Развейте още знамена!

Развейте още знамена!

Българинът обикновено сякаш се срамува да демонстрира националната си принадлежност. И дори от факта, че има държава. Преди 1989 г. в навечерието на о...