Брюксел ще брани личните данни

Брюксел ще брани личните данни | StandartNews.com

Мартин Райшертс,

комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, специално за "Стандарт"

Укрепването на икономическия растеж е основен политически приоритет на Европа в настоящия момент. И с основание - налагат го тежкото положение на милиони хора - главно младежи и безработни граждани, както и необходимостта да останем конкурентоспособни в световен мащаб. Реформата на правилата на ЕС за защита на данните, предложена от Европейската комисия, играе жизненоважна роля за това: тя ще даде силен тласък на цифровата икономика чрез намаляване на бюрокрацията за предприятията и засилване на правата на гражданите.

Постигнахме добър напредък в преговорите, но трябва да продължим нашите усилия. На своята среща през тази седмица министрите на правосъдието на ЕС ще имат възможност да постигнат допълнителен напредък по този проект. Имаме нужда от силна и модерна рамка за защита на личните данни, и то спешно.

Реформата ще облекчи предприятията: те ще трябва да работят само с един национален орган за защита на данните и с единен набор от правила в целия ЕС, вместо с 28. Това ще намали разходите и сложността за предприятията и ще създаде възможности за нови пазари.

В същото време с реформата гражданите получават по-голям контрол върху своите данни, като по този начин се съдейства за възстановяване на доверието, което беше уронено от многобройните шпионски скандали и от нарушенията на сигурността на личните данни. Доверието на потребителите е най-голямата награда в цифровата икономика. Единствено като се възстанови това доверие предприятията ще могат да използват пълния потенциал на този сектор.

Реформата предвижда подходящите инструменти за тази цел. Ясните правила, например относно предаването на данни, както и принципът, че всяко дружество, което извършва дейност в Европа, ще трябва да прилага нашето законодателство, дори ако неговите сървъри се намират извън ЕС, ще разсеят опасенията за наблюдение и несигурност на данните. Освен това новата възможност националните органи за защита на данните да налагат съществени санкции на предприятията, които нарушават правилата, ще демонстрира на гражданите, че техните права действително се спазват.

Едно от тези права заема челно място в новините от месеци, а именно да бъдеш забравен". През месец май Европейският съд постанови, че по искане на гражданите и ако са изпълнени определени условия, търсачките, като например Google, трябва да заличават резултати от търсенето. Нормално е подобно важно и всеобхватно решение да предизвика оживен дебат. Въпреки това не трябва да забравяме, че това решение не превръща правото "да бъдеш забравен" в "супер право", което допуска цензура в интернет. Напротив, в решението се призовава за деликатно равновесие между правото "да бъдеш забравен" и правото на свобода на медиите и свободата на изразяване, като по този начин се засилва балансираният подход, възприет от комисията в нейното предложение за реформа. В решението се подчертават също така причините, поради които се нуждаем от тази реформа възможно най-скоро. Съдът беше принуден да се намеси, тъй като европравилата не са пригодени към ерата на интернет. Те датират от 1995 г., което е преди цяла вечност с оглед на цифровата революция. Сега е ред на държавите членки да работят с комисията и ЕП, за да се гарантира, че тези модерни правила за защита на данните ще бъдат въведени в скоро време. Парламентът вече даде своята категорична подкрепа, а държавните и правителствените ръководители поеха ангажимент да приемат до 2015 г. силна обща рамка на ЕС за защита на данните. Уверена съм, че държавите членки ще се придържат към този амбициозен план. Разчитам на правителството на Република България да играе активна роля за успешния изход от тези преговори.

Бъдещата Еврокомисия на Жан-Клод Юнкер набеляза окончателното изграждане на цифровия единен пазар като един от своите приоритети. Реформата в областта на защитата на данните трябва да бъде важна стъпка напред, с която да се положат основите за реализирането на по-нататъшни амбициозни проекти през следващите пет години. Нека да я осъществим!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай