университета има такава длъжност, която се заема от човек с икономическо образование. Той прави бюджетите, но финансовата отговорност се носи от ректора. Всичко това е регламентирано от много правила, които ние спазваме. Дори имаме и правилник за оценка на риска, за оценка на качеството - всичко, което в други университети евентуално ще бъде създадено с външна намеса, при нас вече съществува.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай