BILLA поставя контейнери за разделно събиране на текстил в още три града

Кампанията продължава да се разраства с Габрово, Севлиево и Стара Загора

BILLA поставя контейнери за разделно събиране на текстил в още три града | StandartNews.com
  • Към момента компанията е разположила на паркинги на свои магазини 30 контейнера в 10 големи български града

Като продължение на целенасочените усилия за ефективно управление на ресурсите и околната среда, BILLA България добавя 4 нови специализирани контейнера за разделно събиране на текстил, на паркинги на свои магазини в Габрово, Севлиево и Стара Загора. В подкрепа на добрите резултати, през следващата година компанията ще разположи нови контейнери на територията на търговските си обекти в още 4 български града. От 2017 г. BILLA България съдейства на каузата за ефективно събиране на дрехи и текстилни продукти в партньорство с Българския Червен кръст и Humanita.

Кампанията продължава да разраства своя обхват и съществен принос за опазването на природните ресурси и по-образцовата градска среда. Благодарение на подкрепата към инициативата за всеки килограм разделно събран текстил са генерирани парични средства - дарение за Фонда за бедствия, аварии и кризи към Българския Червен кръст. Останалата част от разделно събрания текстил спомага за осигуряване на сезонни дрехи при бедствия и целево дарение към пострадали хора.

През март 2022 г. Humanita представи „Доклад за екологичните, социални и хуманитарни ползи от разделното събиране на текстил“ и проследи процеса на разделното събиране на материалите. Екологичните резултати показват, че с подкрепата на кампанията е спестена над 1.7 млн. kWh енергия. Предотвратено е използването на повече от 1 млрд. литра вода, 35 тона петрол и са спасени над 129 хектара плодородна земя, която иначе текстилната индустрия използва за добив на памук. Спестени са още значителни средства от общински бюджети, както и е намалено замърсяването на почвата с пестициди.

Инициативата връща текстилните суровини обратно в икономиката и създава повече възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или рециклиране. Освен екологични ползи, проектът осигурява облекло за хиляди хора в страни от Третия свят, както и за социално слаби лица и пострадали, чиито стандарт на живот не позволява лесното закупуване на новопроизведени продукти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай