Трябва здравна карта за Спешната помощ

Трябва здравна карта за Спешната помощ | StandartNews.com

Д-р Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в Спешна помощ

Предложените в проекта за медицински стандарт по спешна помощ времеви интервали за приемане и обслужване на спешни повиквания не са произволно избрани. Те са резултат от сериозния опит, натрупан в практикуването на спешна медицина в цял свят и са залегнали като препоръки от Американската и Европейската асоциация по спешна медицина. Проблемът със затруднения достъп съществува навсякъде по света и затова усилията на много правителствени и неправителствени организации са насочени към неговото разрешаване. Науката обаче сочи, че при критични състояния, водещи до клинична смърт, имаме шанс да спасим пациента до 8-ата минута, за да не допуснем развитие на мозъчна и биологична смърт.
За да се постигне навременен достъп, трябва да има триаж (методика на разделяне на пациентите по групи) по утвърдени протоколи, за да се даде приоритет в обслужването на спешния пациент.

За да достигат екипите до 8-ата минута при код червено, не е необходимо да са разположени във всяко населено място, защото относителният дял на такива най-критични състояния е между 5-10% от повикванията. Очакваме здравното министерство и НЗОК да предложат работещ вариант на организация, за да се разтовари Спешна помощ от неспешните прегледи, които извършваме денонощно.

За да покриват разстояния, които се преодоляват до 8-ата минута, диспечерите трябва да знаят кой е най-близко разположеният екип, който да бъде насочен веднага към мястото на инцидента. А това ще стане чрез създаване на национална здравна карта за спешна медицинска помощ. Националният консултант, след обсъждане в работна група и въз основа на сериозно проучване на световния опит е предложил методика за изработването й, която включва ситуационен анализ на конкретната необходимост от налични екипи според натовареност, пътна инфраструктура, климатични условия, гъстота на населението.

За да се отзове екип на код червено, не е задължително той да е реанимационен. Първоначално може да отиде първият свободен екип, защото по стандарт е заложено всички екипи да са оборудвани и обучени да прилагат основни животоспасяващи мероприятия, дори и ако не са лекарски екипи, а парамедицински.

Въвеждането на триаж и в болничната помощ ще реши проблема с огромните опашки от чакащи за преглед пациенти и ще гарантира предимство на спешния пред всички останали. На 26 септември по инициатива на научното дружество по спешна медицина (БДСМ) и нашето сдружение НАРСМП се проведе среща на спешните медици, на която присъстваха колеги от 20 центъра в страната.

На този форум колегите обсъдиха и одобриха предложението от националния консултант за адаптация на канадския модел на триаж към три категории пациенти у нас. Редно е да се разкрият и центрове по телемедицина към болниците със СПО, за да могат чрез комуникация с екипите и по данните от апаратите, които вече МЗ закупи в 14 ЦСМП в страната, болнични специалисти да консултират извънболничните екипи. Така на пациента ще се гарантира високоспециализирана помощ, независимо че ще бъде обслужван в отдалечен филиал. За да бъдат алгоритмите за действие задължителни, те трябва да влязат като част от наредбата за медицински стандарт по спешна медицина. Редно е те да се обновяват ежегодно въз основа на натрупаните практически резултати и съгласно съвременните постижения на световната добра практика.

Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ, приета от Министерски съвет в края на миналата година, с приложената към нея времева и финансова рамка, гарантира ангажимента на държавата да осигури финансиране както на създаването, оборудването и кадровото обезпечаване на новите спешни приемни отделения и филиали на спешна помощ, така и закупуването на стандартизирани и оборудвани санитарни автомобили. Сериозен остава проблемът с преодоляване на кадровия дефицит. При положение, че от 20 г. в България се обучават лекари със специалност спешна медицина и бройката на придобилите тая специалност е поне 500, е абсурдно само 64 да работят в системата. За да се привлекат специалисти обратно, МЗ и болничните мениджъри трябва да осигурят изграждането на модерни спешни отделения, за каквито сме се обучавали да работим, въвеждане на ред и правила в работата ни, за да имаме спокойствие и юридическа защита и да получаваме достатъчно висока заплата.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай