Училищни патрули, но не надзиратели

Психолозите и педагогическите съветници не са панацея срещу агресията

Училищни патрули, но не надзиратели | StandartNews.com

Министерството на образованието обяви завчера, че предприема мерки срещу агресията в училищата. Една част от тези мерки и сега се прилагат. Най-общо те могат да бъдат разделени на превантивни и на реактивни. Наличието на медицинско лице в училище и обучение как да действаме при кризисни и екстремни ситуации за мен са вид реакция-отговор на кризисна ситуация. За мен наличието на медицинско лице в училищата не може да играе ролята на превенция на агресията. Да, медикът може да подаде след преглед сигнал, че детето е обект на тормоз или на домашно насилие. В този случай медицинското лице може да е полезно. Но такава информация и самите учители по физическо възпитание и спорт могат да видят.

Сред другите предвидени мерки е квалификацията на учителите. Българският учител през последните години се квалифицира за какво ли не, така че и тази квалификация би била добре дошла и то не само в контекста на агресията.

Сред разписаните мерки за борба с насилието е и да има училищни патрули, които да следят за дисциплината. Това е и добро като идея и донякъде не чак толкова добро. Въпросът е в неговото изпълнение. Самата идея може да има страхотна добавена стойност, тъй като високоотговорни младежи могат да имат чисто превантивна роля с авторитета и присъствието си. Те

могат да бъдат добронамерени медиатори

Могат да отидат там, където ние възрастните не можем - тоалетни, съблекални, където често пъти се извършва тормоз. Така че, ако тези патрули се случат във вида, в който ги описах, това е прекрасно. Въпросът е как ще бъдат организирани, подбрани, обучени и контролирани тези деца, за да не тръгнат да се превръщат в надзиратели и правораздаватели. Много е тънък този момент и ние трябва много да внимаваме, когато избираме такива деца.

Психолозите и педагогическите съветници някакси през последните години станаха като кучето на Павлов. Когато се чуе "агресия", веднага автоматично излиза психолог и педагогически съветник. Хубаво е да има такива хора, но те не трябва да бъдат вкарвани като пенкилер, тъй като агресията е обществен феномен. Освен това в по-малките населени места е много трудно да се намери какъвто и да е специалист. Там един учител преподава по 6 предмета, какво остава да има логопед или психолог, какво остава пък и този психолог да има опит с психология на развитието, с училищна възраст, с девиантно поведение и т.н. Тук трябва да отворя скобата, че

много трудно се става училищен психолог

Не всеки, който е учил психология, е мотивиран да влезе в училище по редица фактори, един от тях е възнаграждението и статусът на професията. Другото е, че нямат теоретичната, експертната подготовка да работят с такава проблемна възрастова група и такава материя, каквато предполага този тип професионална дейност.

Агенцията за социално подпомагане, към която са отделите за закрила на детето, казва, че трябва да бъдат представени добри модели за работа с родители. Това всъщност може би е Ахилесовата пета на българското училище, защото когато стане въпрос за агресия през последните години, то става силно консервативно и се затваря подобно на едноклетъчен организъм. Слагаме турникетни системи, видеонаблюдение, охрана на входа, чипкарти. Родителят е до двора, в най- добрият случай - до стълбите и той не е пълноценен партньор, въпреки обществените съвети. В този смисъл - нека Агенцията за социално подпомагане да представи мерки за работа с родителите, тъй като училището няма такива лостове. Ние сега можем да работим с детето, има 700 психолога в България. Но за да може един психолог да работи с детето, трябва родителят писмено да се съгласи. Често пъти това не се случва и

ние сме като едни пожарникари

които седим, виждаме пламъците, но собственикът на горящия имот не ни е допуснал и ние просто констатираме развитието на огън и на дим. Тези мерки може би трябва да бъдат допълнени със стъпки срещу кибертормоза, тъй като той през последните години бележи доста солиден ръст. За мен тези така написани, тези мерки са повече насочени към една реакция на инцидента (убийството на малката Габи, която почина, след като бе ритната от свой съученик - бел.ред), който се случи скоро и като отговор на обществените очаквания. И те са малко за реалния свят, а за виртуалния свят трябва да се помисли също.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай