Подменят печки на твърдо гориво в 6 общини

Стари отоплителни уреди на дърва и въглища в шест общини - София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана ще бъдат подменени по проект на Европейската комисия

Подменят печки на твърдо гориво в 6 общини | StandartNews.com

Стари отоплителни уреди на дърва и въглища в шест общини - София, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана ще бъдат подменени по проект на Европейската комисия. Продължителността на проекта е шест години, а Столичната община е координиращ бенифициент. Безвъзмездната помощ на домакинствата е за общо 32,6 млн. лв и се финансира по програма „Лайф +“ .
  Целта на проекта е да се намалят фините прахови частици, които са основният замърсител на атмосферния въздух в големите градове. Първият етап на проекта е 18 месеца и включва проучане и измерване замърсеността на въздуха в общините с нови измервателни станции. Вторият етап също ще продължава 18 месеца и включва разработване на схема за преход към алтернативни форми на отопление определените домакинства.  Целта на втория етап е да се установи кое е най-целесъобразното за всяка община отопление, както и в кои квартали гражданите  са склонни да заменят своите стари печки с по-екологични.
 Последния, трети етап продължава 3 години, като през него ще се осъществи на практика прилагането на вече избраните алтернативни форми на отопление . Спореде проекта ще бъдат подменение печките на твърдо горива на общи 10 000 домакинства в 6-те общини. Подмяната ще бъде напълно безплатна като старите печки на одобрените домакинства ще бъдат иззети и предадени за скрап, за да не могат да продължат хората да ги ползват. Новите уреди, които ще заменят печките на твърдо гориво - газови котли или камини на пелети, през първите 5 години след закупуването и монтажа им в домовете на хората, ще бъдат собственост на общината, а след това – на гражданите.
 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай