Три университета обединяват сили във финансите

Меморандум по въпроса беше подписан в УНСС от ректорите на трите академични институции

Три университета обединяват сили във финансите | StandartNews.com

Документ за сътрудничество в образованието и науката, и за създаване на клъстер в областта на финансите и счетоводството сключиха Университетът за национално и световно стопанство, Икономическият университет във Варна и Стопанската академия „Д.А. Ценов“ в Свищов.

Меморандум по въпроса беше подписан в УНСС от ректорите на трите академични институции: проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Евгени Станимиров и проф. д-р Марияна Божинова.

„В резултат на държавната политика в областта на висшето образование, Министерството на образованието и науката подкрепя и насърчава създаването на съвместна работа и инициативи, работа в мрежа, установяване на повече контакти между висшите училища", заяви ректорът проф. Димитров.

"През септември в ИУ – Варна подписахме меморандум за създаване на клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството. Днес подписваме меморандум за създаването на втория клъстер, в който нашият университет има координираща роля. През следващия месец в Стопанската академия в Свищов ще подпишем за създаването на още един клъстер - в областта на застраховането, данъците и митниците. Можем да подпишем и за още 30 клъстера, защото нашите университети имат широки профили, специализирани са в областта на бизнеса, икономиката, политическите науки, администрацията“, каза още Димитров.

Проф. Божинова изрази убедеността си, че трите университета безспорно са водещите висши училища в областта на икономиката и администрацията и управлението. „С отворени обятия приемаме тази идея и смятаме, че от нея ще се извлекат само позитиви. Студентите също трябва да бъдат въвлечени в тези наши съвместни прояви“, посочи тя.

„Истината не е в конкуренцията, а в партньорството и споделянето на ресурси. И трите университета са с доказани традиции в обучението. Ще дам всичко от себе си тези договори да не останат само на хартия, а да има резултат, защото това е нещото, което трябва да ни води“, заяви проф. Станимиров.

Меморандумът предвижда сформирането на Клъстерен съвет (като координиращо звено), състоящ се от борд от експерти от трите университета, които ще следят за изпълнението и постигането на целите и реализацията на дейностите в клъстерната мрежа. Предвижда се също сътрудничество за съвместно обучение, повишаване на ефективността на практическото обучение, създаване на съвместни учебни програми (включително чуждоезикови), съвместно участие в университетски мрежи, както и споделяне на образователни и информационни ресурси.

Трите висши училища ще си партнират за утвърждаването и развитието на научноизследователската и иновационната дейност на национално и международно ниво, съвместно участие по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски и национални инициативи, организация на съвместни научни форуми.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай